technologie

Hoe ga je om met de technologische ontwikkelingen in je bedrijf? Enkele tips.

19/11/2019 - 15h

Veranderingen vroegtijdig signaleren en in beweging komen, kan zorgen voor een gezonde implementatie van deze nieuwe technologieën en kan daarbij de schade beperken die de werknemers treffen.Niet alle technologische ontwikkelingen zijn gemakkelijk te signaleren. Sommige technologische vernieuwingen sluipen als het ware het bedrijf binnen. Er zijn dan gevolgen voor de organisatie en werknemers. Denk maar eens aan de banken en verzekeringsmaatschappijen die een grote stap vooruit gezet hebben op vlak van digitalisering waardoor heel wat loketten en kantoren overbodig werden. Een ander voorbeeld is de zelfscankassa’s die het werk overnamen van de kassiersters. Ook hier is het belangrijk dat de ondernemingsraad alert blijft en tijdig in beweging komt. De boodschap is hier dus; wees je bewust van de effecten van de technologische ontwikkelingen voor de organisatie en de werknemers.

Wat kan je als afgevaardigde doen?

  • Handel proactief
  • Betrek achterban
  • Wees gelijkwaardige partner
  • Wees betrokken bij besluitvorming
  • Kom op tijd in beweging
  • Werk samen met de werkgever
  • Benader nieuwe technologische ontwikkelingen als een kans

Hieronder volgen enkele voorbeeldvragen die je als ondernemingsraad jezelf of je werkgever kunt stellen. Tijdig overleg tussen werkgever en ondernemingsraad vergroot de kans dat je invloed kunt uitoefenen op technologische veranderingen en de sociale gevolgen daarvan.

Vragen

Denk hierbij aan...

Wanneer komen welke ontwikkelingen waarschijnlijk op ons af?

Binnen 2, 5 of 10 jaar

Waar vindt een verandering in de organisatie plaats als gevolg van een technologische ontwikkeling?

Bij het invoeren van een nieuw systeem, het inzetten van een nieuw apparaat, het anders organiseren van werk

Wat zijn dan de gevolgen voor de werkgelegenheid?

Verdwijnen er banen? Komen er banen bij? Blijven de banen bestaan maar verandert alleen de inhoud van het werk?

Wat zijn de gevolgen van die verandering voor de mensen in de organisatie?

Ander werk, minder werk, meer werk, op een andere plek, op andere tijden

Wat betekent de verandering voor de kwaliteit van arbeid van deze mensen?

Werk wordt eentoniger of juist diverser

Welke mensen worden het meest door de verandering geraakt?

Verkopers, administratieve krachten, productiemedewerkers, managers

Worden deze mensen voorbereid op de verandering en op de gevolgen?

Wanneer, hoe, waarop worden ze voorbereid

Wat hebben deze mensen aan voorbereiding en begeleiding nodig?

Informatie, scholing, training, mentale begeleiding

Wat voor maatregelen kunnen nu al genomen worden om te anticiperen op de te verwachten veranderingen in ons bedrijf?

Werk anders organiseren, sociale maatregelen afspreken, scholing