De ondernemingsorganen

Op deze pagina:

  Wat?

  Heb je opnieuw een mandaat behaald? Gefeliciteerd! Je kan kiezen tussen heel wat interessante modules voor afgevaardigden. Alle modules zijn op maat van een afgevaardigde en het evenwicht tussen theorie en praktijk wordt steeds gewaarborgd.

  Waar en wanneer? 

  Met overnachting:

   

  Flexibele verloning Gent

  19/12/2024-20/12/2024

  16/01/2025-17/01/2025

  10/03/2025-11/03/2025

  24/03/2025-25/03/2025

  Mechelen

  21/10/2024-22/10/2024

  17/03/2025-18/03/2025

  Gezond aan het werk Gent

  21/11/2024- 22/11/2024

  09/01/2025-10/01/2025

  06/02/2025-07/02/2025

  27/02/2025-28/02/2025

  Mechelen

  13/01/2025-14/01/2025

  24/03/2025-25/03/2025

  De bescherming van de werknemer Gent

  25/11/2024-26/11/2024

  23/01/2025-24/01/2025

  24/02/2025-25/02/2025

  27/03/2025-28/03/2025

  Mechelen

  02/12/2024-03/12/2024

  13/02/2025-14/02/2025

  De arbeidsmarkttransitie Gent

  05/12/2024-06/12/2024

  30/01/2025-31/01/2025

  10/02/2025-11/02/2025

  20/03/2025-21/03/2025

  Mechelen

  04/11/2024- 05/11/2024

  20/02/2025-21/02/2025


  Zonder overnachting:

  Flexibele verloning Antwerpen 04/11/2024-05/11/2024 Gent

  05/12/2024-06/12/2024

  23/01/2025-24/01/2025

  Sint-Niklaas 20/01/2025-21/01/2025
    Genk 25/11/2024-26/11/2024        
  Gezond aan het werk Aalst 16/12/2024-17/11/2024 Gent

  14/11/2024-15/11/2024

  13/02/2025-14/02/2025

  Sint- Niklaas 25/11/2024-26/11/2024
    Antwerpen 17/02/2025-18/02/2025 Tienen 04/11/2024-05/11/2024 Genk

  21/10/2024-22/10/2024

  17/03/2025-18/03/2025

    Lier 27/01/2025-28/01/2025 Vilvoorde 12/03/2025-13/03/2025 Roeselare 23/01/2025-24/01/2025
  De bescherming van de werknemer Aalst

  17/03/2025-18/03/2025

  Gent

  24/10/2024-25/10/2024

  16/12/2024-17/12/2024

  Sint-Niklaas 04/11/2024-05/11/2024
    Antwerpen 27/01/2025-28/01/2025 Tienen 03/02/2025-04/02/2025 Genk

  09/12/2024-10/12/2024

  10/03/2025-11/03/2025

    Lier 18/11/2024-19/11/2024 Vilvoorde 15/01/2025-16/01/2025 Roeselare 20/02/2025-21/02/2025
  De arbeidsmarkttransitie Genk 24/02/2025-25/02/2025 Gent

  13/01/2025-14/01/2025

  27/03/2025-28/03/2025

  Roesleare

  28/11/2024-29/11/2024

    Vilvoorde 20/11/2024-21/11/2024        
  Geschreven communicatie Gent

  09/12/2024-10/12/2024

  30/01/2025-31/01/2025

  Brussel

  20/01/2025-21/01/2025

  13/02/2025-14/02/2025

     
  Fake news herkennen en AI gebruiken als afgevaardigde Gent

  06/01/2025-07/01/2025

  13/03/2025-14/03/2025

  Brussel

  16/12/2024-17/12/2024

  20/02/2025-21/02/2025

     

  Hoeveel modules kan je kiezen? 

  Heb je één mandaat, dan kan je voor maximum twee modules inschrijven. Heb je meerdere mandaten, dan kan je maximum voor vier modules inschrijven.

  De ondernemingsorganen - met overnachting:  

  De modules met overnachting in Gent en Mechelen. Je kiest zelf de locatie. Indien dit om organisatorische redenen nodig zou zijn, kunnen we jouw locatie wijzigen, we brengen je dan zeker op de hoogte. Elke module bestaat uit twee dagen met één overnachting.

   

  De ondernemingsorganen - zonder overnachting:

  De modules in Aalst, Antwerpen, Brussel, Genk, Gent, Lier, Sint-Niklaas, Roeselare, Tienen en Vilvoorde. Elke module bestaat uit twee op elkaar volgende dagen.

   

  Waarover?

  Module De arbeidsmarkttransitie

  2030 ligt in het vooruitzicht en er liggen nog heel wat maatschappelijke en sociaal economische uitdagingen op de plank. Hoog tijd voor ACLVB om innovatieve oplossingen en antwoorden te formuleren om aan die transities het hoofd te bieden. We maken jou als afgevaardigde wegwijs in de ACLVB-doelstellingen voor 2030. Maak kennis met de belangrijkste indicatoren, evoluties en beleidsvoorstellen rond 15 domeinen. Daarnaast zoomen we in op de jaarlijkse ledenenquête die de studiedienst afneemt omtrent kwaliteitsvolle loopbanen en wat dit precies betekent. Dag twee staat in het teken van het verzamelen van good practices, zowel vanuit de bedrijven als vanuit de sectoren omtrent de doelstellingen en beleidsvoorstellen van ACLVB. 

   

  Module Gezond aan het werk

  Ons land telt ruim 500.000 langdurig zieken. Het ziet er niet naar uit dat dit aantal de komende jaren zal dalen. Hoe kunnen we deze tendens keren?  

  In deze module brengen we de oorzaken van langdurige ziekte in kaart. Hoe kan voorkomen worden dat werknemers langdurig ziek worden? Hoe kunnen we langdurig zieken opnieuw duurzaam naar de arbeidsmarkt krijgen en wat is de rol van de inspectiediensten? Wat is werk- en technostress en hoe ga je hier mee om? Je leert het allemaal in deze module.

   

  Module De bescherming van de werknemer

   

  De wetgever beschermt in bepaalde gevallen de werknemer tegen ontslag. In deze module bekijken we de verschillende procedures. Zo is er de bescherming van een afgevaardigde, maar ook in andere omstandigheden beperkt de wetgeving de mogelijkheden tot ontslag van de werknemeer. Er zijn bijvoorbeeld beschermingsregels voor zwangere werkneemsters, werknemers die gediscrimineerd worden of iemand die tijdskrediet wenst op te nemen. Tijdens deze module bekijken we de verschillende procedures en ook de mogelijkheden op ondernemingsniveau. 

   

  Module Flexibele verloning

  In een snel evoluerende arbeidswereld is het van belang om bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van verloning. In deze sessie ontdek je de basisprincipes van een cafetariaplan en hoe deze flexibel aangepast kunnen worden aan de noden van de onderneming. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoomen we in op de bedrijfsspecifieke contexten en verschillende verloningsalternatieven. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de complexe interactie tussen flexibele verloning en ons sociale zekerheidssysteem.

   

  Module Geschreven communicatie

  Als afgevaardigde wil je opgemerkt worden, ook na de sociale verkiezingen. Daarvoor heb je goede communicatie nodig, die je inspanningen en je standpunten slim onder de aandacht brengen. Maar hoe begin je daaraan? In deze module maak je kennis met onze folders, brochures, informatiebronnen, opmaaktool, online communicatiekanalen,... Je leert hoe je berichten en campagnes gemakkelijk kan verwerken in je eigen communicatie en waarop je dan best let qua woord en beeld. Door inclusieve taal in je boodschap te gebruiken, zorg je ervoor dat iedereen zich aangesproken voelt.
  Ook het nemen van notities en opmaken van verslagen komt uitgebreid aan bod.

  Kortom, een module met heel veel tips waarmee je impact kan creëren en je supporterskern kan doen groeien!

   

  Module Fake news herkennen en AI gebruiken als afgevaardigde

  In een tijdperk waarin we door informatie worden overspoeld, is het als afgevaardigde cruciaal om kritisch te denken en waarheid van fictie te onderscheiden. Tijdens deze module leer je niet alleen hoe je fake news herkent maar ook hoe je artificiële intelligentie (AI) kan gebruiken. Daarnaast ga je aan de hand van verschillende sites en applicaties zelf aan de slag om fake news te detecteren en ontdek je de mogelijkheden van AI

   

  Voor wie?

  Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW en/of SD.
   

  Onder welke formule?

  Onder Syndicaal Verlof (twee dagen per module) of Vlaams Opleidingsverlof (16 u. per module). 

  Wie niet in Vlaanderen werkt, kan geen gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof maar wel van het Betaald Educatief Verlof. Contacteer ons indien je van dit BEV gebruik wil maken.

  Een module in je vrije tijd volgen, kan uiteraard ook.