Rechten en plichten op het werk 2024-2025

Op deze pagina:

   

  Wat ?

  Wil jij als werknemer je vaardigheden aanscherpen en je collega’s beter kunnen informeren? Dan is de vorming Rechten en plichten op het werk iets voor jou. Tijdens deze vorming leer je de nieuwste wet- en regelgeving over arbeidsrechtelijke thema’s, maar ook hoe je kritisch kan omgaan met informatie zodat je altijd betrouw­bare informatie kan vinden en doorgeven.

  Bovendien is er aandacht voor communicatie en persoonlijke ont­wikkeling: we focussen onder andere op methoden van effectieve en efficiënte communicatie, maar we bouwen ook aan je zelfvertrouwen zodat je beter in staat bent om een vertegenwoordigende rol op te ne­men. Rechten en plichten op het werk geeft niet alleen je professione­le ontwikkeling een boost, maar helpt je ook om zelfzeker te zijn op de werkvloer en om een betere werkomgeving te creëren.
   

  Je kan kiezen uit twee opties:

  Rechten en plichten op het werk – 40 u.: drie vormingsdagen tussen oktober 2024 en maart 2025, aangevuld met twee dagen vorming met overnachting in Oostende in mei en juni 2025 (40 u. VOV/BEV). In deze formule heb je de mogelijkheid om een aantal thema’s te kiezen tijdens de tweedaagse vorming in Oostende.

  OF

  Rechten en plichten op het werk – 32 u.: drie vormingsdagen tussen oktober 2024 en maart 2025 (zoals bij optie 1), aangevuld met één dag vorming in de nabije regio (Antwerpen, Genk of Gent) in april 2025 (32 u. VOV/BEV).

  Jongerendag

  Ben je op het moment van inschrijving jonger dan 30 jaar? Dan volg je één extra dag vorming in Brussel, georganiseerd voor jonge werknemers.

  Je hoeft voor deze bijkomende dag niets te doen, de inschrijving verloopt automatisch als je het programma Rechten en plichten op het werk volgt. De jongerendag staat gepland in het voorjaar van 2025 (8 u. VOV/BEV extra). Dit jaar staat het thema werk-privébalans centraal. In een actieve workshop gaan we samen op zoek naar de ideale combinatie tussen het werk en je vrije tijd.

   

   

  Voor wie?

  Alle werknemers.

   

  Onder welke formule?

  Onder Vlaams opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof (40 u. of 32 u.) of in je vrije tijd.

  Indien je jonger bent dan 30 jaar, komt er 8 u. VOV/BEV bij (48 u.).

   

  Waarover?

  Elke dag komen twee thema’s uit onderstaande lijst aan bod:

   

  Wat na een faillissement?

  Bedrijven lijken steeds vaker over te gaan tot herstructureringen, overnames of  faillissementen. Wat zijn jouw rechten als je ooit in deze situatie terechtkomt? Sta ja van de ene op de andere dag zonder werk en zonder loon? Wat met de zoektocht naar een nieuwe job en word je hierin begeleid? Wat is een doorstart? Wat met outplacement? In deze sessie navigeer je door de verschillende rechten en mogelijkheden voor werknemers na een ingrijpende gebeurtenis op het werk.

   

  Jaarlijkse vakantie

  Iedereen neemt graag vakantie, maar ben je ook op de hoogte van de complexe wetgeving inzake vakantiedagen voor werknemers in België? We lichten op een heldere en praktische manier de regels rond vakantiedagen, vakantiegeld en aanvullende vakantiesystemen voor werknemers toe.

   

  Syndicaal werk in de onderneming

  Ieder bedrijf heeft een eigen context waarbinnen het functioneert met eigen uitdagingen en kansen op syndicaal vlak. In deze sessie neemt de syndicaal bestendig secretaris de tijd om te luisteren en te adviseren over de eigen bedrijfsspecifieke situaties van de deelnemers.

   

  Pensioenhervorming

  De uittredende Vivaldi-regering bracht enkele wijzigingen aan betreffende het pensioen. De meest gekende nieuwigheid is de pensioenbonus. Daarnaast werd ook de toegang tot het minimumpensioen verstrengd. De hervorming bevat nog tal van andere elementen die in deze sessie aan bod komen.

   

  Sociaal economisch beleid in de actualiteit

  Vlaanderen wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen op sociaal economisch vlak. Als sociale partner speelt ACLVB een belangrijke rol bij het adviseren en beïnvloeden van beleidsbeslissingen die oplossingen bieden voor deze uitdagingen. De studiedienst schreef een memorandum met tien prioritaire punten om Vlaanderen een nieuwe boost te geven. In deze interactieve sessie bekijken we hoe het politieke niveau het sociaal economische landschap vormt en welke kansen en gevaren je de komende jaren als burger en werknemer kan verwachten.

   

  Extralegale voordelen 

  Naast een verloning in geld kan een werknemer ook andere vormen van vergoedingen krijgen, de zogenaamde extralegale voordelen. Er zijn verschillende vormen en soorten zoals maaltijdcheques, fietsleasing, groepsverzekering, … De voordelen hebben elk een aparte fiscale en sociale behandeling, wat zorgt voor een complexe regelgeving. In deze sessie duiken we in de wereld van alternatieve verloning.

   

  Verantwoordelijk burgerschap

  Samenleven en samenwerken is vaak een uitdaging waar verschillende perspectieven, waarden en overtuigingen elkaar tegenkomen. We nemen je mee op reis door de plichten en de rechten van een burger in de samenleving. Op een interactieve manier bekijken we kritisch de onderwerpen democratie, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid en in welke mate deze belichaamd worden door een verantwoordelijke burger.

   

  Werkbaar werk

  Werkbaar werk is van belang voor werknemers, ondernemers én organisaties. Wie werkbaar werk heeft, leert meer, heeft meer plezier in het werk, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Het gaat over het verminderen van stress, het verbeteren van de werk-privébalans en het stimuleren van betrokkenheid en motivatie op de werkvloer. Hoe staat het met het werkbaar werk in Vlaanderen en hoe kan je werkbaar werk bekomen? We gaan er samen naar op zoek!

   

  Oplossingsgericht denken

  Het is vaak zo dat bedrijven zich vooral richten op problemen en daarbij de oorzaken proberen te vinden. In de plaats van eindeloos te zoeken naar wat er misgaat, kan het veel effectiever zijn om je te concentreren op wat er wél goed gaat. Dit principe staat centraal in de aanpak van ‘oplossingsgericht denken’. Door te focussen op oplossingen ontstaat er een positieve en praktische benadering die leidt tot vooruitgang en verbetering, dit zowel op interpersoonlijk vlak als op organisatorisch niveau.

   

  De arbeidsinspectie

  De arbeidsinspectie houdt toezicht op de sociale wetten binnen België. Het is dus belangrijk om te weten wanneer, maar ook hoe werknemers beroep kunnen doen op deze inspectiediensten. We leggen de werking, de bevoegdheden en de structuur uit van de verschillende inspectiediensten.

   

  Waar en wanneer?

  Je kiest een centrum waar je deze vorming wil volgen. Kies je voor Rechten en plichten – 32 u., dan sluit je voor de vierde dag automatisch aan bij een groep in Antwerpen, Genk of Gent.

   

  Centra

  Aalst, Antwerpen, Brussel Colruyt Group, De Haan, Genk, Gent, Halle, Herentals, Lier, Lokeren, Mechelen, Menen, Oudenaarde, Roeselare, Sint-Niklaas, Tienen, Vilvoorde, Zele.