Rechten en plichten op het werk 2022-2023

Op deze pagina:

  Oostende

  Schrijf je in voor Oostende! 

  Groep 1: (24-25/04) 

  Groep 2: (27-28/04)

  Groep 3: (08-09/05)

  Groep 4: (11-12/05)

  Groep 5: (22-23/05)

  Groep 6: (25-26/05)

  Groep 7: (01-02/06)

  Groep 8: (05-06/06)

  Groep 9: (08-09/06)

  Groep 10: (12-13/06)

  Groep 11, Colruyt (15-16/06)

  Groep 12, Haven (15-16/06)

  Groep 13: (19-20/06)

   

  Wat?

  Als werknemer is het belangrijk je rechten en plichten te kennen. In deze vorming bieden we jou de kans om op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving en nieuwe regelgeving. We leren je kritisch omgaan met informatie zodat je zelf in staat bent correcte informatie op te zoeken en door te geven. Tenslotte leer je ook op te komen voor jezelf en je collega’s. We scherpen je communicatievaardigheden aan.

  Je kan kiezen uit twee opties:

  Rechten en plichten op het werk – 40u: drie vormingsdagen tussen oktober 2022 en maart 2023, aangevuld met twee dagen vorming met overnachting in Oostende in mei en juni 2023 (40u. VOV/BEV).

  OF

  Rechten en plichten op het werk – 32u: drie vormingsdagen tussen oktober 2022 en maart 2023 (zoals bij optie 1), aangevuld met één dag vorming in je eigen provincie (Antwerpen, Gent, Genk, Roeselare of Tienen) in april 2022 (32u. VOV/BEV).

  NIEUW: Jongerendag

  Ben je op het moment van inschrijving jonger dan 30 jaar? Dan heb je recht op één extra dag vorming in Brussel, georganiseerd voor jonge werknemers. De focus ligt op verschillende relevante thema’s voor ‘young professionals’. Bovendien maak je ook kennis met andere jonge geëngageerden uit heel Vlaanderen. Je hoeft voor deze bijkomende dag niets te doen, de inschrijving verloopt automatisch als je het programma ‘Rechten en plichten op het werk’ volgt. De jongerendag staat gepland in het voorjaar van 2023 (8 u. VOV/BEV).

   

  Voor wie?

  Alle werknemers.

   

  Onder welke formule?

  Onder Vlaams opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof (40u. of 32u) of in je vrije tijd.

  Indien je jonger bent dan 30 jaar, komen er 8 u.VOV/ BEV bij (48u).

   

  Waarover?

  Elke dag komen twee thema’s uit onderstaande lijst aan bod:

  Pensioenreglementering

  Powerpoint: Klik hier 

  Jong of oud, iedereen staat wel eens stil bij zijn of haar toekomstig pensioen. Deze opleiding spitst zich toe op de reglementering en de berekening van het pensioen. Bijzondere aandacht gaat naar de impact op het pensioen van bepaalde loopbaankeuzes en verschillende gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden gedurende een carrière.

  Gelijkheid op de werkvloer

  Powerpoint: klik hier: Deel 1

  Powerpoint: Klik hier: Deel 2

  We verschillen allemaal van elkaar. Verschillen op basis van aspecten zoals ieders leeftijd, huidskleur, gender, cultuur, geloofsovertuiging, geaardheid, … Toch wil iedereen op een gelijke manier behandeld worden. Maar is dit realistisch?

  Assertief communiceren op het werk

  Powerpoint katrien Bontinck: Klik hier 

  Powerpoint lore & Nanoi: Klik hier 

  Als werknemer wordt er verwacht dat je respectvol kan samenwerken met jouw collega’s, het management, de klanten en de leveranciers. Maar wat als je soms problemen hebt met voor jouw mening op te komen? Overkomt het jou dat je soms niks durft zeggen? Of ben je net té mondig? In deze opleiding leer je gezond en respectvol assertief communiceren.

  Sociaal economisch beleid in de actualiteit

  Powerpoint: Klik hier

  Er beweegt in Vlaanderen heel wat op allerlei beleidsdomeinen.Er wordt nagedacht over een kortere zomervakantie en over hoe kinderopvang flexibel en betaalbaar kan blijven. De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen, maar sommige groepen krijgen we niet geactiveerd. Dekt het groeipakket nog alle kosten? En dan hebben we het nog niet over de energiefactuur en het klimaat gehad … ACLVB is een sociale partner en krijgt de kans om rond deze zaken advies te geven. De studiedienst van de Vlaamse regionale informeert jullie over een aantal hete hangijzers, maar zijn evenzeer geïnteresseerd in jullie mening. Het is dan ook jullie stem die we willen laten horen.

  Loopbaantransitie

  Pdf Klik hier 

  Werknemers die een loopbaan lang voor dezelfde werkgever in dezelfde functie werken, zijn een uitzondering. De huidige loopbanen zijn dynamisch en evolueren mee met de hedendaagse arbeidsmarkt. In een gedigitaliseerde arbeidswereld winnen soft skills aan belang, wordt levenslang leren een must en is kennis van je professionele mogelijkheden een troef. Hoe je het meeste uit je loopbaan haalt en welke instrumenten daarvoor nodig zijn, kom je in deze sessie te weten.

  Syndicaal werk in de onderneming

  Powerpoint: Klik hier 

  De bestendig secretaris van de regio waar je vorming volgt, focust in deze vorming op situaties m.b.t. het sociaal overleg op ondernemingsniveau. De precieze inhoud van deze vorming wordt bepaald van de bestendig secretaris.

  Tijdskrediet en thematische verloven 

  Tijdens een loopbaan kunnen zich situaties voordoen die moeilijk te combineren vallen met een voltijdse tewerkstelling. Gelukkig hoef je hiervoor geen wettelijk verlof op te nemen. Tijdskrediet en thematische verloven bieden veel mogelijkheden. Wat is het verschil tussen beide systemen en hoe vraag je dit aan? We bekijken het verschil tussen beide systemen en hoe je deze verlofstelsels aanvraagt.

  Omdenken

  Omdenken is een techniek om problemen in mogelijkheden te veranderen. Het is een denkwijze waarbij je de werkelijkheid bekijkt zoals ze nu is en wat je daarmee zou kunnen. De energie van het probleem wordt omgezet in een vernieuwend resultaat. Omdenken vergt veel creativiteit en een open mind. Voor de pessimist is het glas halfleeg, voor de optimist halfvol. Berthold Gunster, de bezieler van het ‘omdenken’ gaat uit van een derde benadering: waar is de kraan?

  Soorten werkloosheid (enkel bij de vorming van 40u)

  Powerpoint: Klik hier 

  Niet enkel bij verlies van een job kan je aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen, ook tijdens je tewerkstelling kunnen zich een situaties voordoen waarbij tijdelijke werkloosheid je financieel kan ondersteunen. Werkloosheid is een complexe materie met veel regels en administratieve verplichtingen. We verduidelijken de theorie met praktijkvoorbeelden en onderscheiden waarheden van fabeltjes.

  Ergonomisch werken (enkel bij de vorming van 40u)

  We moeten allemaal langer werken. Zorgen voor ons lichaam, zowel fysiek als mentaal, wordt steeds belangrijker. Ondernemingen hebben een grotere aandacht voor de arbeidsomstandigheden en ergonomie. Toch blijkt dit in veel bedrijven nog vaak een letterlijk pijnpunt. We focussen op basisprincipes en lichaamstechnieken voor zowel arbeiders als bedienden.

  Bijzondere vormen van ontslag (40u)

  Het ontslagrecht is complex. Je kan als werknemer op allerlei manieren ontslagen worden. Je werkgever kent wellicht de bijzondere ontslagvormen, maar ken jij ze al? Bepaalde werknemers genieten daarnaast van een (tijdelijke) bescherming tegen ontslag. Wie ze zijn en welke voorwaarden vervuld moeten zijn, worden besproken.

   

  Waar en wanneer?

  Je kiest een centrum waar je deze vorming wil volgen. Kies je voor Rechten en plichten – 32u., dan sluit je voor de vierde dag automatisch aan bij de groep in de provincie waar jij de drie vormingsdagen hebt gevolgd.

   

  Centra

  Aalst, Antwerpen, Beersel, De Haan, Genk, Gent, Herentals, Lier, Lokeren, Mechelen, Menen, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Roeselare, Tienen, Vilvoorde, Zele.