Rechten en plichten van de werknemer

Op deze pagina:

  Voor wie?

  Voor alle werknemers met syndicaal engagement.

   

  Onder welke formule?

  Onder Vlaams Opleidingsverlof (40 u. of 32 u.), Betaald Educatief Verlof (40 u. of 32u.) of in je vrije tijd.

  Om het onderscheid te maken tussen beide vormingen zal je in de databank van het VOV zien staan dat de opleiding van 40u 'Rechten en plichten van de werknemer' heet en de opleiding van 32u 'Plichten en rechten van de werknemer'.

   

  Wat?

  Als werknemer heb je rechten en plichten. In de eerste plaats willen we je op de hoogte houden van nieuwe sociale wetgeving. Verder leren we je kritisch omgaan met informatie, zodat je zelf in staat bent correcte informatie op te zoeken en door te geven. Tenslotte leer je ook op te komen voor jezelf en je collega’s. We scherpen je communicatievaardigheden aan.

   

  Wanneer?

  Deze vorming bestaat uit 2 delen:

  1. een basisgedeelte (3 dagen in je eigen zone)
  2. een aanvullend gedeelte (1 dag provinciaal of 2 dagen Oostende).

  Omwille van de coronacrisis zijn alle fysieke bijeenkomsten tussen 16 maart en 30 juni afgelast. Voor deze vormingsdagen kan geen VOV / BEV opgenomen worden. Indien het mogelijk is, moet je gewoon gaan werken. Indien je nog (tijdelijk) werkloos bent, blijft dat ook zo voor de geannuleerde vormingsdagen.

  Er is enkel een alternatief voor de laatste cursusdag: op de laatste cursusdag van elke groep voorzien we 2 webinars. De ingeschreven deelnemers worden hiervoor nog apart uitgenodigd. Het volgen van deze webinars geeft recht op 1 dag VOV / BEV. 

  De data van de webinars voor de deelnemers die er niet voor kozen naar Oostende te gaan :

  21.04.2020 Plichten en rechten van de werknemer Limburg en Vlaams-Brabant
  27.04.2020 Plichten en rechten van de werknemer West-Vlaanderen
  28.04.2020 Plichten en rechten van de werknemer Antwerpen
  30.04.2020 Plichten en rechten van de werknemer Oost-Vlaanderen

   

  De data van de webinars voor de deelnemers die er wel voor kozen naar Oostende te gaan (opgelet: de eerste dag van de tweedaagse vorming is geannuleerd)

  26.05.2020: Hasselt 1-2-3-4-5-6 
  29.05.2020 Gent 1-4-6-7-8-9   
  05.06.2020 Antwerpen 1-2-3 + Vilvoorde   
  09.06.2020 Aalst   
  12.06.2020 West-Vlaanderen  
  16.06.2020 Gent 2-5-10-11  
  19.06.2020 Colruyt 
  23.06.2020 Oudenaarde + Tienen 
  26.06.2020 Beersel + Waasland   
  30.06.2020 Herentals + Lier + Mechelen  

  Thema’s basisgedeelte:

  Procedure sociale verkiezingen

  In 2020 worden in de bedrijven opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd. We overlopen de volledige verkiezingskalender en focussen op een aantal belangrijke data: op welke datum de verkiezing in jouw onderneming valt, wanneer de kandidatenlijsten moeten ingediend worden en wanneer er bezwaar moet aangetekend worden zijn slechts enkele vragen die tijdens deze vormingssessie beantwoord worden.


  Je collega overtuigen 

  Een collega van jouw gelijk overtuigen is niet eenvoudig. Binnen de communicatie bestaan er verschillende strategieën om dit te realiseren. In deze halve dag reiken we een aantal technieken aan waarmee je je collega’s kan overtuigen. Deze technieken kan je inzetten om collega’s te stimuleren zich kandidaat te stellen of om op jou te stemmen.


  Investeren in de toekomst

  De meeste Belgische werknemers bouwen tijdens hun actieve carrière een vermogen op. Bij een overlijden wordt dit vermogen aan een volgende generatie doorgegeven. Als werknemer kan je verschillende plannen maken om dit vermogen na je dood volgens jouw wensen te verdelen. Dit noemen we successieplanning.

  We geven je tijdens deze vorming een overzicht van de verschillende mogelijkheden.


  Het sociale vangnet voor de Belgische werknemer

  De Belgische sociale zekerheid bestaat 75 jaar. Werknemers hebben vaak verkeerde opvattingen over de sociale zekerheid. Tijdens deze vorming bieden we de werknemer de nodige tools aan om alle aspecten van de sociale zekerheid te leren kennen. We leggen niet enkel de werking van het systeem uit maar proberen ook een aantal misvattingen uit te klaren.


  Werkbaar werk… aan de slag!

  Om langer te kunnen werken moeten we het werk werkbaar maken. De theorie kennen we al, maar wat kunnen we in feite doen om de theorie in de praktijk om te zetten? Goede voorbeelden en praktische tools zetten ons op weg!


  De invloed van de klimaatopwarming op jouw job

  Het feit dat de aarde opwarmt, ontkent gelukkig niemand meer. De vraag is “Wat kunnen we er aan doen?”. Er bestaan Europese, Belgische en Vlaamse klimaatwetten waardoor je door de bomen het bos niet meer kan zien. Aan welke milieuwetgeving moeten Belgische ondernemingen zich houden en welke opportuniteiten hebben ze om ook bij te dragen aan een beter klimaat?

   

  Thema’s webinars:

  Wijzigingen in de pensioenwetgeving

  De pensioenwetgeving is opnieuw gewijzigd. Gelijkstellingen voor het pensioen zijn niet meer voor iedereen even duidelijk. In de nieuwe pensioenwetgeving zijn ook meer mogelijkheden. Zo is er een vervroegd pensioen na SWT maar is het ook mogelijk om halftijds op pensioen te gaan. Wat houden deze nieuwigheden allemaal in en welke voorwaarden zijn hier aan gekoppeld?


  Het regeerakkoord: Vlaanderen schittert!

  We hebben er even op moeten wachten, maar de regering Jan Jambon I is een feit. Het lijvige regeerakkoord legt de lat hoog. De Vlaamse Regering bouwt aan een Vlaanderen dat schittert, eentje dat excelleert en bovenal een warm en sociaal Vlaanderen. We doen het regeerakkoord uit te doeken en geven extra duiding bij de relevante socio-economische hoofdstukken.