vorming Oostende

‘Oostende’, we’ll visit you next year

19/04/2021 - 09h

Afgelopen maanden zijn we druk in de weer geweest met al onze fysiek geplande vormingen te gaan vertalen in onlinesessies. Dat vergde heel wat inspanningen van zowel Comé als van de lesgevers, maar zeker ook een inspanning voor jullie als deelnemer. Vorming volgen online van aan de keukentafel (of voor sommigen vanuit de comfortabele zetel) geeft zeker niet dezelfde ervaring als dat we met elkaar face-to-face van gedachten kunnen wisselen over bepaalde thema’s en situaties.
De meesten zijn het met elkaar eens, de voorkeur gaat duidelijk naar fysieke bijeenkomsten!
We hoorden echter ook positieve uitlatingen over deze onlinesessies. Zo vonden sommige deelnemers het handig om zich niet te hoeven te verplaatsen, anderen vonden het geweldig in het kader van de ‘mobiliteitsproblematiek’, weer anderen vonden het een belangrijke stap in de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. Comé merkte positief op dat het percentage ‘afwezigen’ een stuk lager ligt bij onlinesessies dan bij de fysieke sessies. Deelnemers geven daar diverse redenen voor.

Omwille van corona kunnen we de trein waarop we ons bevinden geen halt toeroepen. Geen fysieke bijeenkomsten in Oostende, maar wel onlinesessies die jullie zeker zullen boeien.

We zijn er in geslaagd om ook ‘digitaal’ hetzelfde concept te hanteren als vorige jaren. Jullie kunnen ook dit jaar terug kiezen uit een aantal thema’s.
Om jullie keuze door te geven en de linken te ontvangen voor de gekozen thema’s, zullen we via mail met elkaar communiceren. Het is alvast handig om de inhoud van de verschillende thema’s even door te nemen en ook te weten op welke manier we met elkaar zullen communiceren.
Blijf dus zeker verder lezen 

Belangrijk weetje: jullie hoeven slechts 3 keuzes door te geven. De 4de sessie (=namiddagsessie op dag 2) is door Comé al vastgelegd. Dan geeft Mario Coppens en Gert Truyens in een vooraf opgenomen interview antwoord op enkele van jullie ingestuurde vragen.

De thema’s waaruit je kan kiezen zijn:

De spelregels bij herstructurering

Wanneer de directie een herstructurering in de onderneming aankondigt, voelt iedereen de bui al hangen. De vakbondsafvaardiging wordt aan de onderhandelingstafel verwacht. In deze webinar worden de basisprincipes rond een herstructurering toegelicht en besproken.
Heb je reeds een herstructurering meegemaakt? Jouw deelname aan deze vorming kan een meerwaarde betekenen!

Omgaan met (on)macht

Wat is macht, hoe uit macht zich in je bedrijf en in de vakbond en hoe ga je daar mee om? In deze vorming gaan we aan de slag met communicatie en lichaamstaal die je in een sterkere en overtuigende positie brengen. We draaien de rollen om en kijken in het hoofd van machtige mensen.

De verschillende wegen van het woon-werkverkeer

Hoe organiseren we het verkeer van en naar het werk het best? Voor het milieu is het beter als we naar het werk fietsen, maar boodschappen doen, kinderen afhalen, nacht- of ploegenarbeid, … zijn vaak spelbrekers om de fiets te nemen. Aan de hand van praktische voorbeelden tonen we hoe een bedrijf zijn mobiliteitsbeleid opbouwt. Hoe begin je er aan en waar let je op? Voorbeelden van nieuwe systemen als fiets- en autoleasing komen eveneens aan bod.

De gevolgen van Covid-19 op onze economie

De coronacrisis is niet alleen de grootste gezondheidscrisis sinds WO II, de pandemie heeft ook een ongeziene impact op de economie, de arbeidsmarkt en de samenleving. Hoe groot is die impact nu precies? Welke sectoren werden het hardst getroffen? Zijn de steunmaatregelen voor tijdelijk werklozen voldoende of werd de koopkracht aangetast? En zullen de overheidsfinanciën na deze crisis nog houdbaar zijn terwijl de vergrijzing op ons afkomt? We proberen op een interactieve manier deze vragen te beantwoorden.

Digitale vaardigheden in je werkomgeving inzetten

Of het nu gaat over het invullen van documenten, het opzoeken van informatie of het contacteren van collega’s/militanten, we kunnen niet zonder laptop, tablet of smartphone. We verkennen in deze sessie het digitale aanbod zodat we dit op een vlotte(re) manier kunnen inzetten.
Hoe stellen we documenten veilig in de cloud? Wat is het nut van een paswoordmanager? Hoe gebruiken we itsme? Hoe ondertekenen we documenten online? We bekijken daarnaast hoe je een Facebookgroep in je bedrijf kan opstarten en bespreken enkele interessante websites en applicaties.

 

Hoe communiceren we met elkaar hieromtrent?

Comé stuurt je enkele weken voor je tweedaagse een uitnodigingsmail. Hierin staat een link naar een Google Formsformulier. Door op die link te klikken kan je de 3 thema’s aanduiden die jij wenst te volgen.

Hoe geef jij je keuze door?

Klik op de link in de uitnodigingsmail. Het formulier wordt geopend.

Vul je email-adres, je naam en voornaam in en klik op ‘volgende’

Duid je 3 keuzethema’s aan en klik op ‘volgende’

Klik op ‘Verzenden’

En daarna?

Comé stuurt je enkele dagen voor de start van je tweedaagse een mail met een link per dagdeel, dus 4 linken.  

Op jouw vormingsdag(en) klik je per dagdeel op de desbetreffende link en krijg je toegang tot de sessie.

 

Wat als  je de mails niet ontvangt of  als het je niet lukt?

Krijg je de mail niet binnen? Check dan je ongewenste berichten (SPAM).

Kan je het Google Formsformulier niet openen of ontvang je geen mails van Comé? Neem dan contact via het contactformulier.

Tot op de (online-)vorming!

 

Nog even om af te sluiten: hier kan je zien hoe Brecht het Google-Formsformulier invult.