Diversiteitscharter

Op deze pagina:

    DIVERSITEITSCHARTER

    Comé bewaakt de diversiteit in haar werking. Wij onderstrepen dat wij geen onderscheid maken op basis van nationaliteit, afkomst, huidskleur, geloofs- of levensbeschouwing, handicap, seksuele voorkeur, gender, leeftijd, financiële mogelijkheden, opleidingsgraad, politieke voorkeur of wat dan ook. Het diversiteitscharter vind je hier.