De ondernemingsorganen

Op deze pagina:

  Wat?

  Alle modules zijn op maat van een afgevaardigde en het evenwicht tussen theorie en praktijk wordt steeds gewaarborgd.

   

  Voor wie?

  Alle modules staan open voor effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW en/of SD.
  Inschrijven voor 2023-2024 is niet meer mogelijk.

   

  Onder welke formule?

  Onder Syndicaal Verlof (twee dagen per module) of Vlaams Opleidingsverlof (16 u. per module. 

  Wie niet in Vlaanderen werkt, kan geen gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof maar wel van het Betaald Educatief Verlof. Contacteer ons indien je van dit BEV gebruik wil maken.

  Een module in je vrije tijd volgen, kan uiteraard ook.

   

  Hoeveel modules kan je als afgevaardigde kiezen?

  Heb je één mandaat, dan kan je voor maximum twee fysieke modules inschrijven. Heb je meerdere mandaten, dan kan je maximum voor vier fysieke modules inschrijven. De modules over de sociale verkiezingen kan je ook in een blended vorm volgen.

   

  Waarover?

  Hieronder vind je een korte inhoud van de verschillende modules voor afgevaardigden die in het vormingsjaar 2023-2024 aan bod kwamen:
   

  Module Sociale verkiezingen – deel 1

  Het eerste deel van deze module focust op de juridische procedure die gevolgd moet worden bij de organisatie van de sociale verkiezingen binnen de onderneming. De eerste helft van de verkiezingskalender komt aan bod: de periode van X-60 tot X+35. De verkiezingscampagne van ACLVB wordt voorgesteld en we zoeken naar de beste manier om kandidaten te vinden en daarbij extra jongeren aan te trekken. Het ACLVB-DNA wordt besproken en afgetoetst! Verder wisselen we ervaringen uit over de werking en de bevoegdheden van de verschillende overlegorganen. Zo leren we van elkaar en krijgen we nieuwe ideeën om de samenwerking binnen de onderneming te verbeteren.

   

  Module Sociale verkiezingen – deel 2

  In dit tweede deel bespreken we de verschillende stappen in de procedure (periode vanaf dag X+35). Het is belangrijk dat je toeziet op het juiste verloop van de procedure binnen je bedrijf en dat je kennis hebt over onder andere de (elektronische) stemverrichtingen, de mandaatverdeling, de aanduiding van effectief verkozen en plaatsvervangende mandaten, ... maar ook dat je op de hoogte bent van mogelijk beroep tegen mogelijke procedurefouten. Daarnaast is het voor jou als kandidaat belangrijk campagne te voeren. Zo bieden sociale media nieuwe mogelijkheden om stemmen te werven. We bieden een overzicht van digitale tools aan die kunnen helpen bij de campagnevoering en in het overtuigen van collega's.

   

  Module Herstructurering en sluiting van een onderneming

  De laatste jaren heeft de bedrijfswereld door allerlei crisissen woelige jaren gekend. Gelukkig konden bedrijven op tijdelijke overheidssubsidies rekenen en daardoor het hoofd boven water houden. Zowel werkgevers als werknemers hoopten dat deze periode was afgesloten. Maar realiteit is dat we voor een periode staan waar bedrijven reorganiseren, herstructureren of in het ergste geval sluiten. Denk maar aan enkele actuele dossiers zoals Delhaize, 3M of Dreamland. Als afgevaardigde kom je tijdens deze module te weten welke maatregelen en procedures er in dergelijke scenario's dienen gevolgd te worden.

   

  Module Een (duurzaam) mobiliteitsbeleid

  We verplaatsen ons allemaal, elk op onze eigen manier. Onze keuze hangt af van tal van factoren: veiligheid, afstand, bereikbaarheid, combinatie werk/privé, … . Tijdens het woon/werk-traject komen we maar al te vaak door wegwerkzaamheden in files terecht. Het lijkt alsof men in heel België aan het wegennet aan het werken is. Denk daarbij aan de grote werken aan het viaduct van Vilvoorde, de Oosterweelverbinding, de werken op de E17 in Zwijnaarde maar ook lokale wegwerkzaamheden leiden vaak tot files. Tijdens deze module gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen rond mobiliteit. Deze oplossingen kunnen toegepast worden binnen een eigen bedrijfsvervoerplan.

   

  Module Onderhandelen

  Onderhandelen is een vak apart. Dat heb je wellicht als afgevaardigde al vaak aan den lijve ondervonden. Je legt punten op de overlegtafel die voor jou en je collega’s belangrijk zijn. Echter worden deze al te vaak door de werkgever van tafel geveegd als onbelangrijk, als onmogelijk of als ‘te duur’. Je leert niet alleen technieken aan om je doel tijdens onderhandelingen beter te kunnen bereiken maar oefent dit ook in een vertrouwde omgeving aan de hand van echte cases. Kortom, een tweedaagse voor de afgevaardigde die een sterke onderhandelaar wil zijn.