De afspraken

Op deze pagina:

  Wat is de situatie vanaf 20 november 2021 ?

  Op 17 november kondigde het overlegcomité een aantal nieuwe coronamatregelen aan, die ook een impact hebben op onze vormingsactiviteiten.

  Vanaf 20 november geldt voor alle vormingen het volgende:

  • Iedereen is verplicht een Covid Safe Ticket voor te leggen bij binnenkomst. De controle zal door de uitbaters van de vormingszalen of de monitor gebeuren.
  • Iedereen is verplicht het mondmasker op te zetten, tenzij men neerzit en voldoende afstand kan bewaren.
  • Overal moet rekening gehouden worden met verluchting of ventilatie. Er wordt waar mogelijk een CO2-meter voorzien. Zet zeker ramen en deuren open of vraag een extra pauze (waarbij je een ommetje kan maken) indien de grenswaarden overschreden worden.

  Tenslotte blijft het ook noodzakelijk om: 

  • voldoende aandacht te besteden aan de hygiënemaatregelen (geregeld handen wassen of desinfecteren, geen fysiek contact bij begroetingen)
  • de inrichting van de lokalen te respecteren
  • de afspraken tijdens de (lunch)-pauzes te volgen
  • thuis te blijven wanneer je je ziek voelt

  Contactpersoon:

  Het plaatselijk aanspreekpunt is de monitor.

  De COVID-coördinator van Comé is Katrien Allaert. Neem bij vragen en opmerkingen zeker contact op:

  • katrien.allaert@aclvb.be
  • 0475 57 09 29

  Ook wanneer je kort na de vorming vast stelt dat je besmet bent met het coronavirus, vragen we je uitdrukkelijk ons - uit respect voor de medewerkers en de collega-cursisten-  te verwittigen.