SDG vorming

Agenda 2030!

25/10/2018 - 10h

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, Sustainable Development Goals of SDGs in het Engels, gaan uit van verandering, van een nodzakelijke transitie. De SDGs staan bovendien niet op zich, maar zijn onderling met elkaar verbonden. Hier zijn ze:

1. Beëindig armoede overal in al haar vormen

2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

6. Verzeker toegang en en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

7. Verzeker toeang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

13. Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

14. Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, behher bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justistie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

In de vormingssessies gaan we vooral met de 8ste doelstelling aan de slag!