Bestaande partners

Op deze pagina:

  Comé werkt voor de uitwerking en/of uitvoering van bepaalde lespakketten samen met volgende organisaties:

  Het Perspectief

  Het Perspectief verenigt in zich de rijke onderwijservaring van twee provinciale onderwijscentra: het PCVO Gent en Mercator PCVO. Het centrum profileert zich dus al meer dan 100 jaar als marktleider in het talenonderwijs voor volwassenen in Vlaanderen.

  Maar naast het algemene aanbod talen, informatica, bedrijfseconomische vakken en lichaamsverzorging en de specifieke lerarenopleiding, biedt Het Perspectief ook opleidingen op maat voor specifieke doelgroepen op basis van concrete vragen van bedrijven en organisaties.

  http://www.hetperspectief.net

   

  CVO VOLT

  CVO VOLT is een fusie van CVO Leuven-Landen en CVO De Nobel, twee opleidingscentra die in het verleden ruimschoots hun sporen verdienden in het onderwijslandschap. Dankzij de intensieve samenwerking kan CVO VOLT een veelzijdig opleidingsaanbod verzekeren.

  http://www.cvovolt.be

   

  Qrios

  Qrios organiseert van september tot augustus opleidingen in dag-, avond- en weekendonderwijs. In twaalf verschillende studiegebieden biedt Qrios meer dan 150 boeiende en leerrijke cursussen aan. Indien nodig, begeleidt Qrios je zelfs op weg naar je diploma middelbaar onderwijs.

  http://www.qrios.be

   

  PCVO Limburg

  PCVO Limburg is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde onderwijsinstelling en wil in en voor het Maasland een toonaangevende opleidingsverstrekker zijn. PCVO Limburg stelt zich de cursist te stimuleren en ondersteunen in een opleidingstraject, dat leidt tot bijkomende vaardigheden en kennis. Daarnaast wordt gestreefd naar een hoge tevredenheid van cursisten en personeel hetgeen resulteert in maatschappelijke waardering. Als mensen kennis en vaardigheden verwerven, dan is het resultaat vooruitgang. Daarom heeft PCVO Limburg ook een aantal waarden bepaald waarop de organisatie steunt: deskundigheid, respect, vriendelijkheid, gedrevenheid en creativiteit.

  http://www.pcvolimburg.be

   

  CVOSG Brugge

  Het CVOSG is christelijk geïnspireerd en dynamisch. Het wil cursisten competenties bijbrengen die gericht zijn op beroepsontplooiing, maatschappelijke participatie en/of verdere persoonlijke ontwikkeling. Daartoe richt het kwaliteitsvolle cursussen in die leiden tot erkende studiebewijzen en dit in een aangename sfeer en met oog voor diversiteit.

  http://www.cvosg.be

   

  ISUA

  ‘Het Instituut voor de Samenwerking tussen de Universiteit en de Arbeidersbeweging ISUA reikt wetenschappelijke kennis aan waarmee afgevaardigden in alle geledingen van de vakbeweging aan de slag kunnen.’

  https://www.uantwerpen.be/isua

   

  Arbeid & Milieu

  Arbeid & Milieu (A&M) is een vzw ontstaan uit een samenwerking tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. A&M wil de transitie naar een rechtvaardige groene economie versnellen. Zij doet dit onder andere door het organiseren van bedrijfsbezoeken en ontwikkelen en geven van vormingen. Hierbij ligt de focus op de rol van werknemers in de verduurzaming van hun bedrijf. 

  http://www.a-m.be