Rechten en plichten in je job - deel 2

Op deze pagina:

  Een vijfdaagse cursus voor alle werknemers met syndicaal engagement.

  Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet opeenvolgende) vormingsdagen tussen oktober 2017 en maart 2018, in de buurt van je woonplaats. Je hoeft geen centrum te kiezen. Je wordt automatisch ingedeeld in één van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris. Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een tweedaagse residentiële vorming in Oostende die zal doorgaan in april, mei of juni 2018. Je kan deze vorming volgen onder BEV of in je vrije tijd.

  Let op! Deze cursus is geen vervolg op 'Rechten en plichten in je job - deel 1', die vorig jaar georganiseerd werd. Het programma is volledig nieuw, dus elke werknemer kan zonder voorkennis instappen.

  Circulaire economie & digitalisering

  We denken bij circulaire economie spontaan aan recycleren. Maar denkt jouw bedrijf voldoende na over de mogelijkheden om grondstoffen en producten te hergebruiken of kan dit efficiënter? We bekijken ook of dit alles een impact heeft op de jobs in de bedrijven.

  De Belgische economie en arbeidsmarkt, hoe staan we ervoor?

  De Belgische economie is een populair gespreksonderwerp. Om een aantal vaak vertelde clichés te kunnen ontkrachten of bevestigen, is het noodzakelijk een aantal economische termen zoals Werkloosheidsgraad, begrotingstekort, … correct en volledig uit te leggen.

  Deeltijdse werkhervatting: gevolgen in de praktijk

  Sinds kort wordt een werknemer in een periode van arbeidsongeschiktheid een aangepaste of andere job aangeboden. Enkele voor- en nadelen zijn vast te stellen. Denk maar aan de effecten op het verlof, het uurrooster of de uitkeringen. Enkel met de juiste informatie kan de werknemer alvast een juiste beslissing nemen.

  Ontslag om dringende reden en aansprakelijkheid

  Er bestaan verscheidene redenen tot dringend ontslag. Welke zijn deze nu juist? Ook is het belangrijk om de juridische procedure te kennen zodat men weet wat mag en wat niet. In dit kader halen we ook verschillende soorten aansprakelijkheden van een werknemer aan. Een discussiepunt die in iedere onderneming wel eens wordt gevoerd.

  Jaarlijkse vakantie

  Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, is afhankelijk van persoon tot persoon. Ook het vakantiegeld varieert. Maar hoe wordt dat nu weer juist berekend? En mag een werknemer ook altijd verlof nemen? Of zijn er een aantal verplichtingen waar hij rekening mee moet houden? In deze vorming komen ook de aanvullende vakantie, de jeugd- en de seniorenvakantie aan bod.

  Sociale actualiteit

  Een Bestendig Secretaris van jouw zone belicht de actuele tendensen binnen de verschillende bedrijven. Je krijgt de kans om de moeilijk­heden die je binnen je bedrijf ondervindt, aan te kaarten.