Comé in de bres voor gelukkige werknemers en gezonde bedrijven

06/07/2021 - 14h

De ondernemingsorganen: voor effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden

Ben je verkozen in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of ben je aangesteld als syndicaal afgevaardigde? Dan kan je kiezen voor ‘De ondernemingsorganen’.

Binnen deze opleiding worden 8 modules (telkens 2 dagen) aangeboden:

Module 1 Met je collega op gesprek bij de directie
Module 2 Ook jouw stem telt mee in de besluitvorming
Module 3 Het ontslagrecht in België
Module 4 De verplichte agendapunten op de OR
Module 5 Mijn veilige werkomgeving
Module 6 Welzijn op het werk, meer dan een risicoanalyse
Module 7 Welke info haal je uit de EFI?
Module 8 De werking en de bevoegdheden van de overlegorganen

Indien je 1 mandaat hebt, kan je 2 modules kiezen. Heb je meerdere mandaten, kan je 4 modules kiezen. Er zijn modules met overnachting en modules zonder overnachting. Nieuw is dat er ook buiten de Gentse regio mogelijkheid is om te overnachten. Wie aangesloten is bij een zone uit West- of Oost-Vlaanderen, kan nog steeds in Gent terecht. Ben je aangesloten bij een zone uit de provincie Antwerpen of bij de zone Halle-Vilvoorde, kan je in Mechelen blijven overnachten en deelnemers uit de provincie Limburg of de zone Vlaams-Brabant, kunnen in Limburg overnachten. Ook voor de modules zonder overnachting kan je in je eigen provincie blijven. Het aanbod is overal gelijk.

Rechten en plichten op het werk: voor alle werknemers

Deze basisvorming kan door elke werknemer gevolgd worden. We hebben gekozen voor thema’s waarmee je op de werkvloer aan de slag kan:

3 lokale dagen

 • Pesten op het werk
 • Werken met de digitale weetwijzer
 • Arbeidsovereenkomsten en veel voorkomende afwijkingen
 • De effecten van een IPA
 • Vlaamse Sociale Bescherming: Sociale Zekerheid-Plus
 • Opleiding en bijscholing

+ 1 provinciale dag of + 2 dagen Oostende

 • Observeren versus Interpreteren
 • Internetfraude
 • Circulair aan de slag met materialen, grondstoffen en water (enkel in Oostende)
 • De arbeidsinspectie (enkel in Oostende)
 • Re-integratiebeleid na langdurige ziekte (enkel in Oostende)

Wie inschrijft, wordt automatisch toegewezen aan een groep en een locatie. We zorgen er steeds voor dat je de vorming in jouw buurt kan volgen. Daarnaast maak je wel zelf de keuze voor 1 extra provinciale dag of een extra tweedaagse met overnachting in Oostende.

Sectorale vorming: voor alle werknemers uit een bepaalde sector

Doorgaans zitten werknemers uit alle sectoren samen in de vorming. Dat biedt de mogelijkheid om tijdens de vormingen ideeën en ervaringen uit te wisselen met werknemers uit andere paritaire comités. Is er toch een onderwerp dat een sectorale insteek vereist of heb je zelf nood om te weten hoe de actualiteit in jouw sector er uit ziet? Neem dan zeker contact met ons op of met je bestendig secretaris. We bekijken dan samen wat mogelijk is.

Digitale vorming: voor iedereen

De coronacrisis heeft aangetoond dat ook digitale vormingen gretig gevolgd worden. Dus gaan we hier ook mee verder. In januari 2022 starten we voor de eerste keer met ‘blended learning’, een combinatie van fysieke en digitale bijeenkomsten. In het najaar bieden we al enkele webinars aan. 

Zonale infosessies: voor iedereen

Het jaarprogramma is ongetwijfeld boeiend en ligt reeds vast. Op de zonale infosessies, die in de loop van het jaar gepland worden, geven we  een update van bepaalde reglementeringen uit het sociaal recht of gaan we voor bredere thema’s. Denk hierbij aan de universele dienstverlening van ACLVB (fiscaliteit, erf- en successierecht, huurwetgeving, premies en tegemoetkomingen, …) Op de zonale infosessies is iedereen welkom, je hoeft hiervoor niet aan het werk te zijn.

 

De vormingen zijn volledig gratis indien je lid bent van de liberale vakbond en de verplaatsingskosten worden terugbetaald. Je hoeft ook geen vakantie te nemen want al onze opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Voor wie in Brussel werkt, zijn er enkele opleidingen waarvoor je betaald educatief verlof kan opnemen. Afgevaardigden kunnen bovendien kiezen voor syndicaal verlof als ze de opleiding ‘De ondernemingsorganen’ volgen.

Wellicht heb je al een infomail gekregen. Ook op deze site staat een woordje uitleg over de verschillende thema’s, de data en de locaties. Je kan inschrijven door op een vorming te klikken en je inschrijving te regsitreren.

We hopen je alvast in real life (terug) te zien! Eindelijk!