De ondernemingsorganen

Op deze pagina:

  Wat?

  Om als volwaardige gesprekspartner aan het overleg deel te kunnen nemen, moet je de nodige dossierkennis hebben en op de hoogte zijn van wetten en reglementen die betrekking hebben op de arbeidssituatie. We bieden jou als afgevaardigde tweedaagse modules aan waaruit je kan kiezen.  Alle modules zijn op maat van een afgevaardigde en er wordt zowel aandacht besteed aan theorie als aan praktijk.

  Er  is een apart aanbod voor afgevaardigden tewerkgesteld in de non-profitsector. Zij kunnen een vierdaagse vorming volgen met thema’s die specifiek zijn voor hun sector. Wetgeving en arbeidsomstandigheden zijn echter verschillend wanneer je werkt onder PC 318, 319, 327, 329, 331 (Vlaanderen) of PC 330 (Federaal). We organiseren daarom twee verschillende modules. Check bij je inschrijving voor een non-profitmodule zeker het paritair comiténummer waaronder je bedrijf valt!

   

  Je kan kiezen uit modules met of zonder overnachting: 

  • De ondernemingsorganen - met overnachting:  

  De modules met overnachting worden gegeven in Gent, Mechelen en Genk. Je kiest zelf de locatie. Om de planning te kunnen aanhouden, behouden we ons het recht voor om je naar een andere regio te verplaatsen indien dit nodig zou zijn. Uiteraard word je van elke wijziging op de hoogte gebracht. Elke module bestaat uit 2 dagen met één overnachting. 

  • De ondernemingsorganen - zonder overnachting:

  Alle modules worden gegeven op verschillende locaties. Elke module bestaat uit 2 op elkaar volgende dagen.

   

  Voor wie?

  Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW en/of SD. Alle modules staan open voor leden van de drie ondernemingsorganen.

  Heb je 1 mandaat, dan kan je voor 2 modules inschrijven. Heb je meerdere mandaten, dan kan je voor maximum 4 modules inschrijven. Wie in de non-profitsector werkt en 1 mandaat heeft, kiest voor 1 van de vierdaagse non-profitmodules. Werk je in de non-profit en heb je meerdere mandaten, dan kan je naast een vierdaagse non-profitmodule nog 2 modules van telkens twee dagen volgen.

   

  Onder welke formule?

  Onder Syndicaal Verlof (2 dagen per module) of Vlaams Opleidingsverlof (16u per module).of in je vrije tijd. 

  Opgelet! Afgevaardigden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals Gewest tewerkgesteld zijn én geen syndicaal verlof aanvragen, vallen onder de reglementering van het Betaald Educatief Verlof (BEV) en kiezen voor het aanbod in Vilvoorde zonder overnachting of voor de modules non-profit indien men in de non-profitsector werkt.

   

  Waarover?

  Module: De Belgische arbeidsmarkt anno 2022

  Zowel in het nieuws als aan de onderhandelingstafel hoor je hoe moeilijk bedrijven het hebben om mensen te vinden die helemaal aan de eisen van de werkgever voldoen. De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit waardoor bedrijven en werknemers met grote uitdagingen en met nieuwe kansen te maken hebben. Deze module gaat dieper in op de uitvoering van de Arbeidsdeal 2022 en de eventuele gevolgen van de zevende staatshervorming op de arbeidsmarkt. Daarnaast bekijken we het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord en krijg je tools aangereikt om de (regionale) arbeidsmarkt te verkennen en te bestuderen. Je hoort hoe dit van belang kan zijn voor je werk als ACLVB-afgevaardigde. Je maakt kennis met een aantal projecten van de Liberale Vakbond die tot doel hebben de employability van haar leden te versterken.

  Module: De invloed van Europese en internationale beslissingen op België

  De wereld van werk stopt niet aan onze Belgische grens. Veel activiteiten en beslissingen op internationaal of Europees niveau hebben een impact op de Belgische wetgeving. Voorbeelden zijn de afschaffing van roamingtarieven, een garantieperiode van twee jaar op consumptiegoederen of de uitbreiding van het ouderschapsverlof.
  Het is belangrijk om ons af te vragen wat de gevolgen van Europa zijn voor ons werk, de gezondheidszorg, onze veiligheid, consumentenkeuzes, onze sociale rechten en ons gezin.

  Module: Bedrijf en omgeving

  PFAS bij 3M, legionella in de Gentse Kanaalzone, salmonella in Kinder Surprise, Vlaanderen asbestveilig 2040, de slachtoffers van de dioxinecrisis, hormonen op ons bord, de opmars van nanotechnologie… Wat is het, wat is het risico, hoe kunnen wij ons beschermen en wat kan ik als afgevaardigde doen om de veiligheid van de collega’s in het bedrijf te garanderen? Daarnaast komt het noodplan aan bod. Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan ter bescherming van de werknemers op te stellen, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. Het intern noodplan verzamelt alle instructies en informatie die gekend en beschikbaar moeten zijn op het moment dat een interventie van de hulpdiensten nodig blijkt. In deze sessie worden de algemene noodplanning, het intern noodplan en het voorafgaandelijke interventieplan en de actoren die daarbij een rol spelen onder de loep genomen.

  Module: Arbeidsongevallen en beroepsziekten

  Tijd voor een frisse kijk op veiligheid. Weg van ‘blame en shame’, tijd om te spreken en te bouwen aan een rechtvaardige(re) cultuur rond ongevallen en fouten. We hebben het over bouwen aan een veerkrachtig veiligheidsbeleid en veiligheidspraktijk, dus over caring i.p.v. scaring; over bureaucratie en papieren veiligheid; over het nut van checklists en procedures. We kijken met een kritische blik naar de vele onzin rond safety culture. Mochten alle inspanningen rond preventie en veiligheid toch niet het beoogde resultaat opleveren en er doet zich een arbeidsongeval voor of iemand wordt ziek door de uitoefening van zijn job, dan hoor je als afgevaardigde te weten dat de wet hierin een aantal regels en verplichten voorziet. Deze module zoomt in op de arbeidsongevallenwet en de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit.

  Module: Cafetariaplannen

  Meer en meer bedrijven kiezen om een cafetariaplan in te voeren. Dit plan bevat voordelen voor de werknemer en de werkgever. Toch moeten bij dergelijk flexibel verloningsmodel enkele aandachtspunten in acht worden genomen. We schetsen het juridisch kader, onderzoeken de voor- en nadelen en staan stil bij de gevolgen van de keuze voor bepaalde looncomponenten.Theorie wordt afgetoetst aan de praktijk.

  Module: Externe communicatie

  Wil je te rade gaan bij andere ACLVB-afgevaardigden wanneer je met een vakbondsprobleem zit? Of wil je advies geven aan of kennis delen met anderen? Via een nieuwe aanpak zoeken we oplossingen voor de reële problemen die je bij de uitoefening van je mandaat ondervindt. Je ontdekt een aantal intervisiemethodes die je kunnen helpen om op een efficiënte manier gesprekken te voeren. Je kan ook als vakbondsafgevaardigde je standpunt voor een groter publiek moeten brengen. We ervaren tijdens deze module hoe het is om voor de camera te staan. Je krijgt een waaier aan ‘do’s and don’ts’ wanneer je in de spotlights staat.

  Modules: Non-profit

  De twee non-profitmodules worden ingeleid met actueel en sectoraal nieuws. Daarna richten we ons intensief op een aantal communicatiethema’s: hoe kijken we objectief naar situaties in de zorg? Hoe lossen we conflicten op? Hoe gaan we om met dementerende personen? We spitsen ons toe op loslaten en omdenken en zoeken creatieve manieren om problemen op te lossen. Je zal een onderscheid kunnen maken tussen feiten en verwachtingen waardoor je minder bloot zal gesteld worden aan stress. Daarnaast leer je jouw grens aangeven en zoomen we in op het veelbesproken thema assertiviteit. De module wordt afgesloten met externe sprekers die ons meer zullen bijleren over de sociale maribel fondsen. Op een interactieve manier worden eigen ervaringen besproken, nieuwe modellen aangeleerd en casussen geanalyseerd. Kortom, een boeiende vorming die een afgevaardigde in de non-profitsector niet mag missen.

  Waar en wanneer? 

  De ondernemingsorganen - met overnachting (VOV, syndicaal verlof of vrije tijd):  

   De Belgische arbeidsmarkt anno 2022

  Gent: 07–08.11.2022 VOLZET

  Gent: 13–14.02.2023 VOLZET

  Genk: 24–25.11.2022 VOLZET

  Mechelen: 20–21.03.2023 VOLZET

   De invloed van Europese en internationale
  beslissingen op België

  Gent: 18–19.01.2023 VOLZET

  Gent: 30–31.01.2023

  Genk: 02–03.02.2023 AFGELAST

  Mechelen: 01–02.03.2023 

   Bedrijf en omgeving

  Gent: 24–25.11.2022 VOLZET

  Gent: 16–17.01.2023 VOLZET

  Genk: 15–16.12.2022 

  Mechelen: 27–28.02.2023

   Arbeidsongevallen en beroepsziekten

  Gent: 01-02.12.2022 VOLZET

  Gent: 13-14.03.2023 VOLZET

  Genk: 08-09.03.2023 VOLZET

  Mechelen: 17-18.11.2022 VOLZET

   Cafetariaplannen

  Gent: 12-13.12.2022 VOLZET

  Gent: 14-15.11.2022 VOLZET

  Genk: 06-07.03.2023

  Mechelen: 05-06.12.2022 VOLZET

   Externe communicatie

  Gent: 28-29.11.2022

  Gent: 15-16.02.2023 VOLZET

  Genk: 19-20.12.2022

  Mechelen: 23-24.01.2023

  Non-Profit in Vlaanderen (PC 318, 319, 327, 329,331)

  Gent: 05-08.12.2022 VOLZET

  Non-Profit in België (PC 330)

  Gent: 06-09.02.2023

   

  De ondernemingsorganen - zonder overnachting (VOV, syndicaal verlof of vrije tijd): 

   

  De Belgische arbeidsmarkt anno 2022

  Aalst: 14-15.11.2022

  Antwerpen: 28-29.11.2022

  Gent: 06-07.03.2023

  Tienen: 05-06.12.2022

  Vilvoorde: 16-17.01.2023

   

  De invloed van Europese en internationale

  beslissingen op België

  

  Gent: 13-14.02.2023

  Hasselt: 13-14.03.2023

  Lier: 06-07.02.2023

  Roeselare: 28-29.11.2022

  St-Niklaas: 12-13.12.2022

   

  Bedrijf en omgeving

  Aalst: 23-24.01.2023

  Antwerpen: 30-31.01.2023

  Gent: 19-20.12.2022

  Hasselt: 14-15.11.2022

  Roeselare: 20-21.03.2023

   

  Arbeidsongevallen en beroepsziekten

  Gent: 26-27.01.2023 VOLZET

  Hasselt: 13-14.02.2023 VOLZET

  Lier: 12-13.12.2022

  St-Niklaas: 21-22.11.2022 VOLZET

  Vilvoorde: 27-28.02.2023

   

  Cafetariaplannen

  Gent: 20-21.03.2023 VOLZET

  Hasselt: 23-24.01.2023 VOLZET

  Lier: 21-22.11.2022 VOLZET

  St-Niklaas: 06-07.02.2023

  Vilvoorde: 19-20.12.2022

  Externe communicatie

   

  Aalst: 06-07.03.2023

  Antwerpen: 13-14.03.2023

  Gent: 17-18.11.2022

  Hasselt: 05-06.12.2022 VOLZET

  Roeselare: 30-31.01.2023

   

  De ondernemingsorganen - zonder overnachting - (BEV)

  Cafetariaplannen
  De Belgische arbeidsmarkt anno 2022
  Arbeidsongevallen en beroepsziekten

   Vilvoorde 19 – 20.12.2022 +
                     16 – 17.01.2023 +
                     27 – 28.02.2023