Residentieel CPBW

Op deze pagina:

  Deze vorming is voor effectieve en plaatsvervangende leden, verkozen in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

  3 thema's liggen vast:

  Cao 100

  De werkgever dient een preventiebeleid op te stellen rond drank- en drugs op het werk. We zoomen in op de effecten van en de evoluties binnen dit beleid. Er is ook mogelijkheid om het cao 100-beleid in jouw bedrijf te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

  Codex online

  De Codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 in uitvoering van de welzijnswet-werknemers werden uitgevaardigd, samen in één enkel wetboek. Sinds 2017 is de Codex in een nieuw jasje gestoken en enkel nog online te raadplegen. Breng je laptop, tablet of smartphone mee want dit wordt een praktische vorming waarbij je kennis maakt met de nieuwe structuur van de bijbel van het CPBW.

  Cash for car

  De Kamer heeft op 28 februari 2018 de mobiliteitsvergoeding goedgekeurd, beter gekend als cash for car. Wat houdt deze nieuwe regelgeving in en wat is het verschil met het mobiliteitsbudget?

  Daarnaast kan je kiezen uit een combinatie van thema's:

  Brandpreventie

  Brand komt gelukkig niet vaak voor, maar als het noodlot toeslaat, is de schade vaak niet te overzien. We maken uitgebreid kennis met de regelgeving rond brandpreventie maar staan ook stil bij de gevaren en hoe je die kan bestrijden.

  Stress en burn-out

  In deze vorming behandelen we wat een burn-out is, wat een werknemer kan doen wanneer hij te veel stress ervaart op het werk en wat een organisatie kan ondernemen om een teveel aan stress te vermijden. We zetten alle actiemiddelen en elementen die je als afgevaardigde kan gebruiken op een rijtje waardoor je je bedrijf kan overtuigen in een degelijk welzijnsbeleid te investeren.

  HACCP

  Bedrijven met een kantine of een bedrijfsrestaurant moeten voldoen aan de HACCP-normen. Deze norm is een methode om de voedselveiligheid te controleren en de gevaren te beheersen. Wat houdt dit allemaal in en voldoet je bedrijf aan deze normen?

  Arbeidsongevallen

  In België wordt bijna elke dag een werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval, soms met dodelijke afloop. In deze vorming gaan we in op de arbeidsrechtelijke aspecten zoals de soorten arbeidsongevallen, de vergoedingen aan het slachtoffer, de procedures en de aansprakelijkheid.

  Milieuzorg

  We bespreken de thema’s waarmee een bedrijf sociale winsten kan boeken zoals energie, milieu, eerlijke voeding en eerlijke werkkledij, afvalbeleid, circulaire economie, biodiversiteit, … Welke subsidies kan je als bedrijf hiervoor aanvragen? In het tweede deel gaan we in op de bevoegdheden van het CPBW rond deze thema’s, gekoppeld aan het milieujaarverslag en het jaarlijks actieplan.

  Diversiteits- en taalbeleid

  Er is steeds meer diversiteit op de werkvloer: verschillen in achtergrond, moedertaal, leeftijd, geloof, diploma, seksuele geaardheid, … Hoe ga je als collega met al deze verschillen op een respectvolle en tolerante .manier om? De sleutel van succes ligt bij een goed doordacht diversiteitsbeleid gecombineerd met een taalbeleid dat in deze vorming wordt besproken.

  Er is een avondsessie over de actualiteit voorzien en we gaan op bedrijfsbezoek of maken een culturele uitstap

  De data en thema’s waaruit je kan kiezen:

  Milieuzorg

  + Stress en burn-out

  15 – 19.10.2018

  Arbeidsongevallen

  + HACCP

  + Stress en burn-out:

  05 – 07.11.2018 + 24 – 25.01.2019

  Diversiteitsbeleid

  + Stress en burn-out:

  10 – 12.12.2018 + 21 – 22.02.2019   VOLZET!

  Milieuzorg

  + Brandpreventie:

  28 – 31.01 + 01.02.2019

  Brandpreventie

  + Arbeidsongevallen

  + HACCP:

  18 – 22.03.2019   VOLZET!