Diversiteit maakt onze vormingen rijker

29/07/2019 - 14h

Wij geloven oprecht in de kracht van diversiteit, in al haar facetten, en vinden het dan ook opportuun en noodzakelijk om deze visie kracht bij te zetten. We maakten recent een diversiteitscharter op en vinden het belangrijk dat al onze medewerkers deze visie verdedigen. Verschillende visies en ideeën van heel wat verschillende persoonlijkheden, zetten ons aan het denken en verruimen onze blik. We zien de verschillen, maar ondervinden ook wat ons verbindt; in ons werk, in ons engagement en in de gehele samenleving.

Hier zijn wij alvast rotsvast van overtuigd en we nodigen jullie dan ook graag uit om dit charter eens na te lezen en samen met ons deze visie uit te dragen.

Diversiteitscharter

We willen een vormingsdienst zijn voor iedereen in Vlaanderen die het sociaal liberaal gedachtengoed genegen is. Alle mensen moeten zich bij ons welkom voelen en onze vormingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. We stellen groepen samen conform de realiteit op de werkvloer en de samenleving.

Elke vorm van diversiteit maakt onze vormingen ‘rijker’, daar zijn wij rotsvast van overtuigd. Verschillende persoonlijkheden, ideeën en visies verruimen de blik van onze deelnemers. Het helpt hen om met een open blik hun verantwoordelijkheid op te nemen in hun bedrijf en in hun privéleven.  

Laat ons op zoek gaan naar wat ons verbindt. Comé  brengt mensen met elkaar in contact en laat hen samenwerken. Zo bouwen we graag mee aan een verdraagzame en solidaire samenleving.

Kansen voor iedereen met de juiste competenties en het juiste engagement, op basis daarvan werkt Comé haar personeelsbeleid uit. Gelijke kansen en gelijkwaardigheid.

Onze zoektocht is er één naar competenties in ieder van ons. We stoppen niemand in vakjes en respecteren iedereen zoals hij, zij of het is.

Met dit charter onderstrepen wij dat Comé geen onderscheid maakt op basis van nationaliteit, afkomst, huidskleur, geloofs- of levensbeschouwing, handicap, seksuele voorkeur, gender, leeftijd, financiële mogelijkheden, opleidingsgraad, politieke voorkeur of wat dan ook.