whatsapp_image_2022-04-22_at_2.55.54_pm.jpeg

Eindelijk weer naar Oostende

02/05/2022 - 10h

Door Corona zijn we drie jaar weg geweest, maar we zijn terug. We starten weer de tweedaagse vormingen te Oostende. Een periode waar veel van onze deelnemers, maar ook wij naar uitkijken! Onze voorbereidingen zijn getroffen. Hopelijk wordt het een educatief feestje waar menig vakbondsafgevaardigde spontaan wijzer van wordt. Wij verwachten in ieder geval al +/- 1.300 deelnemers die tijdens 13 tweedaagse onze opleidingen zullen volgen. Een enorm aantal dat we op deze korte tijd mogen vormen.

In het eerste deel van deze tweedaagse bieden wij een ruime keuze aan van verschillende actuele thema’s. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een vorming re-integratie na een langdurige ziekte. Een zeer hot topic aangezien er meer en meer personen langdurig uitvallen door ziekte. Bovendien streeft de regering ernaar om deze mensen sneller opnieuw aan het werk te krijgen. Binnen deze doelstelling zijn re-integratietrajecten een belangrijk onderdeel. Het kan dus van groot belang zijn om op de hoogte te zijn van deze procedure. Het tweede thema waar jullie uit kunnen kiezen heet internetfraude. In dit thema leer je op een interactieve manier verschillende soorten cybercrime kennen. Nadien bekijken we de digitale evolutie van de laatste jaren en gaan we ook iets dieper in op artificiële intelligentie. Tot slot bespreken we enkele problemen die technologie teweegbrengt, zoals: “Hoe beschermen we onze privacy?”, “Wat met mensen die niet mee willen/kunnen in deze evolutie?”. 

Ben je toch nog op zoek naar iets anders? Geen nood, we hebben nog tal van andere thema’s voor jou in de aanbieding. Zoals het communicatiethema ‘Observeren versus interpreteren’. Als we dingen zien, komen er spontaan gevoelens op. Maar hoe komt dit nu juist? We observeren bepaalde zaken en geven daar bijna onmiddellijk een eigen interpretatie aan vanuit ons ‘buikgevoel’. Is dit wel altijd de juiste interpretatie of kan het ook anders? 

Ons vierde thema brengt ons al meteen in de sfeer van de tijd van het jaar, het gaat namelijk over vakantie. Toch is het nog maar de vraag of we allemaal de regels in verband met het recht op verlof wel kennen. Wat zijn de verschillen tussen arbeiders en bedienden, maar ook tussen verschillende sectoren? Waarom geven bepaalde sectoren en/of bedrijven recht op meer vakantie dan andere? Welke effecten hebben bijvoorbeeld minder werken op mijn vakantie? We pluizen dit samen uit, zodat we na de tweedaagse met een goede rugzak aan informatie op vakantie kunnen vertrekken.

Onze laatste twee thema’s zijn dan weer twee brandende actuele thema’s. Het vijfde thema gaat namelijk over onze energiefactuur. We kunnen er niet onderuit. Onze energiekosten zijn de laatste maanden veelvuldig in verschillende nieuwsberichten aanbod gekomen, maar weet iedereen juist waar heel de discussie over gaat? Wat zijn vandaag de dag nog energiezuinige maatregelen en hoe bespaar je op deze energiekosten? We wisselen in dit thema van gedachten met elkaar over verschillende onderwerpen gerelateerd aan onze energie. 

Als laatste thema bieden we een vorming aan die gaat over het afbakenen van de professionele grenzen. Dit thema gaat over je goed voelen op je werkplek. Dit brengt heel wat vragen met zich mee. Is het aangewezen om collega’s bij jou thuis uit te nodigen om iets te drinken of gaat dit te ver? Welke handelingen zijn onschuldig en wanneer overschrijd je deze lijn? Welke rol speelt de onderneming hier in? Nemen zij bijvoorbeeld al maatregelen om psychosociale risico’s te beperken of niet? Hoe ver gaat men in deze gedragsregels? Veel vragen die we op een interactieve wijze willen behandelen zodat iedereen zich goed kan voelen in zijn job. 

Om het programma te vervolledigen voorzien we ook nog een avondactiviteit. Want na een hele dag stilzitten, kan iedereen wel wat beweging gebruiken. Wat de activiteit precies inhoudt blijft nog even een verrassing, maar kom misschien niet op jullie naaldhakken. 

Ook onze directie neemt graag de tijd om naar Oostende te komen. Gert of Thierry zullen iedere tweedaagse afsluiten met een stand van zaken over het Vlaams werkgelegenheidsakkoord. Een akkoord dat samen met de arbeidsdeal onze werkplek zal kleuren. Het akkoord heet namelijk ‘iedereen nodig, iedereen mee’ en bevat verschillende voorstellen om werklozen en langdurig zieken aan het werk te krijgen. Ook opleidingen zijn vandaag broodnodig om een betere arbeidsmarkt te creëren en hoe moet dit nu verder met de term ‘werkbaar werk’? Hoe vullen we deze juist in op Vlaamse niveau?

Dit alles vormt een rijk gevuld programma. Jullie kunnen als deelnemers keuzes maken volgens jullie eigen interesses. Deze keuzes tijdig doorgeven is wel cruciaal, want wij stellen op basis van deze keuzes een persoonlijk programma op. Maak je geen keuze, dan maken wij een selectie voor jou. Afwijken ter plaatse van jouw persoonlijk programma wordt heel moeilijk, daarom is het dus belangrijk om toch de moeite te doen om een keuze door te geven. Dat kan dit jaar heel eenvoudig via onze website of via de QR-code die jullie terug vinden op jullie uitnodiging.  (noot: de QR-codes van de eerste drie clusters 25-26 april, 28-29 april en 5-6 mei werken omwille van technische redenen niet.)