Residentieel - Europese OR

Op deze pagina:

    Indien je werkt in een multinational en er binnen het concern waarvan je bedrijf deel uitmaakt, een Europese Ondernemingsraad wordt opgericht, is deze vorming op jouw maat gemaakt! We bespreken de oprichting van een Europese OR, de voorschriften hierrond, de bevoegdheden en de taken, de rol en de bescherming van de werknemersafvaardiging en de overeenkomsten over informatieverstrekking en raadpleging.

    In deze week is er een avondsessie over de actualiteit voorzien.

    De vorming gaat door in het Europahotel te Gent van 25.02.2019 tot  01.03.2019