vormingstegoed Vlaams Opleidingsverlof 1

Heb je al gehoord van het Vlaams opleidingstegoed?

05/09/2023 - 21h

Werknemers die een opleiding willen volgen, hebben niet altijd een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die er zijn en voor welke ondersteuning ze in aanmerking komen. De Vlaamse overheid heeft hiervoor een oplossing gevonden en voorziet een overzicht van jouw persoonlijk opleidingstegoed. Dat tegoed bestaat uit tijd en middelen om opleidingen te volgen. Jouw persoonlijk tegoed staat klaar in Mijn Burgerprofiel.

  • Surf naar www.vlaanderen.be/opleidingskrediet voor alle informatie
  • Raadpleeg jouw tegoed in Mijn Burgerprofiel. Je vindt het onder Mijn gegevens -> Werk, functies en mandaten
  • Zoek gericht in de opleidingsdatabank naar een geschikte opleiding en schrijf je in

Vlaams opleidingsverlof

Eén van de mogelijkheden om een opleiding te volgen is het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat VOV kan ingezet worden door alle werknemers die minstens 50% werken, in de privésector en in het Vlaams gewest. Dat betekent dat jouw bedrijf (vestiging) in het Vlaams gewest moet liggen.

Het VOV geeft je de mogelijkheid om met behoud van (een geplafonneerd) loon van het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn een aantal wijzigingen van belang:

  • Voltijds tewerkgestelde werknemers hebben jaarlijks recht op 125u. Om jouw persoonlijk maximum te berekenen moet je 125u vermenigvuldigen met jouw tewerkstellingspercentage van de maand maart voorafgaand aan het vormingsjaar. Dat is het maximum aantal uren VOV waarop je als werknemer dat schooljaar recht hebt, voor alle opleidingen samen. Om recht te hebben, moet je minimum 50% werken. Werk je minder dan 50% in maart, dan kijken we naar de tewerkstelling van de maand waarin de eerste opleiding start (2e kans). Werk je ook in die maand minder dan 50%, dan heb je dat schooljaar geen recht op VOV.
  • Ook in het schooljaar 23-24 is er een verdubbeling van het persoonlijk maximum mogelijk als je naast een opleiding op eigen initiatief ook nog een andere opleiding volgt op initiatief van je werkgever: het gemeenschappelijk initiatiefrecht. Volgt je een opleiding op eigen initiatief en heb je een persoonlijk maximum van 125 uur, bij een voltijdse tewerkstelling, dan wordt het recht verdubbeld tot maximum 250 uur als je daarnaast ook nog een of meer opleidingen volgt op voorstel van je werkgever.

Betaald Educatief verlof Brussel

Werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken kunnen geen gebruik maken van het VOV, maar wel van het Betaald Educatief Verlof. Ook voor hen is er in 2023-2024 een belangrijke wijziging: de toegang tot het Betaald Educatief Verlof is vereenvoudigd en uitgebreid voor deeltijdse werknemers: het arbeidsstelsel moet nu minstens 25% van een voltijdse tewerkstelling bedragen om recht te hebben