De financiering van de sociale zekerheid en het overleg in de onderneming in tijden van crisis

15/06/2022 - 09h

Hoofdthema:

De Sociale Zekerheid is één van de grootste verwezenlijkingen van de 20e eeuw. Ze is de vrucht van de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging, die ondertussen miljoenen burgers bestaanszekerheid biedt bij ziekte, werkloosheid of ouderdom. Maar die bescherming kent zijn prijs

De uitdaging was steeds om voldoende inkomsten te vinden om de bescherming te financieren, en die uitdaging is er niet kleiner op geworden. 

Nieuwe tewerkstellingsvormen, kortingen op sociale bijdragen en besparingen zetten de inkomsten van de sociale zekerheid onder druk. Dat heeft zijn impact op het overleg in de onderneming. Bovendien nemen politieke krachten standpunt in over de sociale zekerheid op basis van hun analyse van de beschikbare middelen en wenselijke uitgaven. Ook de invloed van het politieke discours is voelbaar op de werkvloer en bij de syndicale achterban. Deze opleiding biedt inzicht in de feiten, de communicatie en het wetenschappelijke onderzoek over de financiering Sociale Zekerheid.

Het voorgaande speelt zich bovendien af tegen een achtergrond van opeenvolgende crisissen. De pandemie, klimaatcrisis, daling van de koopkracht vragen om extra en soms nieuwe bescherming van de Sociale Zekerheid.

Kortom reden genoeg om grondig na te denken over de financiering van de Sociale Zekerheid. En dat doen we samen, tijdens deze opleiding.

Korte lessenreeksen

Kan je de hele opleiding niet volgen? VOSEB biedt de opleiding ook aan in 3 korte lessenreeksen.

  1. Een stand van zaken over de financiering van de Sociale Zekerheid
  2. Discours, communicatie en wetenschappelijk onderzoek over de sociale zekerheid
  3. Een systeem in crisis en alternatieve financiering

Praktisch:

  • De opleiding kost €200
  • Je kan betalen met opleidingscheques indien je hiervoor in aanmerking komt
  • Je kan VOV aanvragen voor de opleiding
  • De opleiding vindt plaats aan de Universiteit van Antwerpen
  • De opleiding vindt plaats op 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2 en 3/3

Geïnteresseerd? Informeer bij katrien.allaert@aclvb.be