BEV wordt VOV!

06/02/2019 - 09h

We leggen hieronder de focus op de nieuwigheden voor de werknemers:

- Het maximumrecht voor voltijdse werknemers is vastgesteld op 125u per jaar. Het onderscheid tussen beroepsopleidingen en algemene opleidingen wordt niet langer gemaakt.

- Om recht te hebben op VOV moet men minstens halftijds werken. Voor wie halftijds werkt met een vast uurrooster, moeten de opleidingsuren samenvallen met de arbeidsuren.

- De werknemer zal de opleiding nauwgezet moeten volgen. Anders zal het aantal uren opleidingsverlof waarop hij recht heeft het volgende jaar minder zijn.

- Er komt een digitale databank met alle opleidingen die recht geven op VOV. Die databank zal voor iedereen zichtbaar zijn.

- De VOV-regeling geldt voor werknemers die werken in een Vlaamse vestiging van hun onderneming.

- Enkel arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleidingen komen in aanmerking voor VOV. De opleidingen georganiseerd of erkend door vakbonden, worden automatisch als arbeidsmarktgericht beschouwd als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Van zodra alle teksten officieel zijn (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad), geven we meer info. In elk geval zal het VOV op het programma staan van de vorming in Oostende.