Hoeveel uren VOV mag ik jaarlijks opnemen?

24/10/2023 - 11h

Stap 1: Het algemeen maximum

Als werknemer kan je maximaal 125u VOV per jaar opnemen om een opleiding te volgen die je zelf uitgekozen hebt. Dit maximum kan verdubbeld worden (tot 250u) wanneer je gebruik maakt van het gemeenschappelijk initiatiefrecht; in dat geval volg je ook een opleiding op voorstel van de werkgever.  Je hebt dan recht op 125u VOV om een opleiding te volgen die je zelf gekozen hebt én 125u om een opleiding te volgen die de werkgever voorgesteld heeft.

Stap 2: Het persoonlijk maximum

Om je persoonlijk maximum te berekenen, dien je rekening te houden met je tewerkstellingspercentage van de maand maart, die aan het schooljaar voorafgaat. Jouw persoonlijk maximum voor het schooljaar 2023-2024 wordt bepaald door jouw tewerkstellingspercentage van maart 2023. Om je persoonlijk maximum te berekenen, vermenigvuldig je 125 met je tewerkstellingspercentage van maart. Aangezien je minimum 50% moet werken om in aanmerking te komen voor VOV, moet jouw tewerkstellingspercentage in maart minstens 50% zijn. Enkel indien het tewerkstellingspercentage in maart minder was dan 50%, mag je het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de opleiding start als basis nemen.

Het is ook belangrijk te weten dat iemand die precies 50% werkt met een vast uurrooster enkel VOV mag opnemen als de lestijd samenvalt met de arbeidstijd. Men kan dan geen uren ‘recupereren’.

Hou er ook rekening mee dat bepaalde maatregelen een invloed hebben op het contractuele tewerkstellingspercentage. Het gaat om maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd of (gedeeltelijke of volledige) onderbreking van de loopbaan met tussenkomst van de RVA met tussenkomst van de RVA en in de DmfA aangegeven met code 3 of 4, zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, landingsbaan,… Andere verloven en onderbrekingen hebben géén invloed op het tewerkstellingspercentage, zoals onbetaald verlof, vierde maand onbetaald ouderschapsverlof (die in de DmfA aangegeven worden met code 30), bevallingsverlof, borstvoedingsverlof, progressieve tewerkstelling en ziekte.

Voorbeelden:

  • Ronald nam in maart 2023 1/2de ouderschapsverlof -> hij heeft in 2023-2024 maximaal recht op  62,5u VOV (125*50%), ook als het tewerkstellingspercentage in de loop van het schooljaar zou wijzigen
  • Fanny nam in maart 2023 1/5de landingsbaan -> Zij heeft in 2023-2024 maximaal recht op 100u VOV (125* 80%), ook als het tewerkstellingspercentage in de loop van het schooljaar zou wijzigen
  • Samira heeft een voltijds contract maar werd in maart 2023 progressief tewerkgesteld -> zij heeft in 2023-2024 maximaal recht op 125u , ook als het tewerkstellingspercentage in de loop van het schooljaar zou wijzigen
  • Charles werkte in maart 2023 40% -> hij moet kijken naar de maand waarin de eerste opleiding start.
    • Stel dat de opleiding in oktober start en Charles werkt dan nog steeds 40% -> hij heeft in 2023-2024 geen recht op VOV.
    • Stel dat de opleiding in oktober start en Charles werkt dan 80% -> hij heeft maximaal recht op 100u VOV (125*80%)

Stap 3: Het werkelijk aantal uren

Je kan nooit méér uren opnemen dan je persoonlijk maximum. Hoeveel uren je werkelijk mag opnemen, wordt bepaald door de opleiding die je volgt. Op het inschrijvingsattest vind je het aantal uren van de totale opleiding.

Een opleiding bij Comé houdt een verplichte aanwezigheid in: enkel het aantal uren waarop je aanwezig is in de les, mogen opgenomen worden. Dat kan op de dag van de vorming zelf of op een andere dag: vanaf 1 dag voor de eerste opleidingsdag tot 2 dagen na de laatste opleidingsdag.

Naast de tewerkstellingsvoorwaarde (tewerkstellingspercentage van min 50%) moeten ook nog andere voorwaarden vervuld zijn om VOV te kunnen aanvragen.

- men moet in de privésector werken en in Vlaanderen

- de opleiding moet geregistreerd zijn in de Vlaamse opleidingsdatabank

- men moet voor minstens 32u ingeschreven zijn