Residentieel OR - niveau 2

Op deze pagina:

  Deze vorming is voor afgevaardigden die in 2016 opnieuw verkozen waren in de Ondernemingsraad en al een vorming OR niveau 1 gevolgd hebben.

  4 thema's komen in elke sessie aan bod:

  De GDPR

  Al gehoord van de General Protection Data Regulation of kortweg GDPR? Jouw baas kent dit ongetwijfeld wel al! Het betreft een nieuwe Europese privacywet die van kracht ging op 25 mei 2018 waardoor bedrijven en organisaties radicaal anders met persoonsgegevens moeten omgaan. We proberen je wegwijs te maken…

  Leren van elkaar

  Tijdens deze vormingssessie geven we het woord aan jullie. Aan de hand van vragen lichten jullie de syndicale werking in de verschillende bedrijven toe en wordt er onderling interessante informatie uitgewisseld.

  Nieuwe doelgroepkorting

  Sinds de zesde staatshervorming werd het doelgroepenbeleid en de mogelijke RSZ-kortingen naar de gewesten getransfereerd. De gewesten zijn vrij om dit beleid zelf in te vullen, andere doelgroepen te kiezen of -groepen te schrappen. Vlaanderen paste haar beleid in 2016 aan en heeft als prioritaire groepen gekozen voor laag- en middengeschoolde jongeren, ouderen en personen met een arbeidshandicap. Deze groepen kunnen dus het recht openen op een RSZ-vermindering ten voordele van de werkgever.

  Fondsen voor bestaanszekerheid

  Tijdens het overleg of op vormingen wordt er soms verwezen naar een fonds voor bestaanszekerheid. Wat zijn de opdrachten en welke voordelen geven deze fondsen? Tijdens deze vorming krijg je globale informatie waarmee je tijdens sectorale overlegdagen gemakkelijker de informatie over het fonds voor bestaanszekerheid van jouw sector kan plaatsen.

  Daarnaast is er een keuze uit volgende thema’s:

  Communiceren onder collega's en met de directie: deel 1 en deel 2

  Hoe voer je een discussie en een debat? Hoe houd je een betoog? En hoe maak je het best aantekeningen? Waarmee houd je rekening bij het maken van een verslag en welke regels volg je het best wanneer je naar de directie schrijft? Aan de hand van verschillende oefeningen krijg je de theorie in de vingers.

  Functieclassificatie

  Functieclassificatie is een methode waarmee HR functies op een systematische en geobjectiveerde wijze gaat ordenen. De classificatie dient voornamelijk als onderbouw voor loonsystemen met verantwoorde loonverschillen. Functiewaardering en functieclassificatie zijn vrij technische materies. Tijdens deze vorming maken we de stappen in het proces duidelijk, geven we je inzicht in een aantal systemen en verduidelijken we de belangrijkste terminologie.

  Tijdskrediet (TK) en thematische verloven

  Afgevaardigden krijgen vaak te maken met situaties waarbij collega’s door omstandigheden de combinatie werk en privéleven – al dan niet tijdelijk – niet meer kunnen combineren. We overlopen de diverse mogelijkheden om (tijdelijk) minder te gaan werken.

  Werkbaar werk

  Zowel regering als werkgevers hebben de mond vol van ‘Werkbaar werk’. In de praktijk echter blijkt hiervan niet veel terug te vinden. Tijdens deze vorming gaan we op zoek naar mogelijkheden om het werk werkbaar te maken en te houden.

  Innovatieve Arbeidsorganisatie

  Met de vernieuwing in de werk- en productieprocessen zouden werknemers meer respect en verantwoordelijkheid krijgen, jobs aantrekkelijker worden en zouden er betere ondernemingsresultaten worden gerealiseerd. In theorie klinkt dat veelbelovend, maar hoe vertaalt dit zich in de praktijk? We bespreken de verschillen met de traditionele arbeidsorganisatie. Tevens bekijken we de rol van de syndicale afvaardiging bij deze vernieuwing en lijsten we de aandachtspunten op.

  Er is een avondsessie over de actualiteit voorzien en we gaan op bedrijfsbezoek of maken een culturele uitstap.

  De data en de thema’s die georganiseerd worden:             

  Functieclassificatie

  + Innovatieve arbeidsorganisatie

  01 – 03.10.2018 + 29 – 30.11.2018

  TK en thematische verloven

  + Werkbaar werk

  + Innovatieve arbeidsorganisatie

  19 – 23.11.2018       VOLZET!

  Deze vorming gaat door in Oostende!

  Spreek-en schrijfvaardigheden

  + Functieclassificatie

  07 – 11.01.2019

  Spreek- en schrijfvaardigheden

  + TK en thematische verloven

  + Werkbaar werk

  21 – 23.01.2019 + 18 – 19.02.2019   VOLZET!