De ondernemingsorganen

Op deze pagina:

  Wat?

  In de overlegorganen worden (nieuwe) wetten en reglementen vertaald naar de bedrijfscontext en in praktijk gebracht. Wie één of meerdere mandaten heeft in de ondernemingsorganen, weet als geen ander hoe belangrijk dossierkennis is. In deze vorming brengen we enerzijds gespecialiseerde informatie, maar oefenen we ook vaardigheden. Zo ben je volledig klaar om met volle overtuiging de stem van jouw collega’s te laten horen en te laten meetellen!

  Het vormingsaanbod voor afgevaardigden zit in een nieuw jasje!

  Comé biedt voortaan verschillende modules aan, waaruit jij als afgevaardigde kan kiezen. Iedere module duurt 2 dagen. Je kan zelf jouw vormingspakket samenstellen.

  Je kan kiezen uit twee opties: 

  • De ondernemingsorganen - met overnachting:  

  Hier kies je voor modules met overnachting. Dat stelt je in staat om niet alleen tijdens de vormingssessies met de medecursisten je ervaringen te delen, maar ook buiten vormingstijd in een ontspannen sfeer van gedachten te wisselen en je netwerk uit te breiden.

  In deze optie zit een grote verandering ten opzichte van vorige jaren! Gezien de mobiliteitsproblematiek was de reistijd om deel te nemen aan een vorming met overnachting in Gent voor velen (te) lang. Comé organiseert daarom dit jaar op 3 verschillende locaties de vormingen met overnachting. Zo kan je er zelf voor kiezen deze dichter bij huis te volgen.

  • De ondernemingsorganen - zonder overnachting:

  Voor de vormingen zonder overnachting is er geen verandering. Alle modules worden gegeven op verschillende locaties. Elke module bestaat uit twee op elkaar volgende dagen.

   

  Voor wie?

  Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW en/of SD. Alle modules staan open voor leden van de drie ondernemingsorganen.

  Heb je 1 mandaat, dan kan je voor 2 modules inschrijven. Heb je meerdere mandaten, dan kan je voor maximum 4 modules inschrijven.

   

  Onder welke formule?

  Onder Syndicaal Verlof (2 dagen per module) of Vlaams Opleidingsverlof (16u per module).of in je vrije tijd. 

  Opgelet! Afgevaardigden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld zijn én geen syndicaal verlof aanvragen, vallen onder de reglementering van het Betaald Educatief Verlof ! Zij kunnen kiezen voor de module zonder overnachting in Vilvoorde (BEV) of Gent (BEV). 

   

  Waarover?

  Module: Met je collega op gesprek bij de directie

  Powerpoint: Je collega bijstaan bij een gesprek bij de directie 

  Powerpoint: Effectief communiceren

  Pdf: Oefening Stijn Rooms

  Wanneer een collega bij zijn leidinggevende of de HRM ‘op gesprek’ wordt geroepen, wordt vaak ondersteuning van een afgevaardigde gevraagd. Dergelijk gesprek verloopt vaak in een geladen sfeer waardoor het voor een afgevaardigde niet altijd makkelijk is op een constructieve sfeer op te treden. Tijdens deze module gaan we dieper in op onze verbale en non-verbale communicatie en leren we enkele knepen van bemiddeling die we tijdens een 1-op-1-gesprek kunnen toepassen. Als afsluiter doen we een rollenspel waarbij we de aangereikte stof in een veilige setting kunnen toepassen.

   

  Module: Ook jouw stem telt mee in de besluitvorming

  Powerpoint: Ook jouw stem telt mee in de besluitvorming

  Je wil je stem en die van anderen laten horen, want dat is precies de reden waarom je ervoor gekozen hebt om afgevaardigde te worden. Soms is het niet gemakkelijk om gehoord te worden. Je wil graag weten of er methodes bestaan die inclusieve besluitvorming vergemakkelijken? Dat is exact waar deze module over gaat. Je maakt kennis met een aantal innovatieve methodes door ze te doen en te ervaren hoe het ook anders kan dan de klassieke vergadering. Meer specifiek gaan we kijken naar methodieken uit liberating structures en deep democracy. 

  Liberating structures zijn een verzameling eenvoudige, maar subtiele werkvormen waarmee je betrokkenheid, innovatie en participatie kan vergroten bij het werken in groep.

  Deep democracy is een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar maakt en de stem van de minderheid laat weerklinken. Hierbij is het niet de bedoeling om tot een compromis te komen, maar tot een besluitvorming met impact waar iedereen zich OK bij voelt.

  Na deze module ben je klaar om een aantal werkvormen te gaan uittesten en heb je meer inzicht in hoe besluitvorming efficiënter en inclusiever kan.

   

  Module: Het onslagrecht in België

  Powerpoint: Collectief ontslag 

  Powerpoint: Individueel ontslag

  Op elk moment kan zowel de werknemer als de werkgever een einde stellen aan de arbeidsovereenkomst. In beide gevallen moet de reglementering inzake het ontslag worden nageleefd.
  Tijdens deze module verdiepen we ons in zowel het individueel als het collectief ontslag. We lichten niet alleen de reglementering en de procedures toe, maar gaan ook dieper in op de motivering van het ontslag, de soorten ontslag, het berekenen van de opzegtermijn en de OCV, het outplacement, … .
  Getuige(n) vertellen ons uit eerste hand hoe een collectief ontslag in de praktijk verloopt, en er wordt aan de hand van een oefening een sociaal plan opgesteld.
  Kortom, informatie die je het liefst niet in de praktijk wilt toepassen, maar die je wel nodig hebt bij een (collectief) ontslag. 

   

  Module: Welke info haal je uit de EFI?

  Powerpoint nog niet beschikbaar 

  Een jaarlijks vast agendapunt op de ondernemingsraad is de financiële situatie van de onderneming. We gaan tijdens deze specifieke module dieper in op de complexe materie van de Economische en Financiële Informatie van een bedrijf. Je verneemt welke informatie (op welk tijdstip) de werkgever aan de ondernemingsraad moet meedelen, en krijgt ook inzicht in de structuur van en het evenwicht in de balans en resultatenrekening. Je leert aan de hand van tips en voorbeelden de gegevens correct te interpreteren.
  Laat deze complexe materie je niet afschrikken. Deze module wordt op een manier gebracht dat ook afgevaardigden zonder (boekhoudkundige) voorkennis goed voorbereid aan zo’n vergadering kunnen deelnemen.

   

  Module: De verplichte agendapunten op de OR

  Powerpoint: De gevolgen van digitalisering op de tewerkstelling

  Powerpoint: Functieclassificatie 

  Powerpoint: Aanwervingsbeleid

  Powerpoint: Cao's 2021 2022

  De bevoegdheden van de ondernemingsraad beslaat vele domeinen. In deze module komen de punten aan bod die specifiek betrekking hebben op de tewerkstelling binnen een bedrijf. Jaarlijks is de werkgever verplicht informatie over de structuur, de evolutie en de vooruitzichten van de tewerkstelling in de onderneming aan de ondernemingsraad te verschaffen. Ook moet hij de genomen en geplande sociale maatregelen toelichten.

  We duiken daarom tijdens deze module in het personeelsbeleid. Onze focus leggen we daarbij op zowel de aanwerving en selectie (en onthaal!) als het behoud van de werknemers. Daarnaast zoomen we in op de verloning van de verschillende functies (functieclassificatie) en de motivering van de werknemers. Bij dit laatste bespreken we de gevolgen van digitalisering op het werkproces, de werknemers en het bedrijf. Uiteraard gaan we bij dit alles eens kijken hoe dit is vastgelegd in de nationale cao’s.

   

  Module: Een veilige werkomgeving

  Powerpoint: De organisatie van mijn arbeidsplaats

  Pdf: Veiligheid, ook voor externen

  Iedereen werkt graag in een veilige werkomgeving, dat spreekt voor zich. In deze vormingsmodule kijken we naar jouw werkomgeving door een echte CPBW-bril. Een goede organisatie van de werkplek is essentieel, maar ook de juiste signalisatie en het juiste materiaal zijn onontbeerlijk. Misschien heeft je bedrijf zelfs een intern verkeersplan! We bekijken wat hierover allemaal in de wetgeving staat, maar leren ook van elkaars praktijkvoorbeelden.

  Veiligheidsregels zijn er voor iedereen, ongeacht de functie. Maar wat met externe mensen die over de vloer komen? Dienen zij dezelfde regels te volgen? Waarschijnlijk wel, maar hoe kunnen we hen degelijk informeren? En wat als het fout loopt? We spitten het samen uit.

  Een stilte kan oorverdovend zijn, maar wat met lawaai? Vele mensen worden dagelijks met lawaai geconfronteerd. Kortstondig, heel luid of net heel stil maar langdurig en monotoon.‘Meten is weten’ en op basis van de resultaten zal je als CPBW-afgevaardigde moeten (onder)handelen.

  Ondanks alle voorzorgen en maatregelen houdt de ene job meer risico in dan andere. Risico’s op ongevallen, maar soms ook op beroepsziekten! We staan graag stil bij deze term. Wat is een beroepsziekte en wat moet je doen als je hier mee geconfronteerd wordt? We overlopen de hele procedure.

  Module: Welzijn op het werk, meer dan een risicoanalyse

  Fabien - Risico-analyse - PDF

  Fabien - Psychosociale risico's - PDF

  Fabien - Schema risico analyse

  Fabien - Wettelijke voorziene RA

  Bart - Welzijn bespreekbaar maken, bijvoorbeeld: demografiefonds

  Bart - Welzijn bespreekbaar maken, bijvoorbeeld: demografiefonds deel 2

  Nanoi - Welzijn op het werk 

  Er zijn ongetwijfeld veel verschillende meningen en visies over wat zoal belangrijk is om zich goed te voelen op het werk. We leggen die samen en vergelijken de verschillende meningen met de zogenaamde facts en figures omtrent ‘welzijn op het werk’ die vandaag beschikbaar zijn.

  Naast arbeidsveiligheid komt (psychosociaal) welzijn gelukkig steeds meer aan bod. Terecht, want het aantal burn-outs stijgt zorgwekkend snel. Hoe maak je dit bespreekbaar op het werk, want niet elke werkgever heeft hier oren naar? Er bestaat bijvoorbeeld CAO 104, het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers, maar hoe vul je dat concreet in? Een preventieadviseur brengt met veel enthousiasme een inspirerend praktijkvoorbeeld en staat ook stil bij het wettelijke kader.

  We gaan ook een stap verder en analyseren een aantal zaken op de werkvloer. Eerst heel ruim. Welke risicoanalyses bestaan er allemaal en welke daarvan zijn verplicht? Wat is de functie hierbij van een CPBW-afgevaardigde? Maar vooral, hoe pak je zulke analyses aan, waar moet je alert voor zijn en hoe moet je ze lezen? We hebben extra aandacht voor de ‘risicoanalyse psychosociaal’. Hiermee gaan we letterlijk aan de slag door het maken van groepsoefening.

   

  Waar en wanneer? 

  De ondernemingsorganen - met overnachting (VOV, syndicaal verlof of vrije tijd):  ALLES VOLZET

   Met je collega op gesprek bij de directie

  Genk 16-17/02/2022 VOLZET

  Gent 15-16/11/2021 VOLZET 

  Gent 16-17/03/2022 VOLZET

  Gent  22-23/12/2021 VOLZET

  Gent  24-25/03/2022 VOLZET

  Mechelen 07-08/03/2022 VOLZET

   Ook jouw stem telt mee in de besluitvorming

   

  Gent 13-14/12/2021 VOLZET

  Gent 17-18/01/2022 VOLZET

  Gent  28-29/03/2022 VOLZET

  Mechelen 25-26/10/2021 VOLZET

   Het ontslagrecht in België

  Gent 18-19/10/2021 VOLZET

  Gent 14-15/03/2022 VOLZET

  Gent 14-15/02/2022 VOLZET

  Mechelen 20-21/12/2021 VOLZET

   De verplichte agendapunten op de OR

  Genk  24-25/11/2021 VOLZET

  Gent  20-21/10/2021 VOLZET

  Gent 19-20/01/2022 VOLZET

  Gent  02-03/02/2022 VOLZET

   Een veilige werkomgeving

  Gent  17-18/11/2021 VOLZET

  Gent  07-08/02/2022 VOLZET

  Gent  10-11/01/2022  VOLZET

  Mechelen 29-30/11/2021 VOLZET

   Welzijn op het werk, meer dan een risicoanalyse

  Genk 12-13/01/2022 VOLZET

  Gent 15-16/12/2021 VOLZET

  Gent  09-10/02/2022 VOLZET

  Gent 30-31/03/2022 VOLZET

   

  De ondernemingsorganen - zonder overnachting (VOV, syndicaal verlof of vrije tijd): 

   Met je collega op gesprek bij de directie

  Aalst 02-03/12/2021 

  Antwerpen 10-11/01/2022 

  Hasselt 08-09/11/2021 

  Hasselt 21-22/03/2022  

  Gent 27-28/01/2022 VOLZET

  Gent 03-04/03/2022  

  Lier 24-25/11/2021   

   Ook jouw stem telt mee in de besluitvorming

  Antwerpen 08-09/11/2021 

  Gent 14-15/10/2021     

  Roeselare 10-11/03/2022    

   Het ontslagrecht in België

  Hasselt 25-26/10/2021 

  Gent 22-23/11/2021   VOLZET

  St-Niklaas 21-22/02/2022  

  Vilvoorde 15-16/11/2021 

  Hasselt 31/1-01/02/2022 

   Welke info haal je uit de EFI?

  Aalst 28-29/03/2022        

  Vilvoorde 14-15/02/2022  

   De verplichte agendapunten op de OR

  Gent 09-10/12/2021              

  Vilvoorde 14-15/03/2022  

   Een veilige werkomgeving

  Antwerpen 21-22/03/2022 

  Hasselt 17-18/01/2022 

  Gent 21-22/10/2021 VOLZET

  Lier 19-20/10/2021 

  St-Niklaas 31/01-01/02/2022 

   Welzijn op het werk, meer dan een risicoanalyse

  Aalst 28-29/10/2021   

  Lier 24-25/01/2022   

  Roeselare 08-09/03/2022   

   

  De ondernemingsorganen - zonder overnachting - (BEV)

  Het ontslagrecht in België + De verplichte agendapunten op de OR (Vilvoorde)

   15-16/11/.2021 + 14-15/03/2022  

  Ook jouw stem telt mee in de besluitvorming + een veilige werkomgeving (Gent)

   14-15/10/2021 + 21-22/10/2021