Opnieuw in de ondernemingsorganen in 2021

Op deze pagina:

  Wat?

  Een vierdaagse vorming. Wegens corona volledig online.

   

  Voor wie?

  Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW of SD die reeds vroeger een mandaat hadden.

   

  Onder welke formule?

  Onder Syndicaal Verlof, Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof (32 u.)

   

  Waarover?

  Gevolgen van de coronacrisis op het sociaal overleg

  Onze verschillende overheden namen (en nemen) tijdens de coronaperiode heel wat maatregelen en beslissingen om de situatie voor zoveel mogelijk mensen en bedrijven leefbaar te houden. De crisis treft verschillende sectoren en verschillende domeinen van ons dagelijks bestaan. De studiedienst van de Vlaamse Regionale van ACLVB volgde de maatregelen in de verschillende levensdomeinen op en heeft ze gebundeld. Zij kennen de theorie, jullie staan in de praktijk. Een ideale match!

  Interactief aan de slag met personeelsbeleid

  Bedrijven waar zelden of nooit termen zoals duurzaam HR beleid, digitalisering, globalisering, jobcrafting, lean production, agile organiseren, … worden gebruikt zijn vandaag uiterst zeldzaam. Bedrijfsleiders gaan voortdurend op zoek naar manieren om de concurrentie een stapje voor te zijn. Zeker in moeilijke tijden zoals de coronacrisis is wendbaarheid vaak een overlevingsstrategie. Dit heeft een invloed op het personeelsbeleid. Deze veranderingen gaan ook aan de werknemers niet onopgemerkt voorbij. Hoe kan je hier als afgevaardigde mee omgaan en antwoorden formuleren?

  Privacy op de werkvloer: van A tot GDPR

  De soms technische materie van de GDPR biedt veel uitdagingen voor afgevaardigden binnen het sociaal overleg. In deze vorming stomen we je klaar om het debat over privacy in de onderneming geïnformeerd aan te gaan. We vertrekken vanuit de basisprincipes van de GDPR en passen deze toe op de praktijk. We koppelen dit aan een actualiteitsdebat over nieuwe technologieën, denk hierbij bijvoorbeeld aan de corona-technologie van slimme armbanden voor social distancing en contact tracing en intelligente camera’s die lichaamstemperatuur meten. Tot slot brengen we ook de andere wetgeving en NAR-cao’s in verband met privacy op de werkvloer in herinnering.

  Jongeren (digitaal) syndicaal?

  Het aantal jongeren dat zich engageert voor syndicaal werk, is aanzienlijk laag. Jongeren zijn hiertoe moeilijk te motiveren. Maar moeilijk gaat ook! Samen zoeken we naar (digitale) oplossingen. In deze vorming maken we kennis met tools om de aandacht van de jongeren te trekken en zo hun engagement voor syndicaal werk op te wekken en te verhogen.

  Wegen op de besluitvorming

  Heb je soms het gevoel dat je als afgevaardigde je mening en advies geeft over bepaalde zaken maar dat er niet naar jou wordt geluisterd? Merk je maar al te vaak dat beslissingen eenzijdig door de directie worden genomen? Krijg je soms signalen dat er iets leeft, maar dat daarover in alle talen wordt gezwegen? Dan kan het niet anders dat je hierdoor gefrustreerd raakt! Na deze sessie zorgen we ervoor dat je beter gehoord wordt zodat ook jouw advies meetelt in de uiteindelijke beslissing.

  Beheersen en voorkomen van stress op de werkvloer

  Prestaties op het werk worden beïnvloed door de hoeveelheid stress die een werknemer ervaart. Slechte  communicatie, constante onderbrekingen, deadlines, de hoeveelheid werk maar ook de veranderingen in de werkprocessen zijn allemaal stressveroorzakende factoren waar je als afgevaardigde via het overleg weinig of geen invloed op hebt. Als dat nog niet genoeg is, is er nòg een externe stressveroorzaker op de arbeidsvloer bijgekomen, het Covid-virus. Hoog tijd dus om als afgevaardigde wat te doen aan je stressniveau. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met een techniek waarmee je in 5 minuten je stresspeil kan doen zakken en krijg je allerhande tips mee om je stress te lijf te gaan!

  Arbeidsveiligheid en gezondheid / Tippexongevallen

  Het CPBW adviseert de bedrijfstop, doet voorstellen en waakt over verschillende beleidsdomeinen binnen een onderneming. In deze vorming gaan we dieper in op de algemene taken van het CPBW en focussen we vooral op de domeinen arbeidsveiligheid en gezondheid. Aan de hand van voorbeelden bekijken we wat een arbeidsongeval is en wat het niet is. En wie beslist over de erkenning. We gaan uitgebreid in op de zogenaamde tippexongevallen; ongevallen die effectief plaatsvonden maar niet of niet volledig worden gemeld. Men beslist om het ongeval te verbergen onder een spreekwoordelijk laagje tippex. Dit kan door de werkgever, de verzekeraar of de werknemer zelf. En wat is het onderscheid tussen een arbeidsongeval en een beroepsziekte? De discussie over de covid-19-besmetting heeft duidelijk gemaakt dat het onderscheid vaak niet helder is.

   

  Wanneer?

  Aalst 27/01 28/01 18/03 19/03  
  Antwerpen  20/01 21/01 23/02 24/02  
  Gent 1 01/02 02/02 22/03 23/03  
  Gent 2 01/02 02/02 24/03 25/03  
  Genk 06/01 07/01 23/02 24/02 Nieuwe data!
  Lier  18/01 19/01 24/03 25/03 Nieuwe data!
  Roeselare  03/02 04/02 18/03 19/03 Nieuwe data!
  Tienen  11/01 12/01 02/03 03/03  
  Vilvoorde  18/01 19/01 22/03 23/03  
  Zele  25/01 26/01 02/03 03/03 Nieuwe data!

  Alle vormingen gaan online door. Wie ingeschreven is, ontvangt enkele dagen voor de vorming een e-mail met de linken naar de webinars.