Rechten en plichten in je job - OOSTENDE

Op deze pagina:

  Deze cursus is voor alle werknemers met syndicaal engagement.

  Je kan deze vorming volgen in je vrije tijd of onder Betaald Educatief Verlof.

   

  De eerste drie (niet-opeenvolgende) vormingsdagen zijn voor iedereen achter de rug. Ook de vierde dag is in alle provincies door gegaan. Enkel de tweedaagse vorming in Oostende staat nog voor de deur.  

  Voor de tweedaagse in Oostende kan je voor de eerste lesdag zelf je programma samenstellen. Geef je keuze voor 2 thema's aan ons door via het contactformulier.

  Erfrecht, een eerste kennismaking

  Bij een sterfgeval treedt een complexe regelgeving in werking. ‘Wie zijn de erfgenamen’ en ‘wanneer valt de nalatenschap open’ zijn slechts enkele vragen die nabestaanden zich kunnen stellen. We bieden een antwoord op deze vragen en leggen de procedure uit.

  Waarvoor kan ik bij de RVA terecht?

  De RVA biedt ook een dienstverlening voor werknemers. Wil je meer informatie over deeltijds werken, thematisch verlof of tijdskrediet? Of heb je misschien nog recht op extra vakantie? We overlopen waar je deze informatie elektronisch kan ophalen.

  We kleuren sociaal-liberaal

  Op 14 december 2018 organiseerde de ACLVB haar statutair congres. Er werden naar aanleiding van de federale verkiezingen van 26 mei 2019 een reeks werknemersstandpunten voor de nabije toekomst bepaald. In deze vorming verduidelijken we de visie.

  Verbindende communicatie

  Als je verbindend communiceert, kijk je zonder oordeel naar conflictsituaties en breng je vervolgens op een effectieve en empathische manier je boodschap over. Oefeningen zorgen ervoor dat de techniek hierachter duidelijk wordt.

  Het avondprogramma en het programma van de tweede lesdag zijn voor iedereen gelijk:

  Facts and figures

  De sociale zekerheid in België bestaat uit verschillende deelgebieden. Daarover bestaan heel wat cowboy- en indianenverhalen. Door middel van een interactieve quiz proberen wij een aantal van deze verhalen onderuit te halen of net te staven met de juiste 'facts en figures'

  Oostende dichtbij

  We verrassen jullie met een activiteit die kadert binnen een breder maatschappelijk probleem

  BEV wordt VOV

  Het Betaald Educatief Verlof werd op Vlaams niveau omgevormd naar Vlaams Opleidingsverlof. We lichten deze belangrijke wijzigingen toe zodat jullie goed voorbereid aan het nieuwe vormingsjaar kunnen beginnen.

  De data voor Oostende 2019 vind je hier. Binnenkort valt de uitnodiging voor de tweedaagse in jouw bus.

   

  We geven hieronder ook nog eens de thema's van de eerste drie dagen mee:

  Thema’s driedaagse lokale vorming:

  De antidiscriminatiewetten

  Ben jij ooit getroffen door discriminatie of heb jij het ooit ergens zien gebeuren maar wist je niet wat je er aan kon doen? In deze vorming halen we de algemene principes van de drie antidiscriminatiewetten aan. Daarnaast bekijken we ook de rechtspraak die geveld werd met betrekking tot de beschermende criteria.

  Soorten verloven

  Buiten de jaarlijkse vakantie heeft een werknemer nog recht op vakantie. Conventioneel verlof, politiek verlof, klein verlet, … zijn maar enkele voorbeelden. We bespreken enkele basisregels, maar leggen ook de nadruk op de verschillen tussen de sectoren en de bedrijven.

  Werkbaar wendbaar werk

  De term werkbaar wendbaar werk staat in verschillende bedrijven vaak in de schijnwerpers. Aangezien we langer moeten werken, zal dit in de toekomst een belangrijk begrip blijven. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we effectief langer kunnen werken zonder aan levenskwaliteit in te boeten? Een moeilijke oefening die we tijdens deze vormingssessie bespreken.

  Bijverdienen: actuele mogelijkheden en weerslag

  Meer en meer mensen willen bovenop hun loon als werknemer een centje bijverdienen.

  Hiertoe zijn mogelijkheden gecreëerd zoals flexijobs, onbelast bijverdienen, digitale platforms, zelfstandige in bijberoep … We overlopen de bestaande opties en belichten de exacte verschillen. We besteden bijzondere aandacht aan de (sociale) rechten en plichten die elke vorm met zich mee brengt.

  Extralegale voordelen

  We zoomen in op een belangrijk aspect bij loon­onderhandelingen: de extralegale voordelen. We trachten een zo breed mogelijk beeld te geven van de beschikbare extralegale voordelen en schenken bijzondere aandacht aan het arbeidsrechtelijk kader en het (para)fiscaal regime van ieder voordeel.

  Kinderbijslag

  Het nieuwe systeem van de kinderbijslag treedt in werking vanaf 2019. Wat houdt dit nieuwe systeem precies in? Welke verschillen zijn er met het oude systeem en op wie is het allemaal van toepassing? We laten je ook kennismaken met een tool die berekent hoeveel je als jobstudent mag werken en verdienen zonder je kinderbijslag te verliezen.