Wim en Geert naar de UA!

15/06/2020 - 09h

Dag Wim, dag Geert, we stellen je enkele vragen:

Waarom heb je je voor de VOSEB-cursus ingeschreven?

Wim: Het thema van de opleiding sprak me aan: ‘“Vakbondsstrategie voor de 21e eeuw: hoe kan de vakbond deelnemen aan het sociaal overleg in een centrumrechts klimaat?”. Ik wou extra inzicht krijgen in de manieren om nieuwe werknemers te overtuigen om lid te worden van een vakbond, zeker er in de publieke opinie vaak negatief over de vakbonden wordt gedacht (en soms is dat niet geheel onterecht).

Geert: Ik heb me ingeschreven om mij weerbaarder te kunnen opstellen en mij beter te argumenteren in het sociaal overleg.

Voldeed de cursus aan je verwachtingen? Waarom wel? Waarom niet?

Wim: Jazeker, ik heb nu een bredere inkijk op de EU, het sociaal overleg en de verschillende economische modellen uit het heden & verleden. Bij sommige docenten merkte ik wel een linkse insteek.

Geert: Grotendeels wel, het uitganspunt van deze opleiding is “Vakbondsstrategie voor de 21e eeuw: hoe kan de vakbond deelnemen aan het sociaal overleg in de onderneming en de sector in een context van polarisatie en verandering”.  De wereld verandert voortdurend: denk maar aan de globalisering, de digitalisering, de immigratiepolitiek,….. Hoe kunnen we als vakbondsafgevaardigde ons hierbij wapenen zonder in populistische valkuilen te geraken. De maatschappij moet meer afstand nemen van “Wij, Zij patstellingen” en af geraken van ontspoorde redeneringen.

Wat heb je geleerd? Wat neem je mee?

Wim: Ik heb veel bijgeleerd over de invloed van de geo-politiek op lokaal vlak en het belang van meer Europa is duidelijker geworden. Ik heb veel onthouden van argumentatieleer en logica, en van de eisen of twijfels en motieven van de andere kant aan de overlegtafel.

Geert: Deze cursus heeft me gesterkt om de zaken op een logische wijze en met de juiste argumenten te benaderen. De thema’s werden kritisch benaderd en er werd ingezoomd op overleg en een correcte communicatie. Di werd bekeken vanuit de verschillende vakgebieden: economie, filosofie, sociologie,…

Kan je wat je geleerd hebt ook toepassen? Kan je hiervan een voorbeeld geven?

Wim: Ik onderken het managementparadigma aanwezig in de eigen firma & hoe het te counteren.

Geert: Ik kan de wetenschappelijke informatie strategisch inzetten in de eigen werksituatie.

Hoe valt het mee om met de andere vakbonden samen een opleiding te volgen?

Wim: Je merkt ook goed in zulke cursussen de verschillende strekkingen van de vakbonden, & welke vakbonden politieke instrumenten zijn of niet.

Geert: Het was een verrijkende ervaring.  De visie en de aanpak zijn gelijklopend met die van ons, maar er worden andere accenten gelegd. We behartigen dezelfde belangen namelijk die van de werknemers.

Zullen jullie zich volgend jaar inschrijven voor het tweede jaar?

Geert: Als de werkdruk het toelaat, zeker. Ik wil mijn eindwerk maken rond het eenheidsstatuut: op welke wijze kan worden overgegaan tot een harmonisatie van de sectorale overlegstructuren die traditioneel nog het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weerspiegelen? Gaan we ondertussen ook over tot een harmonisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden, en hoe kan die inhoudelijke harmonisatie dan verlopen ? 

Wim: Ik zou best willen want ik vind de opleiding interessant, maar ik weet niet of ik voldoende tijd zal hebben. Zeker na de sociale verkiezingen van november.

Bedankt voor dit interview!