ACLVB-afgevaardigden Bouwsector bouwen verder aan de toekomst

25/02/2019 - 12h

De sectorale actualiteit werd door de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke van de bouw toegelicht en vormde de eerste dag de hoofdmoot van het programma. In de namiddag trokken de deelnemers naar het justitiepaleis voor een bezoek aan de Arbeidsrechtbank. De groep woonde een zitting bij waarna enkele rechters, lekenrechters en de griffier de tijd namen om uitleg te geven over de werking van de arbeidsrechtbank. Vragen werden uitgebreid beantwoord waardoor het bezoek een unieke kijk gaf voor én achter de schermen.

De tweede dag stond in het teken van alle sociale voordelen en premies die er zijn in de bouwsector. De dienst Bestaanszekerheid lichtte de premies rond weerverlet, sociale voordelen en rustdagen toe. Daarnaast werden de formulieren rond tijdelijke werkloosheid, ziekteverlof of einde loopbaan overlopen. Hoe een afgevaardigde zijn collega-bouwvakkers hierbij kan helpen vormde de rode draad doorheen deze vorming.  

Veiligheid bij afbraakwerken, aandachtspunten in de bouwplaatsinrichting en welzijn op het werk vormden het derde luik van deze vormingsweek en werden toegelicht door enkele sociaal inspecteurs Toezicht Welzijn op het werk (TWW) FOD WASO.

Na de theorie stond donderdag een verkwikkende wandeling langs de 19-de eeuwse gordel van Gent op het programma. Een gids gaf uitleg over beluiken, de restanten van enkele industriële panden en de eerste Gentse elektriciteitscentrale. Voor ‘de mannen van de bouw’ een kennismaking met hoe Gent er in een niet zo ver verleden uitzag.  In de namiddag maakte een sociaal inspecteur TWW onze afgevaardigden wegwijs in de ingewikkelde procedures in de wetgeving rond preventie van psychosociale risico’s op het werk.     

De week werd afgesloten met een vorming over verplichtingen in verband met asbest. Een korte quiz over de gevaren van asbest vormde het laatste deel van deze boeiende en leerrijke vormingsweek.