Privacyverklaring

Op deze pagina:

  Je volgt vorming bij Comé of je hebt beslist je in te schrijven voor een vormingsactiviteit, lees dan deze informatie. We brengen je hier op de hoogte van welke persoonlijke gegevens die we van je bijhouden en van wat we met deze gegevens doen. Om je privacy te beschermen volgen we de nieuwe regels die gekend zijn onder de afkorting GDPR, “General Data Protection Regulation”, een Europese verordening die in voege is vanaf 25 mei 2018.

  De vzw Comé heet voluit ‘Competent in Engagement’ en is een syndicale vormingsinstelling, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De organisatie is gevestigd in Gent, maar heeft een werking in gans Vlaanderen. Comé organiseert vorming voor volwassenen. Op die manier versterken wij het (syndicaal) engagement van onze deelnemers. 

  Als je een deelnemer bent, dan vragen wij bij inschrijving jouw naam, voornaam, adres, e-mailadres, de naam en het adres van je werkgever. We registreren deze gegevens om jou een bevestiging van inschrijving, een uitnodiging en een aanwezigheidsattest te kunnen sturen. Ze stellen ons ook in staat jouw verplaatsingskosten te berekenen. Jouw e-mailadres gebruiken we om jou snel te kunnen bereiken indien er last-minute wijzigingen zouden zijn of er een vorming afgelast zou zijn. De gegevens van je werkgever worden geregistreerd om jouw documenten betaald educatief verlof of syndicaal verlof te kunnen aanvragen.

  We vragen ook jouw lidnummer van ACLVB, als je dat hebt. Indien dat zo is, gebruiken we het ledenbestand van ACLVB om jouw gegevens te kennen. Op basis van die gegevens kunnen we ook statistieken maken over het geslacht, de leeftijd, het werknemersstatuut van de deelnemers en de sector waarin ze tewerkgesteld zijn. Weet dat gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond gevoelige gegevens zijn. Hoe ACLVB omspringt met jouw gegevens, vind je in de privacyverklaring van ACLVB. We vragen ook naar jouw geboortestad. Dit houden we ook bij om statistische redenen. Met deze gegevens kunnen we ons een beter beeld vormen van ons publiek.

  Als je een lesgever bent, verzamelen we jouw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Dat doen we om praktische afspraken met jou te kunnen maken en een overeenkomst te kunnen opstellen. Enkel jouw gegevens die betrekking hebben op je naam en voornaam, kunnen in de context van de cursus aan de deelnemers meegedeeld worden.

  Als je monitor bent, dan houden we van je dezelfde gegevens bij als van de lesgevers. Dat doen we om dezelfde redenen.

  Jouw gegevens worden bewaard in ons intern administratief systeem en kunnen ingezien worden door de volledige personeelsploeg. Dat is nodig omdat elk personeelslid in staat moet zijn de administratieve handelingen in jouw dossier uit te voeren. Comé bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

  Al de gegevens die we voor jou bewaren, worden vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Jouw gegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire of politieke doeleinden noch zullen ze worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken. Bovendien zullen deze gegevens nooit worden verwerkt door een instelling of onderneming die buiten de Europese Unie gevestigd is. Voor de externe verwerkers waar Comé mee samenwerkt, voor de uitvoering van haar activiteiten, wordt een overeenkomst gesloten tot het vertrouwelijk behandelen en het veilig gebruik van je gegevens.

  Jouw persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer je de website bezoekt via cookies. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert. 

  Inzake de bescherming en de verwerking van jouw gegevens, heb je het recht de gegevens die specifiek betrekking hebben op de werkzaamheden van Comé in te zien, te corrigeren of te vragen om bepaalde gegevens te wissen. Als je je rechten in het kader van de GDPR wil uitoefenen en, dan kan je ons contacteren via ons e-mailadres: come@aclvb.be.

  Bijkomende informatie

  Deze tekst werd opgesteld op 17 augustus 2018. Uiteraard kunnen toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring niet worden uitgesloten. Bij elke aanpassing aan dit document zal ook de datum vermeld worden waarop deze tekst werd bijgewerkt en gewijzigd. Op deze manier heeft diegene die de teksten consulteert informatie over het tijdstip van de tekst en de aanpassingen in functie van de wetgeving rond privacy.