Visie en Missie

Op deze pagina:

  VISIE COME 

  Wij streven naar een duurzame en rechtvaardige samenleving met geëngageerde burgers. Het engagement uit zich in verantwoordelijk en solidair gedrag.

  Burgers moeten objectieve informatie krijgen om in alle vrijheid individuele keuzes te kunnen maken. Kennis en competenties zijn noodzakelijk om beslissingen te kunnen nemen die leiden naar een rechtvaardige en duurzame samenleving.  Het is belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid dragen voor de eigen daden. Op die manier wordt men zich bewust van het feit dat wij zelf de samenleving vormen en op die manier de toekomst in handen hebben. Wij geloven in de kracht van de organisatie om in te spelen op een aantal relevante maatschappelijke  uitdagingen.  

  De interesse in en de bekommernis om de andere mag niet ontbreken. Het samen-leven heeft solidariteit en verdraagzaamheid nodig. Om een gemeenschap te vormen, is aandacht nodig voor elk segment van de samenleving; ook voor de kansengroepen.

  Wij benaderen de samenleving via het thema ‘arbeid’. Deelnemen aan het arbeidsproces is een middel om op een actieve manier deel uit te maken van de maatschappij. Het is vaak een essentieel gegeven om welzijn te creëren. Daarom werken wij naar een maatschappij met werkbaar werk voor iedereen. We leveren inspanningen om de toegang op de arbeidsmarkt voor iedereen mogelijk te maken. Verder ondersteunen wij werknemers in het nieuwe loopbaandenken.

  Een bedrijf of een organisatie is vaak ook een afspiegeling van de maatschappij. We vinden daar dezelfde uitdagingen terug. Als we de competenties bij werknemers kunnen vergroten, straalt dit uit naar de samenleving.

   

  MISSIE COME

  Comé heeft als doel het maatschappelijk en vooral het syndicaal engagement van vakbondsleden, afgevaardigden en andere doelgroepen aan te moedigen en te versterken vanuit sociaal-liberale waarden. Deze waarden zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid.

  We willen dit bereiken door vorming te organiseren en daarbij de sociaal-culturele methodiek toe te passen. We brengen niet alleen kennis over, maar bevorderen de competenties van de deelnemers. Het accent tijdens de vormingen ligt op communicatie, op het leren van ieders ervaring, op de interactie en het sociale karakter van elk leermoment. De vormingen van Comé zijn actueel en praktijkgericht.

   

  DIVERSITEITSCHARTER

  Comé bewaakt de diversiteit in haar werking. Wij onderstrepen dat wij geen onderscheid maken op basis van nationaliteit, afkomst, huidskleur, geloofs- of levensbeschouwing, handicap, seksuele voorkeur, gender, leeftijd, financiële mogelijkheden, opleidingsgraad, politieke voorkeur of wat dan ook.  Het diversiteitscharter vind je hier.