Bestaande partners

Op deze pagina:

  Comé werkt voor de uitwerking en/of uitvoering van bepaalde lespakketten samen met volgende organisaties:

  Het Perspectief

  Het Perspectief verenigt in zich de rijke onderwijservaring van twee provinciale onderwijscentra: het PCVO Gent en Mercator PCVO. Het centrum profileert zich dus al meer dan 100 jaar als marktleider in het talenonderwijs voor volwassenen in Vlaanderen.

  Maar naast het algemene aanbod talen, informatica, bedrijfseconomische vakken en lichaamsverzorging en de specifieke lerarenopleiding, biedt Het Perspectief ook opleidingen op maat voor specifieke doelgroepen op basis van concrete vragen van bedrijven en organisaties.

  http://www.hetperspectief.net

   

  CVO VOLT

  CVO VOLT is een fusie van CVO Leuven-Landen en CVO De Nobel, twee opleidingscentra die in het verleden ruimschoots hun sporen verdienden in het onderwijslandschap. Dankzij de intensieve samenwerking kan CVO VOLT een veelzijdig opleidingsaanbod verzekeren.

  http://www.cvovolt.be

   

  PCVO Limburg

  PCVO Limburg is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde onderwijsinstelling en wil in en voor het Maasland een toonaangevende opleidingsverstrekker zijn. PCVO Limburg stelt zich de cursist te stimuleren en ondersteunen in een opleidingstraject, dat leidt tot bijkomende vaardigheden en kennis. Daarnaast wordt gestreefd naar een hoge tevredenheid van cursisten en personeel hetgeen resulteert in maatschappelijke waardering. Als mensen kennis en vaardigheden verwerven, dan is het resultaat vooruitgang. Daarom heeft PCVO Limburg ook een aantal waarden bepaald waarop de organisatie steunt: deskundigheid, respect, vriendelijkheid, gedrevenheid en creativiteit.

  http://www.pcvolimburg.be

   

  CVO Janitor

  Het doel van CVO Janitor is lerenden optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij zich kunnen ontplooien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische mensen in een diverse samenleving. Hoe CVO Janitor dat doet, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind.

  https://www.janitor.be

   

  CVO Encora

  Encora biedt alle volwassenen maximale kansen om zich te ontplooien of te professionaliseren. Bij  Encora geloven ze in de groeikansen van elke cursist en zo streeft men samen naar een optimale leerwinst. Om dit te bereiken, worden de cursisten begeleid doorheen het gevarieerde en kwalitatieve onderwijsaanbod dat ruim tegemoetkomt aan de maatschappelijke en individuele noden. Zo vindt iedere cursist succesvol zijn plek in de samenleving van vandaag en morgen.

  https://www.stedelijkonderwijs.be/encora

   

  ISUA

  ‘Het Instituut voor de Samenwerking tussen de Universiteit en de Arbeidersbeweging ISUA reikt wetenschappelijke kennis aan waarmee afgevaardigden in alle geledingen van de vakbeweging aan de slag kunnen.’

  https://www.uantwerpen.be/isua

   

  Arbeid & Milieu

  Arbeid & Milieu (A&M) is een vzw ontstaan uit een samenwerking tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. A&M wil de transitie naar een rechtvaardige groene economie versnellen. Zij doet dit onder andere door het organiseren van bedrijfsbezoeken en ontwikkelen en geven van vormingen. Hierbij ligt de focus op de rol van werknemers in de verduurzaming van hun bedrijf. 

  http://www.a-m.be

   

  Decenniumdoelen

  Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt. Wij maken van armoede een prioriteit. Dat doen we samen met onze partnerorganisaties, wetenschappers en mensen in en nabij armoede. Maak jij mee #komafmetarmoede?

  https://www.decenniumdoelen.be

   

  Agentschap integratie en inburgering

  Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. 

  https://www.integratie-inburgering.be