Links

Op deze pagina:

  ACLVB

  De Liberale Vakbond is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België. De ACLVB is een vakbond waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert. Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme. Bovendien, bij de ACLVB staat de dialoog voorop. Wij willen dat én de werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. Een lid bij de ACLVB is geen nummer.

  http://www.aclvb.be/nl

   

  ACLVB Vlaanderen

  In 1989 werden de nieuwe structuren van de ACLVB uitgetekend. Dit betekende onder andere de oprichting van de Vlaamse Regionale van de Liberale Vakbond. Comé is een onderdeel van de Vlaamse Regionale.

  http://www.aclvb.be/nl/vlaamse-regionale

   

  Vlaamse Gemeenschap. Departement cultuur, jeugd, sport en media

  Het sociaal-cultureel volwassenenwerk zit zeer breed en diep vertakt in Vlaanderen. Van de grootste steden tot de kleinste dorpen zorgen talloze professionals en vrijwilligers dat iedereen dagelijks kan genieten van een ruim aanbod aan activiteiten. Dit alles wordt sinds 2003 gereglementeerd door de Vlaamse overheid in het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

  http://www.sociaalcultureel.be

   

  Steunpunt sociaal cultureel volwassenenwerk Socius

  Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er voor alle professionals uit de sector en de organisaties waarvoor ze werken. Waarom doen we dit? Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving.

  http://www.socius.be

   

  Federatie sociaal-cultureel werk FOV

  De FOV, voluit Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk, is een autonome en onafhankelijke VZW van en opgericht door erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

  De FOV verdedigt sinds 2000 de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties bij overheden en bij andere beleidsinstanties. De FOV neemt het dus op voor de sociaal-culturele sector, zowel voor de individuele organisaties als voor de hele sector.

  http://www.fov.be