Digitale vorming

Op deze pagina:

  Wat?

  Wist je dat je sommige webinars gewoon hier kan raadplegen? Webinars zijn korte opleidingen (10 à 20 minuten), die vooral informatief en eenrichtingsverkeer zijn. We stellen deze openbaar, dus iedereen kan ze te allen tijde bekijken.

  In de nabije toekomst zal het digitaal leerplatform (LMS-systeem) een feit zijn! Doorheen het jaar zullen we 20 units (45 à 60 minuten) voor afgevaardigden en voor geïnteresseerden aanbieden. De units bestaan uit bouwstenen zoals een opgenomen webinar, een podcast, afbeeldingen, teksten, quizzen van 5 à 10 minuten. Verschillende units kunnen samengebracht worden in één onlinecursus. Je volgt de units en de onlinecursus op eigen tempo en wanneer je wil. Je  krijgt toegang tot het leerplatform met een aparte login. Er wordt een coach voorzien die via e-mail bereikbaar is voor technische en inhoudelijke vragen. Comé kan de jouw vorderingen opvolgen en de resultaten en statistieken analyseren.

  Voor wie?

  Voor iedereen.

  Onder welke formule?

  De webinars kan je enkel onder vrije tijd volgen. Je kan jouw interesse voor de units reeds registreren.

  Waarover?

  De webinars geven de essentie weer van thema’s die het voorbije jaar in de vorming Rechten en plichten op het werk behandeld werden: pesten op het werk, arbeidsovereenkomsten, werken met de digitale weetwijzer, de effecten van een IPA, Vlaamse Sociale Bescherming, opleiding en bijscholing, circulair aan de slag met materialen, de arbeidsinspectie, re-integratiebeleid na langdurige ziekte, observeren versus Interpreteren en internetfraude.

   

  Webinar: Arbeidsovereenkomsten met Ziggy Duquet 

  Webinar: Werken met de digitale weetwijzer met Brecht Van Roey

   

  Webinar: De Vlaamse sociale bescherming met John Hallaert 

   

   

  Webinar: Pesten op het werk met Dempsey Roelandt

   

   

  Webinar: Het IPA met Sylvia Van Goethem

   

   

  Nieuw in de vakbondswereld? 

  Wij maakten in de zomer van 2021 een rubriekje op Facebook: 'wegwijs in de syndicale wereld' omdat niet iedereen altijd op de hoogte is over de werking van de vakbond. We proberen met deze filmpjes op een transparante en eenvoudige manier uit te leggen wat er speelt in de syndicale wereld en wat bepaalde begrippen en woorden omvatten.

   

  Wegwijs in de syndicale wereld: De sociale verkiezingen.

  Wegwijs in de syndicale wereld: Het sociaal overleg

  Wegwijs in de syndicale wereld: De OR

  Wegwijs in de syndicale wereld: De SD

  Wegwijs in de syndicale wereld: Het CPBW

  Wegwijs in de syndicale wereld: Het IPA