Comé werkt mee aan het lerend milieunetwerk

06/02/2019 - 17h

Het lerend milieuverschilt van de traditionele vormingen van Comé omdat we zeer sterk op maat van de deelnemer werken. Bij een lerend netwerk plannen we op voorhand niet teveel. We luisteren naar de noden van onze deelnemers en plannen op hun maat een aantal methodieken en onderwerpen. Voor het jaar 2018-2019 werd het thema mobiliteit gekozen. We kozen voor dit thema omdat we het gevoel hadden dat bij vele werknemers dit voor de nodige frustraties zorgde. In België worden we nu eenmaal geconfronteerd met veel fileproblemen. Dit zorgt voor stress, maar ook voor werknemers die meer en meer te laat op het werk toekomen en dit alles verhoogt de kans op arbeidsongevallen die tijdens het woon-werkverkeer gebeuren. Ook voor het klimaat is koning auto nefast. Te weinig werknemers denken na over alternatieven om naar het werk te gaan. Werknemers die op 5 kilometer of minder van het werk wonen, kiezen bijna standaard voor de auto. Nochtans zouden ze kunnen werken aan hun gezondheid en aan een beter milieu door voor de fiets te kiezen. Het uitgangspunt van het lerend milieunetwerk is: “Kan een bedrijf haar werknemers stimuleren om voor alternatieven te kiezen?“. We creëerden een netwerk van een vijftal deelnemers die intensief met elkaar gingen samenwerken om het mobiliteitsbeleid in hun bedrijf te verbeteren. Via de Bestendig Secretarissen werden een 20-tal deelnemers aangeschreven, daarop hebben 5 deelnemers gereageerd. Onze 5 deelnemers kwamen uit de volgende bedrijven: Solidariteit voor het gezin, Atlas Copco Airpower, Nike, Securitas en Brussels Airport Company. Een diverse groep waar we 4 bijeenkomsten voor organiseerden, gespreid tussen oktober en maart.

Op de eerste dag maakte we uitvoerig kennis met elkaar, maar ook met elkaars bedrijf en hun mobiliteitsbeleid. We sloten deze eerste dag af met een bezoek van de mobiliteitscoördinator van Colruyt. De good practices van Colruyt waren leerrijk voor onze deelnemers. Door de uitleg van de mobiliteitscoördinator werden veel ideeën gelanceerd die onze deelnemers verder deden nadenken. De mobiliteitscoördinator leerde ook van de voorbeelden die onze deelnemers gaven. Een win-win situatie dus. Op de tweede dag hebben we ons meer gefocust op de bedrijven binnen ons netwerk. We haalden een aantal problemen aan en zochten samen naar oplossingen voor elkaars problemen. Het hoogtepunt van onze bijeenkomsten lag in februari. Op deze bijeenkomst plande we een dubbel bedrijfsbezoek. We gingen in de voormiddag een kijkje nemen bij Nike te Laakdal en in de namiddag trokken we naar Atlas Copco Airpower. Dit zijn 2 bedrijven die al veel inspanning leverden in hun mobiliteitsbeleid. De bedoeling van deze dag was om te stelen met onze ogen. Alles wordt namelijk een stuk duidelijker als we een beleid in de praktijk kunnen zien. We hadden een gesprek met de mobiliteitscoördinator van Nike en met de verantwoordelijk arbeidsrelatie van Atlas Copco Airpower. Een zeer leerrijke dag waar we in de praktijk konden nagaan hoe bedrijven -elk op hun manier- de werknemers stimuleren om voor alternatieve manieren te kiezen in hun woon-werkverkeer. Om af te sluiten staat nog een derde dag gepland op het einde van maart. In de voormiddag werken we samen aan een stappenplan om werk te maken van mobiliteit, in de namiddag voorzien we een evaluatie en bespreken we de thema’s voor het volgende jaar.

De bedoeling is om het lerend milieunetwerk ieder jaar te herhalen. Zo kunnen we ook bekijken of onze bijeenkomsten resultaten boeken of niet. Geïnteresseerden kunnen steeds aansluiten!

Ben jij een afgevaardigde die geïnteresseerd is in het milieubeleid van zijn of haar bedrijf. En ben je, misschien na het lezen van dit artikel, geïnteresseerd in dit lerend milieunetwerk? Aarzel dan niet en laat gerust iets weten op comé@aclvb.be. Wij bieden jou extra informatie aan en tonen jou de weg.