Nieuw in de ondernemingsorganen in 2021

Op deze pagina:

  Wat?

  Een vierdaagse vorming in je eigen provincie.

  De eerste 2 dagen verlopen noodgedwongen digitaal. De laatste 2 dagen komen we hopelijk opnieuw fysiek bij elkaar.

   

  Voor wie?

  Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW of SD, die in 2020 voor de eerste keer verkozen zijn.

   

  Onder welke formule?

  Onder Syndicaal Verlof of Vlaams opleidingsverlof/Betaald Educatief Verlof (32 u.).

   

  Waarover?

  De werking van de ondernemingsorganen – theorie

  De ondernemingsraad (OR) moet advies uitbrengen en suggesties of bezwaren te kennen geven over alle maatregelen die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen wijzigen. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) moet hoofdzakelijk alle middelen uitdenken, voorstellen doen en actief bijdragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. De syndicale delegatie (SD) heeft op zijn beurt eigen bevoegdheden. We doen hier alles haarfijn uit de doeken.

  De werking van de ondernemingsorganen – praktijk

  Na het theoretische luik kijken we hoe het eraan toegaat in de praktijk. Want in de werkelijkheid gaat het vaak anders in zijn werking. Ervaren afgevaardigden delen hun ervaringen mee.

  Mijn plan van aanpak: ervaringsuitwisseling

  Als de taken van de ondernemingsorganen gekend zijn, begint het echte werk. Het is belangrijk als lid van een ondernemingsorgaan vooruit te kijken en pro-actief te werken. Wat is jouw plan van aanpak voor de komende vier jaar?

  De bescherming tegen ontslag

  Een afgevaardigde is niet zomaar een gewone werknemer in de onderneming. De afgevaardigde geniet als lid van de OR of het CPBW een bescherming tegen ontslag. Ook bij de syndicale delegatie is er sprake van vertegenwoordiging. Na deze vorming heb je de regels rond de bescherming van werknemersvertegenwoordigers onder de knie.

  Vergadertechnieken

  Vergaderingen op het werk lopen niet altijd zoals je wil, zeker als je werkgever mee aan tafel zit. Te veel, te lang, geen conclusies,… In deze vorming leer je hoe het beter kan. Want goed vergaderen is niet de taak van de persoon die het boeltje leidt, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. We willen jou de nodige vergadertechnieken aanleren zodat jij als werknemersafgevaardigde alvast het goede voorbeeld kan geven.

  Werken met de codex

  De Codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 in uitvoering van de welzijnswet-werknemers werden uitgevaardigd, samen in één enkel wetboek. Sinds 2017 is de Codex in een nieuw jasje gestoken en enkel nog online te raadplegen. Breng je laptop, tablet of smartphone mee want dit wordt een praktische vorming waarbij je kennis maakt met de nieuwe structuur van de bijbel van het CPBW.

  Inleiding tot de Economisch Financiële Informatie

  Om met kennis van zaken te kunnen overleggen over de financiële situatie van je onderneming, maken we kennis met de complexe materie van de EFI; de Economische en Financiële Informatie. Tijdens deze vorming overlopen we de belangrijkste principes van een goede boekhouding en we geven tips en tricks om de jaarrekening van je bedrijf te lezen.

  Waak over je stress-grens als afgevaardigde  

  Je staat erop dat je je taak als afgevaardigde ten volle opneemt, je collega's verwachten dat ook! Niet evident als je weet dat velen van jullie dit mandaat opnemen naast hun eigen dagtaken. Het zal dus noodzakelijk zijn om tijdig je persoonlijke grenzen te bepalen. Onder het motto een ontspannen afgevaardigde is er twee waard proberen we jullie alvast een stapje vooruit te helpen. 

  Privacy op het werk

  Ieder individu heeft recht op de eerbiediging van zijn privéleven, ook op de arbeidsplaats. Dit recht staat op gespannen voet met het controlerecht van de werkgever. De onderneminsgsraad is het belangrijkste controle- en adviesorgaan in deze materie op de werkvloer. We laten jullie kennismaken maken met de belangrijste zaken die hierover in de wet zijn opgenomen. 

  Waar en wanneer?

  Aalst 11/01 12/01 11/03 12/03 VOLZET
  Antwerpen 25/01 26/01 01/03 02/03 VOLZET
  Gent 1 07/01 08/01 25/02 26/02 VOLZET
  Gent 2 07/01 08/01 11/03 12/03 VOLZET
  Gent 3 08/02 09/02 31/03 01/04 VOLZET
  Genk 03/02 04/02 28/04 29/04 VOLZET
  Lier 20/01 21/01 08/03 09/03 VOLZET
  Roeselare 04/01 05/01 22/02 23/02 VOLZET
  Tienen 18/01 19/01 17/03 18/03 VOLZET
  Vilvoorde 08/02 09/02 15/03 16/03 VOLZET
  Zele 13/01 14/01 01/03 02/03 VOLZET

  Wanneer een groep VOLZET is, betekent dit dat de maximumcapaciteit bereikt is, rekening houdend met de coronamaatregelen die vermoedelijk in maart en april van kracht zullen zijn voor fysieke bijeenkomsten. Je kan je inschrijving wel nog registreren maar weet dan dat de 4 vormingsdagen voor jou online zullen doorgaan. Als de maatregelen in maart en april soepeler zijn en we meer mensen kunnen toelaten, nemen we contact met je op.