De afspraken

Op deze pagina:

  Comé gaat digitaal

  In de week van 16 oktober zijn we opnieuw overgeschakeld van fysieke bijeenkomsten naar webinars. Omwille van de coronacrisis verlopen de vormingen al zeker tot en met 26 februari 2021 digitaal. Ben je ingeschreven voor een vorming bij Comé, dan zal je een mail ontvangen met een woordje uitleg en de link naar de webinar.

  Zodra het mogelijk is, komen we terug fysiek bijeen. Onderstaande afspraken zijn dan opnieuw van kracht:

  Welke maatregelen hanteer je als cursist?

  Welke maatregelen hanteer je als lesgever?

  De maatregelen zijn conform het intern draaiboek van Comé. Dit draaiboek is gebaseerd op drie reglementen:

  • De generieke gids : Veilig aan het werk – generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan – versie 04/05/2020
  • De Sectorgids : Veilig terug aan de slag, Coronagids – sociaal cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan bij de organisatie van groepsactiviteiten – versie 27/08/2020
  • Het document : Basisprotocol cultuur – Basiskader voor een veilige heropstart in de cultuursector – versie 18/09/2020

  Hieronder enkele belangrijke punten uit het draaiboek:

  Er is een risicoanalyse uitgevoerd door elke verantwoordelijke van een vormingslocatie. De verwerking van deze risicoanalyses is gebeurd door Comé en de nodige acties die uit de risicoanalyses zijn gekomen, zijn genomen.

  De max. groepsgrootte is bepaald/vormingslokaal volgens de richtlijnen rond social distancing. Er wordt rekening gehouden met het maximum aantal deelnemers dat toegelaten is; vanaf 1 september maximaal 50 personen (cursisten, lesgevers, monitoren). Indien het een evenement betreft, kunnen er maximaal 200 personen aanwezig zijn bij een binnenactiviteit. Check de CERM-tool.

  De aanwezigen hanteren altijd en overal de afstandsregel (1,5 m.) tussen elkaar.

  Mondmaskers: Het dragen van een mondmasker wordt in het algemeen aangeraden, zeker in  binnenruimtes of waar veel personen samen zijn. Het dragen van een mondmasker is verplicht indien de afstand van 1,5 m tussen elk individu niet 100% kan gewaarborgd worden. Een mondmasker moet steeds worden gedragen bij verplaatsing in het vormingslokaal en -gebouw.  Cursisten brengen zelf hun mondmasker mee. Een reserve-aantal liggen in het vormingslokaal ter beschikking.

  Hygiënemaatregelen: op elke locatie zijn de nodige voorzieningen (handgel, water, zeep,…) ter beschikking en wordt er hierrond gesensibiliseerd (via affiches).

  Schoonmaak: zowel de ruimtes die gebruikt worden voor een vormingsactiviteit als de middelen (beameraansluiting, afstandsbediening,..) worden volgens de richtlijnen schoongemaakt.

  Verluchting: zowel het vormingslokaal als de sanitaire ruimtes worden regelmatig verlucht.

  Circulatie in het gebouw: op elke locatie wordt via aangebrachte markeringen de looprichting aangeduid. Ruimtes die niets te maken hebben met de vormingsactiviteit worden aangeduid met ‘verboden toegang’.

  (lunch-)pauzes: bij de drankautomaten, tijdens de koffieverdeling worden de hygiënemaatregelen en de social distancing gehanteerd. Er worden voorverpakte broodjes voorzien.

  Contact tracing: Comé neemt telefonisch contact op met alle betrokkenen indien een ‘aanwezige’ op een vormingssessie binnen de 14 dagen ziek wordt door Covid-19 en Comé hiervan op de hoogte brengt. De gegevens van alle betrokkenen worden bijgehouden op de aanwezigheidslijsten.

  Alle interne en externe monitoren zijn geïnformeerd over de maatregelen die Comé heeft opgesteld rond Covid-19.

  De maatregelen in dit draaiboek worden toegepast voor elke vormingsactiviteit.