VOSEB Vorming Sociaal Economisch beleid

26/07/2021 - 12h

Wat is VOSEB?

VOSEB vult de vorming van Comé aan en sterkt de militant in het sociaal overleg.
Bouwvakkers, werknemers in de financiële sector, winkelbedienden, arbeiders in de chemie, zorgwerkers behaalden reeds met VOSEB het certificaat van het sociaaleconomisch beleid aan de UAntwerpen.

De volledige VOSEB-cursus duurt 15 dagen:

De vakbond als hefboom voor sociale verandering: het Belgisch sociale model en zijn evolutie na WO II

Je leert in deze vorming het Belgische sociale model hanteren. Het Belgische sociale model is een systeem van collectief onderhandelen over arbeid en sociale zekerheid. Zelfs in tijden van pandemie zorgt het Belgische sociale model voor bescherming, gelijkheid en welvaart.

VOSEB geeft een basiskennis aan arbeidsrecht: de overlegorganen op het ondernemingsniveau, de paritaire comités en het nationale overlegniveau, de sociale verkiezingen en het belang van het internationaal recht voor het Belgische sociale model. Tevens actualiseert VOSEB het arbeidsrecht met het loonoverleg, de aansprakelijkheid van de werkgever tijdens de pandemie, de rechten van werknemers om onveilig werk te weigeren, het recht op deconnectie en de organisatie van telethuiswerk.

Verder analyseert VOSEB hoe na WOII het Belgische Sociale model de werknemers emancipeerde en biedt VOSEB antwoorden op een aantal vragen, die de delegees helpen bij de actuele uitdagingen van het Belgische Sociale model:.

Je kan ook kiezen voor een kortere lessenreeks:

1. Korte Lessenreeks Arbeidsrecht:

Van basiskennis tot nieuwste ontwikkelingen in het arbeidsrecht in een academische context.

 • Je krijgt een basisopleiding arbeidsrecht. 
 • Je krijgt een overzicht van de geschiedenis van het collectief overleg in België en van het toenemende belang van het internationaal Recht.
 • Je leert omgaan met de verandering in het arbeidsrecht onder invloed van globalisatie en activering (herstructurering, Wet Renault, WCO, detachering en activeren van arbeidsongeschikten)
 • Je hanteert de actualia in het arbeidsrecht: IPA, Het toenemende belang van het niveau van de onderneming, essentiële beroepen tijdens pandemie en veiligheid en gezondheid op het werk, aansprakelijkheid en beroeps en arbeidsongevallen, CAO telethuiswerken en het recht op deconnectie.

2. Korte Lessenreeks Geschiedenis van het Belgische Sociale Overleg:

De studenten bestuderen historische wortels van polarisatie en het sociaal overleg in de onderneming.

 • Je krijgt een basisopleiding in sociologie en economie
 • Je krijgt een overzicht van de geschiedenis van het collectief overleg in België en van het toenemende belang van het Internationaal Recht
 • Je krijgt een overzicht van de evolutie van het sociaal overleg en de sociale zekerheid in België na WOII
 • Je onderzoekt de impact van Belgisch Congo op de Belgische Economische structuur
 • Je situeert de hedendaagse milieuvraagstukken in de geschiedenis van de afvalmaatschappij
 • Je analyseert het Belgische sociale overleg naar Gender-migratie-functionele beperking (intersectionaliteit)

3. Korte lessenreeks Sociale wetenschappen en sociaal overleg:

Van basis tot nieuwste ontwikkelingen in de sociale wetenschappen in een academische context. De studenten passen sociologische, economische en inzichten uit de communicatiewetenschap toe in het sociaal overleg in de onderneming.

 • Je krijgt een basisopleiding sociale wetenschappen: sociologie, economie, communicatiewetenschap en geschiedenis van de welvaartstaat 
 • Je bestudeert processen als globalisatie en activering en de impact ervan op de arbeidsmarkt en de onderneming
 • Je bestudeert polarisatie
 • Je leert hoe economie de welvaartstaat kan ondersteunen na de pandemie

Wanneer?

De lessen vinden van oktober tot maart plaats op vrijdagen van 8:30 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur. VOSEB houdt rekening met de schoolvakanties.

Locatie?

De VOSEB-lessen vinden plaats op de Stadscampus (STC) van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Geïnteresseerd?

Voor meer info, contacteer Katrien Allaert