kandidatenvorming oostende

Nieuwe kandidaten gevormd

29/10/2020 - 10h

Het sociaal overleg in België, de rol en de bevoegdheden van de overlegorganen, de procedure en de campagne van de sociale verkiezingen 2020 en de dag van de verkiezingen zijn enkele van de thema’s die aan bod kwamen. Er was ook tijd voor ‘communicatie’ en ‘samenwerken’. Onderwerpen zoals Fake News en online diensten maakten de vorming compleet.

‘Het was veel informatie op een korte tijd’, zegt de ene. Maar een afgevaardigde moet van alle markten thuis zijn… Daarom is het ook belangrijk zelf de juiste informatie te kunnen vinden en te interpreteren. Leren werken met de Weetwijzer is hier een mooi voorbeeld van: hoe vind je het antwoord op de vraag die één van je collega’s stelt?

‘Interessante vormingsdagen, maar wel veel theorie’, zegt de andere. Dat klopt. Het is niet eenvoudig om in ‘code oranje’ vorming te geven. Groepswerk en praktische oefeningen zijn niet haalbaar. Het moet anders, met meer afstand. En dat zijn we niet gewoon.

‘Top gedaan’, lezen we ook in de evaluatie. Volledig akkoord en daarom een welgemeende merci aan de monitoren en lesgevers die meewerkten aan deze vorming! Zonder jullie was het niet gelukt!

We hebben met de vorming (een deel van) de nieuwe kandidaten een stukje op weg geholpen bij de start van hun syndicale carrière. We wensen alle kandidaten in elk geval heel veel succes bij de verkiezingen! Jullie zullen dat goed doen.