Opnieuw in de ondernemingsorganen in 2021

Op deze pagina:

  Wat?

  Heb je bij de verkiezingen in november 2020 opnieuw een mandaat in de wacht kunnen slepen? Dan feliciteren we je nu al! De basis van de werking heb je al onder de knie. Jouw ervaring is goud waard maar je kan steeds jouw kennis uitbreiden met deze vorming zodat je excelleert in je werking.

  Je kan kiezen uit twee opties (per optie de titel vermelden die op het attest VOV komt):

  • Opnieuw in de ondernemingsorganen in 2021- residentieel: vier vormingsdagen met overnachting ( 32 u. VOV/BEV).

  OF

  • Opnieuw in de ondernemingsorganen in 2021 - provinciaal: vier vormingsdagen (2 x 2) zonder overnachtingen (32 u. VOV/BEV).

  Opgelet: Als afgevaardigde kan je je dit vormingsjaar voor maximum 1 vorming voor afgevaardigden inschrijven, ook al heb je meerdere mandaten.

   

  Voor wie?

  Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW of SD die reeds vroeger een mandaat hadden.

   

  Onder welke formule?

  Onder Syndicaal Verlof, Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof (32 u. residentieel of 32 u. provinciaal).

   

  Waarover?

  De vorming bestaat uit 4 dagen. Het basisprogramma (3 dagen) is voor iedereen hetzelfde. Daarnaast mag je 1 dag kiezen. Voor de keuzedag kies je uit:

  • een vorming Economische en Financiële Informatie (EFI), OR-materie
  • of een vorming Arbeidsveiligheid en gezondheid, CPBW-materie.

  Je kiest zelf voor welk thema je inschrijft. Je hoeft geen OR-mandaat te hebben om te kunnen kiezen voor EFI en geen CPBW-mandaat om aan te sluiten bij Arbeidsveiligheid en gezondheid.

  Gevolgen van de coronacrisis op het sociaal overleg

  Onze verschillende overheden namen (en nemen) tijdens de coronaperiode heel wat maatregelen en beslissingen om de situatie voor zoveel mogelijk mensen en bedrijven leefbaar te houden. De crisis treft verschillende sectoren en verschillende domeinen van ons dagelijks bestaan. De studiedienst van de Vlaamse Regionale van ACLVB volgde de maatregelen in de verschillende levensdomeinen op en heeft ze gebundeld. Zij kennen de theorie, jullie staan in de praktijk. Een ideale match!

  Interactief aan de slag met personeelsbeleid

  Bedrijven waar zelden of nooit termen zoals duurzaam HR beleid, digitalisering, globalisering, jobcrafting, lean production, agile organiseren, … worden gebruikt zijn vandaag uiterst zeldzaam. Bedrijfsleiders gaan voortdurend op zoek naar manieren om de concurrentie een stapje voor te zijn. Zeker in moeilijke tijden zoals de coronacrisis is wendbaarheid vaak een overlevingsstrategie. Dit heeft een invloed op het personeelsbeleid. Deze veranderingen gaan ook aan de werknemers niet onopgemerkt voorbij. Hoe kan je hier als afgevaardigde mee omgaan en antwoorden formuleren?

  Privacy op de werkvloer: van A tot GDPR

  De soms technische materie van de GDPR biedt veel uitdagingen voor afgevaardigden binnen het sociaal overleg. In deze vorming stomen we je klaar om het debat over privacy in de onderneming geïnformeerd aan te gaan. We vertrekken vanuit de basisprincipes van de GDPR en passen deze toe op de praktijk. We koppelen dit aan een actualiteitsdebat over nieuwe technologieën, denk hierbij bijvoorbeeld aan de corona-technologie van slimme armbanden voor social distancing en contact tracing en intelligente camera’s die lichaamstemperatuur meten. Tot slot brengen we ook de andere wetgeving en NAR-cao’s in verband met privacy op de werkvloer in herinnering.

  Jongeren (digitaal) syndicaal?

  Het aantal jongeren dat zich engageert voor syndicaal werk, is aanzienlijk laag. Jongeren zijn hiertoe moeilijk te motiveren. Maar moeilijk gaat ook! Samen zoeken we naar (digitale) oplossingen. In deze vorming maken we kennis met tools om de aandacht van de jongeren te trekken en zo hun engagement voor syndicaal werk op te wekken en te verhogen.

  Wegen op de besluitvorming

  Heb je soms het gevoel dat je als afgevaardigde je mening en advies geeft over bepaalde zaken maar dat er niet naar jou wordt geluisterd? Merk je maar al te vaak dat beslissingen eenzijdig door de directie worden genomen? Krijg je soms signalen dat er iets leeft, maar dat daarover in alle talen wordt gezwegen? Dan kan het niet anders dat je hierdoor gefrustreerd raakt! Na deze sessie zorgen we ervoor dat je beter gehoord wordt zodat ook jouw advies meetelt in de uiteindelijke beslissing.

  Arbeidsveiligheid en gezondheid (volledige dag - keuzedag)

  Het CPBW adviseert de bedrijfstop, doet voorstellen en waakt over verschillende beleidsdomeinen binnen een onderneming. In deze vorming gaan we dieper in op de algemene taken van het CPBW en focussen we vooral op de domeinen arbeidsveiligheid en gezondheid. Aan de hand van voorbeelden bekijken we wat een arbeidsongeval is en wat het niet is. En wie beslist over de erkenning. We gaan uitgebreid in op de zogenaamde tippexongevallen; ongevallen die effectief plaatsvonden maar niet of niet volledig worden gemeld. Men beslist om het ongeval te verbergen onder een spreekwoordelijk laagje tippex. Dit kan door de werkgever, de verzekeraar of de werknemer zelf. En wat is het onderscheid tussen een arbeidsongeval en een beroepsziekte? De discussie over de covid-19-besmetting heeft duidelijk gemaakt dat het onderscheid vaak niet helder is.

  OF

  EFI (volledige dag -keuzedag)

  De economische en financiële informatie die door het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad dient verstrekt te worden, moet de werknemers een duidelijk en juist beeld geven van de toestand, de evolutie en de vooruitzichten van de onderneming. Daarnaast moet de informatie het verband tussen de gegevens van economische en financiële aard duidelijk maken en moet het de werknemers de mogelijkheid geven om de invloed van de economische en financiële gegevens op het beleid van de onderneming, vooral inzake organisatie en tewerkstelling, te begrijpen. Tenslotte moet het de eigen onderneming situeren in het ruimer kader van de groep, de sector, de gewestelijke, nationale en internationale economie. Deze vorming helpt je om in de ondernemingsraad de juiste vragen aan de werkgever te stellen.

   

  Waar en wanneer?

  Residentieel

  De residentiële vormingen gaan door in Gent. Er is geen avondprogramma voorzien maar wel vier volwaardige vormingsdagen.

  3 dagen + 1 dag EFI

  groep 1   11.01.2021 – 14.01.2021
  groep 3   25.01.2021 – 28.01.2021
  groep 5 08.02.2021 – 11.02.2021
  groep 7 01.03.2021 – 04.03.2021
  groep 9 15.03.2021 – 18.03.2021

  3 dagen + 1 dag Arbeidsveiligheid en -gezondheid

  groep 2 18.01.2021 – 21.01.2021
  groep 4 01.02.2021 – 04.02.2021
  groep 6 22.02.2021 – 25.02.2021
  groep 8 08.03.2021 – 11.03.2021
  groep 10 22.03.2021 – 25.03.2021

        

  Provinciaal

  Aalst:

  27.01.2021+ 28.01.2021 + 18.03.2021

  +17.03.2021 optie EFI

  OF

  + 19.03.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Antwerpen:

  20.01.2021 + 21.01.2021 + 25.02.2021

  + 24.02.2021 EFI       

  OF                              

  + 26.02.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Gent:

  01.02.2021 + 02.02.2021 + 23.03.2021

  + 24.03.2021 optie EFI

  OF

  + 22.03.2021 optie Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Hasselt groep1:

  04.01.2021 + 05.01.2021 + 08.02.2021

  + 09.02.2021 EFI

  Hasselt groep 2:

  06.01.2021  + 07.01.2021+ 22.02.2021

  + 23.02.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Lier:

  18.01.2021  + 19.01.2021 + 30.03.2021

  + 29.03.2021 EFI

  OF

  + 31.03.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Roeselare: 

  03.02.2021  + 04.02.2021  + 25.03.2021

  + 26.03.2021 EFI

  OF

  + 24.03.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Sint-Niklaas:

  25.01.2021  + 26.01.2021 + 16.03.2021

  + 15.03.2021 EFI

  OF

  + 17.03.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Tienen: 

  11.01.2021 + 12.01.2021 + 02.03.2021

  + 01.03.2021 EFI

  OF

  + 03.03.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid

  Vilvoorde:

  18.01.2021  + 19.01.2021 + 23.03.2021

  + 22.03.2021 EFI

  OF

  + 29.03.2021 Arbeidsveiligheid en gezondheid