Brengt 2021 meer aankondigingen collectief ontslag?

02/05/2021 - 16h

Concreet kondigden in 2020, 103 bedrijven aan dat ze de intentie hebben om over te gaan tot een collectief ontslag. Dit is veel, maar het is geen record, dit zie je in onderstaande tabel.

Maar wat brengt 2021? Momenteel genieten nog heel wat bedrijven overheidssteun die ervoor zorgt dat ze de crisis nog min of meer de baas kunnen. Wat zal er gebeuren als deze steun straks wegvalt? Blijven de kopjes dan boven water of wordt het dan voor sommige bedrijven de spreekwoordelijke druppel te veel? Er wordt algemeen verwacht dat nog heel wat bedrijven zullen overgaan tot een collectieve ontslagronde. Hoeveel dit er precies zullen zijn is uiteraard koffiedik kijken.

Gelukkig betekent een intentie van de werkgever om over te gaan tot een collectief ontslag niet altijd dat er effectief een grote ontslagronde volgt. Dit hebben we te danken aan de wet Renault, die deze bedrijven verplicht om een uitgebreide informatie- en raadplegingsprocedure op te starten voor en mét de vakbonden. In overleg proberen beide partijen zo het aantal naakte ontslagen te beperken en tot een gedragen oplossing te komen, een zogenaamd sociaal plan.

Dit is niet evident en vraagt veel tijd en energie van onze afgevaardigden. Een goede kennis van de wetgeving is hierbij altijd een meerwaarde en daar dragen wij met de vormingsdienst natuurlijk heel graag ons steentje toe bij.

Naast de brochure ‘praktische gids voor herstructureringen’ op de website van ACLVB, vinden jullie hier op onze website ook een PowerPointpresentatie over dit thema, getiteld: ‘de spelregels bij een herstructurering’. We proberen een algemeen beeld te scheppen van hoe een herstructurering anno 2021 ongeveer verloopt en kaderen heel wat algemene regels. We zoomen in op de (verplichte) procedures en verdiepen ons in de verschillende opties bij het opstellen van een degelijk sociaal plan. We bekijken het financiële luik van zo’n plan, maar ook het deeltje tewerkstelling met de zogenaamde tewerkstellingscellen en de mogelijkheid tot (vervroegd) SWT komen aan bod.

Een PowerPointpresentie in natuurlijk maar een PowerPointpresentatie, maar geen nood, wij geven vanzelfsprekend ook graag een woordje uitleg als dat nodig is. Worden jullie binnenkort geconfronteerd met deze problematiek of is er een gezonde interesse bij jullie bedrijf om hierover verder geïnformeerd te worden, neem dan gerust met ons contact op en we bekijken samen met jou en je bestendig secretaris wat we kunnen doen. We komen eens langs op een kernvergadering (als die weer fysiek kunnen doorgaan), we organiseren een apart vormingsmoment of we informeren jullie digitaal.