Digitale vorming

Op deze pagina:

  Wat?

  De digitale vorming bestaat enerzijds uit webinars en anderzijds uit een blended course. Webinars zijn korte opleidingen (20 minuutjes) die vooral informatief en eenrichtingsverkeer zijn. We stellen ze openbaar, je kan ze dus te allen tijde raadplegen. De blended course is een combinatie van fysieke bijeenkomsten en online vormingen. We komen één dag samen, kijken hoe het systeem werkt en sluiten opnieuw af met een fysieke bijeenkomst. Tussendoor krijg je opdrachten, worden jouw vorderingen opgevolgd en zijn er vaste momenten waarop je de lesgever met vragen en opmerkingen over de opleiding kan contacteren. Je kan een blended course enkel volgen als je beschikt over een log-in.

  Voor wie?

  Voor iedereen.

   

  Onder welke formule?

  De webinars kan je enkel onder vrije tijd volgen. De online course kan ook onder Vlaams Opleidingsverlof gevolgd worden.

   

  Waarover?

  De webinars geven een voorsmaakje en de essentie weer van thema’s die in de vorming Rechten en plichten op het werk behandeld worden pesten op het werk,  arbeidsovereenkomsten, werken met de digitale weetwijzer, de effecten van een IPA, Vlaamse Sociale Bescherming, opleiding en bijscholing, circulair aan de slag met materialen, de arbeidsinspectie, re-integratiebeleid na langdurige ziekte, observeren versus Interpreteren en internetfraude.

   

  Webinar: Arbeidsovereenkomsten met Ziggy Duquet 

  Webinar: Werken met de digitale weetwijzer met Brecht Van Roey

   

  Webinar: De Vlaamse sociale bescherming met John Hallaert 

  Webinar: Pesten op het werk met Dempsey Roelandt

  Webinar: Het IPA met Sylvia Van Goethem

   

   

  De blended course zal gaan over de werking van de ondernemingsorganen. We voorzien de blended course in het najaar van 2022. We houden je op de hoogte!

   

  Nieuw in de vakbondswereld? 

  Wij maakten in de zomer van 2021 een rubriekje op Facebook: 'wegwijs in de syndicale wereld' omdat niet iedereen altijd op de hoogte is over de werking van de vakbond. We proberen met deze filmpjes op een transparante en eenvoudige manier uit te leggen wat er speelt in de syndicale wereld en wat bepaalde begrippen en woorden omvatten.

   

  Een wegwijs in de syndicale wereld: De sociale verkiezingen

  Een wegwijs in de syndicale wereld: Het sociaal overleg

  Een wegwijs in de syndicale wereld: De OR

  Een wegwijs in de syndicale wereld: De SD

  Een wegwijs in de syndicale wereld: Het CPBW

  Een wegwijs in de syndicale wereld: Het IPA