Rechten en plichten op het werk 2023-2024

Op deze pagina:

   

  Wat ?

  Wil jij als werknemer je vaardigheden aanscherpen en je collega's beter kunnen informeren? Dan is de vorming Rechten en plichten op het werk de uitgelezen opleiding. Tijdens deze vorming leer je de nieuwste wet- en regelgeving over arbeidsrechtelijke thema’s, maar ook hoe je kritisch kan omgaan met informatie zodat je altijd betrouwbare informatie kan vinden en doorgeven.

  Bovendien is er aandacht voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling: we focussen onder andere op methoden van effectieve en efficiënte communicatie, maar bouwen we ook aan je zelfvertrouwen zodat je beter in staat bent om een vertegenwoordigingsrol op te nemen. Rechten en plichten op het werk geeft niet alleen je professionele ontwikkeling een boost, maar helpt je ook om meer zelfzeker te zijn op de werkvloer en om een betere werkomgeving te creëren.

   

  Je kan kiezen uit twee opties:

   

  Rechten en plichten op het werk – 40 u.: drie vormingsdagen tussen oktober 2023 en maart 2024, aangevuld met twee dagen vorming met overnachting in Oostende vanaf eind mei en in juni 2024 (40 u. VOV/BEV). In deze formule heb je de mogelijkheid om een aantal thema’s te kiezen tijdens de tweedaagse vorming in Oostende.

   

  OF

   

  Rechten en plichten op het werk – 32 u.: drie vormingsdagen tussen oktober 2023 en maart 2024 (zoals bij optie 1), aangevuld met één dag vorming in de nabije regio (Antwerpen, Genk of Gent) in april 2024 (32 u. VOV/BEV).

   

  Jongerendag

  Ben je op het moment van inschrijving jonger dan 30 jaar? Dan volg je één extra dag vorming in Brussel, georganiseerd voor jonge werknemers.

  De focus ligt dit jaar op communicatie in functie van sociale verkiezingen, een hands-on dag waar je van concept naar concrete uitwerking vorm geeft aan jouw campagne idee. Bovendien maak je ook kennis met andere jonge geëngageerden uit heel Vlaanderen.

  Je hoeft voor deze bijkomende dag niets te doen, de inschrijving verloopt automatisch als je het programma Rechten en plichten op het werk volgt. De jongerendag staat gepland in maart 2024 (8 u. VOV/BEV extra).[CC1] 

   

  Voor wie?

  Alle werknemers.

   

  Onder welke formule?

  Onder Vlaams opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof (40 u. of 32 u.) of in je vrije tijd.

  Indien je jonger bent dan 30 jaar, komt er 8 u. VOV/BEV bij (48 u.).

   

  Waarover?

  Elke dag komen twee thema’s uit onderstaande lijst aan bod:

  Syndicaal werk tijdens sociale verkiezingen

  In de aanloop naar de sociale verkiezingen is het nuttig om in te zoomen op je persoonlijke, bedrijfsspecifieke situatie. Waar liggen de sterktes en de opportuniteiten, maar ook de zwaktes en de pijnpunten in de syndicale vertegenwoordiging? Waar moet volgens jou de focus liggen? Wat werkt er binnen jouw specifieke bedrijfscontext en wat helemaal niet? De bestendig secretaris van ACLVB bekijkt het samen met jou. 

   

  Loonberekening

  Als werknemer wil je graag dat jouw loonberekening klopt en dat je krijgt waar je recht op hebt. Maar hoe werkt de loonberekening precies en waar moet je op letten? Onze opleiding over de fundamenten van de loonberekening biedt jou de antwoorden! In deze praktische en toegankelijke cursus leer je alles over het berekenen van je loon, welke belastingen en sociale zekerheidsbijdragen er verschuldigd zijn, aangevuld met andere relevante aspecten van loonadministratie.

   

  Polarisatie

  Polarisatie, of de verscherping van tegenstelling tussen groepen, is een groeiend probleem in de samenleving en op de werkvloer. Het kan leiden tot spanningen, onbegrip en conflicten tussen mensen die anders denken of een andere achtergrond hebben. We reiken een kader aan om een open en respectvolle dialoog aan te gaan, zelfs in situaties waarin het verschil in opvattingen groot is. Een betere dialoog draagt bij tot een betere samenwerking en communicatie op de werkvloer en een inclusieve en diverse bedrijfscultuur.

   

  Re-integratie na langdurige ziekte

  De groep niet-actieven in België wordt alsmaar groter, meer en meer mensen zijn langdurig ziek. Om het streefcijfer van 80 % werkenden te bereiken, wil de Vlaamse overheid deze groep re-integreren op de arbeidsmarkt. Wat houdt de term re-integratie precies in? Wat zijn de mogelijkheden om de doelgroep opnieuw aan het werk te krijgen? De wetgeving omtrent re-integratie na langdurige ziekte werd recent in een nieuw jasje gestoken. Naast de regelgeving behandelen we in deze opleiding ook de modaliteiten betreffende progressieve tewerkstelling en medisch ontslag.

   

  Arbeidsduur

  Voltijdse werknemers mogen maximaal 38 uur per week werken. Toch werken sommige werknemers meer dan deze wettelijk bepaalde grens. Op welke manieren kunnen deze overuren worden gecompenseerd? Krijg je daar dan ook een extra vergoeding voor? Daarnaast werken sommige werknemers minder dan 38 uur en toch werken ze nog voltijds. Vanaf wanneer werk je dan deeltijds? Wanneer heb ik recht op deconnectie van het werk? Op al deze vragen en meer krijg je in deze sessie een antwoord.

   

  De kracht van fouten maken

  Je hoort soms “fouten maken is menselijk”. Toch wordt het maken van fouten nog vaak geassocieerd met onbekwaamheid en negatieve gevoelens. Ook op het werk is de grootste angst van veel werknemers een grote fout te maken, want deze kan consequenties hebben. Hoe kan deze ingesteldheid gefocust op een schuld-model vertaald worden naar een model waar fouten maken kan bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van werknemers?

   

  Oplossingsgericht denken

  Het is vaak zo dat bedrijven zich vooral richten op problemen en daarbij de oorzaken proberen te vinden. In de plaats van eindeloos te zoeken naar wat er misgaat, kan het veel effectiever zijn om je te concentreren op wat er wél goed gaat. Dit principe staat centraal in de aanpak van 'oplossingsgericht denken'. Door te focussen op oplossingen ontstaat er een positieve en praktische benadering die leidt tot vooruitgang en verbetering, dit zowel op interpersoonlijk vlak als op organisatorisch niveau.

   

  Koopkracht

  De koopkracht van een individu gaat verder dan enkel het verschil tussen het inkomen en de uitgaven. Het heeft een aanzienlijke invloed op de levensstandaard en de levenskwaliteit en het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe koopkracht wordt beïnvloed. Factoren als inflatie, belastingen en prijsstijgingen van producten en diensten hebben een invloed op de koopkracht. Daarnaast zijn er in België ook een aantal beschermingsmechanismen en maatregelen om de individuele koopkracht te waarborgen.

   

  Extralegale voordelen (keuzethema)

  Naast een verloning in geld kan een werknemer ook andere vormen van vergoedingen krijgen. Deze onderdelen van het loonpakket noemen we extralegale voordelen. Er zijn verschillende vormen en soorten extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een leasefiets, een groepsverzekering, … . Deze voordelen hebben elk een aparte fiscale en sociale behandeling, wat er voor zorgt dat de regelgeving heel complex is. In deze sessie nemen we een duik in de wereld van alternatieve verloning.

   

  Documenten van de RVA (keuzethema)

  C1, C2, C3, C-what? De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is de Belgische overheidsdienst die verantwoordelijk is voor werkloosheids- en andere sociale uitkeringen. De formele en technische terminologie die gebruikt wordt in de documenten om deze uitkeringen aan te vragen, is voor velen niet verstaanbaar. Er wordt vaak gebruik gemaakt van specifiek juridisch vakjargon, afkortingen en informatie over wettelijke regels en procedures. In deze sessie analyseren we samen verschillende RVA-documenten op een interactieve manier.

   

  Verschillende pensioenpijlers (keuzethema)

  Er zijn in België verschillende manieren om te sparen voor je pensioen. We onderscheiden drie pijlers waarop het pensioensysteem rust. Uiteraard bestaan er voor iedere pijler bijzondere modaliteiten die nageleefd moeten worden. Wat deze voorwaarden zijn kom je in deze sessie te weten.

   

  Waar en wanneer?

  Je kiest een centrum waar je deze vorming wil volgen. Kies je voor Rechten en plichten – 32 u., dan sluit je voor de vierde dag automatisch aan bij een groep in Antwerpen, Genk of Gent.

   

  Centra

  Aalst, Antwerpen, Antwerpen Haven, Beersel, Brussel Colruyt Group, De Haan, Genk, Gent, Herentals, Lier, Lokeren, Mechelen, Menen, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Roeselare, Tienen, Vilvoorde, Zele.