Bestaande partners

Op deze pagina:

  Samenwerkingsverbanden:

  Comé werkt voor de organisatie en/of uitvoering van bepaalde lespakketten samen met volgende organisaties:

  FAST

  FAST is de Franstalige vormingsvzw van de Liberale vakbond, aan wie Comé de organisatie van haar Franstalige vormingen toevertrouwt. 

  https://www.cgslb.be/fr/formations-cgslb

   

  ISUA

  ‘Het Instituut voor de Samenwerking tussen de Universiteit en de Arbeidersbeweging ISUA reikt wetenschappelijke kennis aan waarmee afgevaardigden in alle geledingen van de vakbeweging aan de slag kunnen.’

  https://www.uantwerpen.be/isua

   

  Arbeid & Milieu

  Arbeid & Milieu (A&M) is een vzw ontstaan uit een samenwerking tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. A&M wil de transitie naar een rechtvaardige groene economie versnellen. Zij doet dit onder andere door het organiseren van bedrijfsbezoeken en ontwikkelen en geven van vormingen. Hierbij ligt de focus op de rol van werknemers in de verduurzaming van hun bedrijf. 

  http://www.a-m.be