Rechten en plichten van de werknemer

Op deze pagina:

  Voor wie?

  Voor alle werknemers met syndicaal engagement.

   

  Onder welke formule?

  Onder Vlaams Opleidingsverlof (40 u. of 32 u.), Betaald Educatief Verlof (40 u. of 32u.) of in je vrije tijd.

  Om het onderscheid te maken tussen beide vormingen zal je in de databank van het VOV zien staan dat de opleiding van 40u 'Rechten en plichten van de werknemer' heet en de opleiding van 32u 'Plichten en rechten van de werknemer'.

   

  Wat?

  Als werknemer heb je rechten en plichten. In de eerste plaats willen we je op de hoogte houden van nieuwe sociale wetgeving. Verder leren we je kritisch omgaan met informatie, zodat je zelf in staat bent correcte informatie op te zoeken en door te geven. Tenslotte leer je ook op te komen voor jezelf en je collega’s. We scherpen je communicatievaardigheden aan.

   

  Wanneer?

  Optie 1 (40u BEV/VOV)Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet opeenvolgende) vormingsdagen tussen oktober 2019 en maart 2020. Dit vullen we aan met een twee dagen vorming met overnachting in Oostende in juni 2020

  Optie 2 (32u BEV/VOV): Het basisgedeelte is hetzelfde als bij optie 1. Dit vullen we aan met één dag vorming in één van de volgende centra: Antwerpen (28/04/2020), Gent (30/04/2020), Hasselt (21/04/2020), of Roeselare (27/04/2020). 

  Omwille van de coronacris zijn alle vormingsdagen tussen 16 maart en 19 april afgelast. Voorlopig gaan de vormingen vanaf 20 april door. 

  Waar?

  Je bent automatisch ingedeeld in een van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris. Heb je gekozen om de drie vormingsdagen te laten aanvullen met een extra lokale dag, dan sluit je automatisch aan bij de groep in de provincie waar jij de drie vormingsdagen hebt gevolgd. Deelnemers uit Vlaams-Brabant sluiten aan bij de groep in Limburg of Oost-Vlaanderen.

   

  Thema’s basisgedeelte:

  Procedure sociale verkiezingen

  In 2020 worden in de bedrijven opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd. We overlopen de volledige verkiezingskalender en focussen op een aantal belangrijke data: op welke datum de verkiezing in jouw onderneming valt, wanneer de kandidatenlijsten moeten ingediend worden en wanneer er bezwaar moet aangetekend worden zijn slechts enkele vragen die tijdens deze vormingssessie beantwoord worden.


  Je collega overtuigen 

  Een collega van jouw gelijk overtuigen is niet eenvoudig. Binnen de communicatie bestaan er verschillende strategieën om dit te realiseren. In deze halve dag reiken we een aantal technieken aan waarmee je je collega’s kan overtuigen. Deze technieken kan je inzetten om collega’s te stimuleren zich kandidaat te stellen of om op jou te stemmen.


  Investeren in de toekomst

  De meeste Belgische werknemers bouwen tijdens hun actieve carrière een vermogen op. Bij een overlijden wordt dit vermogen aan een volgende generatie doorgegeven. Als werknemer kan je verschillende plannen maken om dit vermogen na je dood volgens jouw wensen te verdelen. Dit noemen we successieplanning.

  We geven je tijdens deze vorming een overzicht van de verschillende mogelijkheden.


  Het sociale vangnet voor de Belgische werknemer

  De Belgische sociale zekerheid bestaat 75 jaar. Werknemers hebben vaak verkeerde opvattingen over de sociale zekerheid. Tijdens deze vorming bieden we de werknemer de nodige tools aan om alle aspecten van de sociale zekerheid te leren kennen. We leggen niet enkel de werking van het systeem uit maar proberen ook een aantal misvattingen uit te klaren.


  Werkbaar werk… aan de slag!

  Om langer te kunnen werken moeten we het werk werkbaar maken. De theorie kennen we al, maar wat kunnen we in feite doen om de theorie in de praktijk om te zetten? Goede voorbeelden en praktische tools zetten ons op weg!


  De invloed van de klimaatopwarming op jouw job

  Het feit dat de aarde opwarmt, ontkent gelukkig niemand meer. De vraag is “Wat kunnen we er aan doen?”. Er bestaan Europese, Belgische en Vlaamse klimaatwetten waardoor je door de bomen het bos niet meer kan zien. Aan welke milieuwetgeving moeten Belgische ondernemingen zich houden en welke opportuniteiten hebben ze om ook bij te dragen aan een beter klimaat?

   

  Thema’s lokale dag en tweedaagse vorming Oostende:

  Wijzigingen in de pensioenwetgeving

  De pensioenwetgeving is opnieuw gewijzigd. Gelijkstellingen voor het pensioen zijn niet meer voor iedereen even duidelijk. In de nieuwe pensioenwetgeving zijn ook meer mogelijkheden. Zo is er een vervroegd pensioen na SWT maar is het ook mogelijk om halftijds op pensioen te gaan. Wat houden deze nieuwigheden allemaal in en welke voorwaarden zijn hier aan gekoppeld?


  Loopbaandenken

  Hoe zal jouw toekomstige loopbaan er uit zien? Veel werknemers denken hier niet over na. Je werk met je privéleven combineren is vaak niet zo eenvoudig. Nochtans bestaan er tal van mogelijkheden om je loopbaan een nieuwe wending te geven zodat deze combinatie toch vlot kan verlopen.


  Omgaan met macht

  Werknemers krijgen vaak met macht te maken. Ze werken in opdracht van iemand met een hogere machtspositie wat tot spanningen kan leiden. Je kan op verschillende manieren met machtssituaties omgaan. Aan de hand van interactieve methodieken overlopen we verschillende mogelijkheden van hoe je kan omgaan met iemand die een machtspositie bekleedt.


  Superdiversiteit op de werkvloer

  We leven in een diverse maatschappij. Op de werkvloer vertaalt zich dat niet enkel in diversiteit maar zelfs in superdiversiteit. Werknemers worden op het werk vaak geconfronteerd met gender-, cultuur- en generatieverschillen. Het is niet altijd eenvoudig om met deze verschillen om te gaan. We staan stil bij deze verschillen en leren elkaar beter begrijpen.