Comé in een digitale transitie

16/12/2020 - 13h

We voerden in het vormingsjaar 2019-2020 heel wat verandering door op digitaal vlak. Enerzijds omdat we dit willen – je kan als organisatie niet blijven stilstaan – en anderzijds omdat we omwille van corona niet anders konden. De enquête evalueerde 4 digitaliseringsprocessen:

  1. De digitale presentaties
  2. De digitale evaluatieformulieren
  3. Webinars ter vervanging van de tweedaagse vorming in Oostende
  4. De communicatie via website en facebook

1. De digitale presentaties

Vraag enquête: Heb je dit jaar (19-20) een presentatie gedownload?

 

Meer dan de helft (56,22%) van de respondenten heeft in het vorige vormingsjaar één of meerdere presentatie(s) gedownload. Hier zijn we best tevreden mee. We gebruiken namelijk een systeem met een wachtwoord en gingen ervanuit dat onze deelnemers aan dit systeem nog even zouden moeten wennen. Eén van de door de deelnemers meest aangehaalde reden waarom ze geen presentatie hebben gedownload is o.a. dat ze niet goed wisten hoe dit werkte. We proberen jullie via onze rubriek “online materiaal” op deze website zo goed mogelijk in te lichten hoe je presentaties moet downloaden. Bekijk zeker eens onze tutorial.

2. De digitale evaluatieformulieren

Vraag enquête: Heb je één of meerdere digitale evaluatieformulieren geopend en ingevuld?

Net geen twee derden (65,16%) van de deelnemers heeft één of meerder evaluatieformulieren ingevuld. Hier zijn we zeer dankbaar voor. Dit is namelijk een schat aan informatie voor een vormingsdienst. Wat vonden jullie van de vorming? Moeten we eventueel bijsturen? Waar hebben jullie volgend jaar nood aan? Stuk voor stuk belangrijke vragen, die we dank zij jullie input kunnen beantwoorden. Daarom is het dan ook belangrijk dat jullie de deelnemers deze evaluatieformulieren ook goed invullen.

Uit de enquête blijkt ook dat de vragen die we stellen in de evaluatieformulieren voor bijna iedereen duidelijk en goed geformuleerd zijn. Op die manier missen de evaluatieformulieren hun doel niet.

De deelnemers die geen evaluatieformulier hebben ingevuld, gaven vooral aan dat ze geen mail van ons ontvangen hadden. Dat is jammer. Vaak komen mails die naar grote groepen worden verstuurd in de map ongewenste mails terecht. Dus bekijk dit zeker eens in jullie mailbox of check eens met jouw secretariaat om te bekijken of jouw e-mailadres nog geldig en correct is.

3. Webinars

Corona hakte er vanaf maart 2020 ook in de socio-culturele sector in. Zo zagen wij in de periode maart-juni de tweedaagse vormingen in Oostende in het water vallen. We gingen in allerijl op zoek naar een alternatief, want zelfs met Corona vinden wij het belangrijk dat jullie geïnformeerd blijven over verscheidene thema’s. Dit alternatief vonden we in webinars. Dit zijn vormingen via de computer zodat wij op afstand toch nog kennis kunnen delen met jullie.

Vraag enquête: Heb je deelgenomen aan het webinar?

Ruim een derde (38,51%) nam deel aan een webinar, 61,49% niet. Meer mensen hebben dus niet deelgenomen, maar dat hadden we ook wel verwacht. Het is namelijk voor veel werknemers ook een erg drukke periode geweest, daarnaast is een hele dag stilzitten voor een computer niet aan iedereen gegeven. Daarom zijn we best tevreden dat bijna 1 op de 2 deelnemers heeft deelgenomen aan de webinars. Een initiatief dat we dit jaar (genoodzaakt) voortzetten, maar dat steeds beter blijkt aan te slaan. Zo zien we dat meer en meer deelnemers de webinars volgen, ook diegene die helemaal niet zo vertrouwd zijn met een computer. Iets wat we alleen maar aanmoedigen, want ook het leren werken met een computer is een competentie op zich.

Bij het doorvragen naar de reden waarom deelnemers niet hebben deelgenomen aan het webinar komen vaak dezelfde redenen naar boven. Deelnemers zijn niet vertrouwd met een computer of met het systeem, deelnemers zitten niet graag een hele dag voor een computer of deelnemers hadden het gewoon te druk (zowel op het werk als thuis met bijvoorbeeld de kinderen). Sommige deelnemers waarschuwen Comé dat webinars de traditionele manier van vorming geven niet mag vervangen, maar geen nood! Onze gemeenschapsvormende functie vinden we te belangrijk om de fysieke vormingen af te schaffen. Daarom zal er zolang Comé bestaat telkens een fysiek aanbod voor jullie ter beschikking zijn.

4. Website en facebook

Vraag enquête: Bekijk je regelmatig de website www.comé.be?

We hadden al een vermoeden dat onze website voornamelijk werd gebruikt om in te schrijven. Dat bevestigt ook deze enquête. 36,05% bekijkt onze website enkel bij een inschrijvingsperiode. Toch is onze website veel meer dan enkel een medium om in te schrijven. We proberen dan ook regelmatig nieuwe content op onze website te plaatsen om jullie als deelnemers goed te informeren. Zo blijkt dat 31,97% van de deelnemers maandelijks naar onze website surft. Leuk, deze mensen zullen zeker opmerken dat er regelmatig een nieuw artikel op onze website verschijnt. Zo ben je natuurlijk ook snel op de hoogte van eventuele nieuwigheden. Dus raden we dit zeker aan! Toch merken we ook dat veel deelnemers naar de website surfen om meer info te verkrijgen rond Vlaams Opleidingsverlof, Betaald Educatief Verlof of Syndicaal verlof (28,89%). Als deelnemer is het belangrijk om te weten onder welk verlofformule je onze vormingen volgt. De reglementeringen van de verschillende verlofformules zijn niet altijd eenvoudig. Check dus zeker deze informatie zodat je als deelnemer weet wat jouw rechten zijn, maar ook jouw plichten bij het volgen van een vorming bij Comé.

Vraag enquête: volg je ons op facebook?

45,14% volgt ons op Facebook en 54,86% volgt ons niet. Dus zoek snel op facebook naar Comé vzw en like onze pagina. Zo blijf je op de hoogte van extra informatie, kan je sfeerbeelden bekijken en volg je de actualiteit!

Om de enquête af te sluiten polste we ook al eens naar een digitale vernieuwing die in de pipeline zit.

Vraag enquête: Zou je in de toekomst graag je uitnodiging digitaal ontvangen?

Drie vierden (74,83%) van onze deelnemers ontvangt graag zijn uitnodiging in de toekomst digitaal. Dit is voor veel mensen eenvoudiger om dit door te mailen naar hun werkgevers, of als het verloren geraakt om het toch nog terug te vinden. Toch zijn er 25,17% van onze deelnemers die dit liever op papier in hun brievenbus blijven ontvangen.

 

Met deze resultaten gaan we verder aan de slag. We trachten onze dienstverlening nog te verbeteren, maar we hopen daarnaast niemand te laten vallen. Daarom willen we toch ook nog eens alles respondenten bedanken die deze enquête hebben ingevuld. Jullie noden zijn onze taken van de toekomst. Samen werken we hieraan!