Rechten en plichten in je job - deel 3

Op deze pagina:

  Deze cursus is voor alle werknemers met syndicaal engagement.

  Je kan deze vorming volgen in je vrije tijd of onder Betaald Educatief Verlof.

   

  Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet-opeenvolgende) vormingsdagen tussen oktober 2018 en maart 2019. Je bent automatisch ingedeeld in een van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris.

  Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een tweedaagse residentiële vorming in Oostende of een ééndaagse vorming in je provincie. Je hebt zelf de keuze gemaakt.

  •             Keuze 1: een tweedaagse residentiële vorming in Oostende die zal plaatsvinden in april, mei of juni 2019. Voor de volledige cursus kom je dan aan 40u. BEV.

  •             Keuze 2: één dag niet-residentiële vorming in één van de ­provinciale centra: Gent, Hasselt, Antwerpen, Roeselare of Tienen. Je sluit automatisch aan bij de groep in de provincie waar jij de drie vormingsdagen hebt gevolgd. Voor de volledige cursus kom je dan aan 32u. BEV.

  De data van de tweedaagse in Oostende en de provinciale centra zijn gekend.

  De data voor Oostende 2019 vind je hier . De data voor de provinciale dagen hier.

  Thema’s driedaagse lokale vorming:

  De antidiscriminatiewetten

  Ben jij ooit getroffen door discriminatie of heb jij het ooit ergens zien gebeuren maar wist je niet wat je er aan kon doen? In deze vorming halen we de algemene principes van de drie antidiscriminatiewetten aan. Daarnaast bekijken we ook de rechtspraak die geveld werd met betrekking tot de beschermende criteria.

  Soorten verloven

  Buiten de jaarlijkse vakantie heeft een werknemer nog recht op vakantie. Conventioneel verlof, politiek verlof, klein verlet, … zijn maar enkele voorbeelden. We bespreken enkele basisregels, maar leggen ook de nadruk op de verschillen tussen de sectoren en de bedrijven.

  Werkbaar wendbaar werk

  De term werkbaar wendbaar werk staat in verschillende bedrijven vaak in de schijnwerpers. Aangezien we langer moeten werken, zal dit in de toekomst een belangrijk begrip blijven. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we effectief langer kunnen werken zonder aan levenskwaliteit in te boeten? Een moeilijke oefening die we tijdens deze vormingssessie bespreken.

  Bijverdienen: actuele mogelijkheden en weerslag

  Meer en meer mensen willen bovenop hun loon als werknemer een centje bijverdienen.

  Hiertoe zijn mogelijkheden gecreëerd zoals flexijobs, onbelast bijverdienen, digitale platforms, zelfstandige in bijberoep … We overlopen de bestaande opties en belichten de exacte verschillen. We besteden bijzondere aandacht aan de (sociale) rechten en plichten die elke vorm met zich mee brengt.

  Extralegale voordelen

  We zoomen in op een belangrijk aspect bij loon­onderhandelingen: de extralegale voordelen. We trachten een zo breed mogelijk beeld te geven van de beschikbare extralegale voordelen en schenken bijzondere aandacht aan het arbeidsrechtelijk kader en het (para)fiscaal regime van ieder voordeel.

  Kinderbijslag

  Het nieuwe systeem van de kinderbijslag treedt in werking vanaf 2019. Wat houdt dit nieuwe systeem precies in? Welke verschillen zijn er met het oude systeem en op wie is het allemaal van toepassing? We laten je ook kennismaken met een tool die berekent hoeveel je als jobstudent mag werken en verdienen zonder je kinderbijslag te verliezen.

  Thema’s Provinciale centra en tweedaagse vorming Oostende:

  Erfenis- en successierechten

  Bij een sterfgeval treedt een complexe regelgeving in werking. ‘Wie zijn de erfgenamen’ en ‘wanneer valt de nalatenschap open’ zijn slechts enkele vragen die nabestaanden zich kunnen stellen. We bieden een antwoord op deze vragen en leggen de procedure uit.

  Waarvoor kan ik bij de RVA terecht?

  Weet jij waarvoor je allemaal beroep kan doen op de dienstverlening van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening? De RVA biedt niet enkel dienstverlening voor werkzoekenden aan, ook werknemers kunnen bij deze overheidsinstantie terecht. Wil je meer informatie over deeltijds werken, thematisch verlof of tijdskrediet? Of misschien heb je nog recht op extra vakantie? We overlopen waar je deze informatie kan ophalen en hoe de procedures in elkaar zitten.