Het Comité

Op deze pagina:

    Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

    Effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden in het CPBW kunnen kiezen voor een vijfdaagse vorming met overnachting in het Europahotel in Gent (residentieel) of voor een vierdaagde vorming zonder overnachting in de eigen provincie (provinciaal). Beide vormingen kunnen gevolg worden onder syndicaal verlof of onder BEV.

    Heeft jouw CPBW een 'uitgebreide bevoegdheid' omdat er geen ondernemingsraad is in jouw bedrijf, dan kan je kiezen voor 'het uitgebreid CPBW'.

    Leden van de syndicale delegatie zijn welkom op de provinciale vorming.

    Let op! Heb je 3 mandaten, dan kan je voor maximum 2 vormingen voor afgevaardigden inschrijven.