Vlaams opleidingsverlof

10/04/2020 - 14h

 

Het coronavirus brengt ook de laatste maanden van het vormingsprogramma 2019-2020 in de war. Wij vermoeden dat de gevolgen van de crisis nog tot eind juni merkbaar zullen zijn. Wij vinden het niet verantwoord om nog dit vormingsjaar (residentiële) vormingen te laten doorgaan. Bovendien zullen de bedrijven bij de opstart na de crisis waarschijnlijk op volle toeren draaien en alle werknemers willen inzetten.

Daarom hebben wij besloten alle fysieke bijeenkomsten tot en met 30 juni 2020 af te gelasten, ook de tweedaagse vormingen in Oostende.

Concreet betekent dit dat de vormingsdagen tussen 13 maart en 30 juni wegens overmacht afgelast zijn. Voor deze dagen kan geen VOV opgenomen worden. De eerder gevolgde uren kan je wel opnemen tot de oorspronkelijk voorziene einddatum.

Maar… we laten je niet in de kou staan. We bekijken de mogelijkheid om de vormingsreeks rechten en plichten van de werknemer te laten afronden via een webinar. Dit is een vorming die plaatsvindt via het internet. Je kan een webinar rechtstreeks op je eigen computer volgen en de spreker zien en horen.

Wie de webinar mee volgt, is ‘aanwezig’ en kan voor die dag toch nog aanspraak maken op VOV.

Hoe, wat en wanneer laten we je nog weten. Hou daarom je brievenbus - of liever je mailbox - in de gaten. Als we niet over een geldig e-mailadres van jou beschikken, krijg je een schriftelijke uitnodiging.

Belangrijkste conclusie: enkel de uren VOV waarop men aanwezig was (in een klaslokaal of in een webinar), kunnen opgenomen worden bij de werkgever. Uren waarop men gewettigd of ongewettigd afwezig was, kunnen niet opgenomen worden. Dat was en is ook zo voor het Betaald Educatief Verlof.