Digitale vorming

Op deze pagina:

  Wat?

  De digitale vorming bestaat enerzijds uit webinars en anderzijds uit blended courses. Webinars zijn korte opleidingen (20 minuutjes) die vooral informatief en eenrichtingsverkeer zijn. We stellen ze openbaar, je kan ze dus te allen tijde raadplegen. De blended courses zijn een combinatie van fysieke bijeenkomsten en online vormingen. We komen één dag samen, kijken hoe het systeem werkt en sluiten opnieuw af met een fysieke bijeenkomst. Tussendoor krijg je opdrachten, worden jouw vorderingen opgevolgd en zijn er vaste momenten waarop je de lesgever met vragen en opmerkingen over de opleiding kan contacteren. Je kan een blended course enkel volgen als je beschikt over een log-in.

  Voor wie?

  Voor iedereen.

   

  Onder welke formule?

  De webinars kan je enkel onder vrije tijd volgen. De online courses kunnen ook onder Vlaams Opleidingsverlof gevolgd worden.

   

  Waarover?

  De webinars geven een voorsmaakje en de essentie weer van thema’s die in de vorming Rechten en plichten op het werk behandeld worden: pesten op het werk,  arbeidsovereenkomsten, werken met de digitale weetwijzer, de effecten van een IPA, Vlaamse Sociale Bescherming, opleiding en bijscholing, circulair aan de slag met materialen, de arbeidsinspectie, re-integratiebeleid na langdurige ziekte, observeren versus Interpreteren en internetfraude.

  De blended courses lopen – wat de inhoud betreft – parallel met de modules voor de afgevaardigden.

   

  Waar en Wanneer?

  De Webinars staan gepland in het najaar van 2021 en de blended courses in het voorjaar van 2022. Ja kan alvast jouw interesse in de digitale vorming registreren. Zo houden we je zeker per mail op de hoogte.