Residentieel OR - niveau 1

Op deze pagina:

    Deze vorming is voor afgevaardigden met een mandaat OR die in 2017-2018 de vorming voor beginners gevolgd hebben.

    Binnen de Ondernemingsraad behoort de controle op de economische en financiële informatie (EFI) van de onderneming tot de taken van een afgevaardigde. Tijdens een tweedaagse vorming worden de rubrieken van de jaarrekening chronologisch behandeld, precies zoals ze verschijnen in de economische en financiële documenten. De rubrieken worden in verstaanbare taal uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden. Oefeningen en herhalingen zorgen ervoor dat je je deze materie eigen maakt. Wie de vorming gevolgd heeft, kan bij Comé de powerpointpresentatie opvragen.

    De vakbondsafgevaardigden genieten van een bescherming tegen het risico dat zij worden ontslagen omwille van de uitoefening van hun mandaat. Er is vastgelegd dat het ontslag van een beschermd werknemer enkel mogelijk is bij een dringende reden, voorafgaandelijk erkend door de arbeidsrechtbank, of een economische of technische reden vooraf erkend door het paritair comité. We bespreken de rol voor de arbeidsgerechten bij ontslag van een afgevaardigde. Daarnaast gaan we dieper in op het verloop van een gerechtelijke procedure en op de werking van het gerecht. We bespreken het parcours dat een juridisch dossier binnen ACLVB aflegt, alvorens het bij de arbeidsrechtbank terecht komt.

    In deze vormingsweek is er een avondsessie over de actualiteit voorzien.

    Gent 22 – 26.10.2018