De ondernemingsorganen - residentieel

Op deze pagina:

  De thema’s (klik op het thema voor de presentatie):

  Sociale Verkiezingen anno 2020, deel 1 en deel 2

  De verkiezingsprocedure duurt maar liefst 150 kalenderdagen. De procedure start in december 2019 en er dienen strikte regels en termijnen te worden gerespecteerd. Moeten alle ondernemingen sociale verkiezingen organiseren, wat betekent het begrip ‘technische bedrijfseenheid’, wie moet worden meegerekend in het aantal tewerkgestelde werknemers, wie wordt beschouwd als leidinggevend personeel en kaderpersoneel, wie kan kiezen, wie kan zich kandidaat stellen, wat zijn de mijlpalen in de procedure, wie is beschermd tegen ontslag en wat houdt de ontslagbescherming juist in? Na deze opleiding van twee halve dagen begin je ongetwijfeld goed voorbereid aan de sociale verkiezingen! 

  SDGs (Sustainable Development Goals) in het bedrijfsleven

  Sinds de start van de Agenda 2030 “Sustainable Development Goals” (SDGs) werkt ACLVB mee aan de implementatie van dit duurzaamheidsverhaal van de Verenigde Naties. Om de SDG’s tot een onderdeel van onze syndicale werking te maken kijken wij naar de Sustatool, een tool die ontwikkeld werd door de Universiteit Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid. Tijdens deze vorming leer je de tool kennen, leer je hoe je er binnen je bedrijf mee om kan gaan en welke duurzaamheidsthema’s of acties je kan kiezen om op de agenda van de overlegorganen te plaatsen.

  Fake news 

  De vorming over desinformatie behandelt volgende aspecten: de verschillende soorten fake news, de impact ervan op de vakbonden en hun werking, de verschillende gebruiken en de bedoelingen van diegenen die het verspreiden. Tijdens deze vorming reiken we verschillende tools aan om fake news te identificeren en te bestrijden.

  Kritisch omgaan met socio-economische informatie 

  Werkgevers zetten vaak hun inspanningen in de verf en klagen tegelijk aan dat er nog zoveel moet gebeuren om economisch meer te groeien en meer jobs te creëren. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van stellingen en cijfers waarvan het niet steeds eenvoudig is om te achterhalen of deze wel correct zijn. Ze kunnen wel leiden tot een pleidooi voor maatregelen die niet gunstig zijn voor werknemers. Afgevaardigden moeten kritisch omgaan met socio-economische informatie door vaak gebruikte uitspraken over koopkracht, werkgelegenheid, loonkosten, pensioenen en arbeidsomstandigheden te analyseren en daarbij na te gaan hoe die kunnen weerlegd worden. We focussen hier zowel op de inhoud als op de manier waarop afgevaardigden een argumentatie kunnen opbouwen.

  De afgevaardigde aan het woord (geen presentatie beschikbaar)

  De identiteit van een bedrijf is uniek en wordt mee bepaald door de sector, de bedrijfsgrootte, het feit of men al dan niet onderdeel is van een multinational, … . Klemtonen en werkpunten worden door de identiteit bepaald. Ook de afgevaardigden hebben hun eigenheid en aanpak. Dit alles ligt aan de grond van de diverse aanpak van de syndicale werking in de bedrijven. De afgevaardigden lichten de syndicale werking in hun bedrijf toe en wisselen onderling interessante informatie uit. Tijdens deze sessie gaan we ook dieper in op het Vlaams Opleidingsverlof. Info hierover vind je terug in de menubalk bovenaan bij 'Praktische info'.

  Positiviteit op het werk (geen presentatie beschikbaar)

  Wat is positief denken? Waarom denken we vaak negatief? Hoe schakelen we over van negatief naar positief denken? En wat zijn hier de voordelen van? We bekijken het effect van positief denken op de werkvloer en vanuit de driehoek denken-doen-voelen. Positiviteit is perfect combineerbaar met een kritische ingesteldheid. Het zorgt ervoor dat we met meer zelfvertrouwen, geduld en humor de uitdagingen op het werk en in het leven aangaan. De cursus wordt interactief gegeven: de inhoud wordt mee door de deelnemers bepaald.

  Intercultureel communiceren op het werk (geen presentatie beschikbaar)

  Een boodschap duidelijk formuleren en overbrengen is niet altijd even gemakkelijk. Als zender en ontvanger een verschillende culturele achtergrond hebben, wordt het daardoor vaak nog een stukje moeilijker. Vaak verglijdt de communicatie dan in etnocentrisme. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op culturele verschillen binnen de communicatie om zo effectiever te kunnen communiceren met personen met een verschillende culturele achtergrond.

  Technologische ontwikkelingen in het bedrijf

  Technologische ontwikkelingen brengen grote veranderingen voor organisaties met zich mee. De ondernemingsraad kan hierbij een belangrijke rol spelen. Niet alleen bij de besluiten over de aanschaf, inzet en wijziging van technologieën maar ook bij de besluiten over de sociale gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de medewerkers. Ook bij het opstellen van een visie over de toekomst van de organisatie: hoe zou de organisatie over tien jaar er moeten uitzien? Welke technologische ontwikkelingen worden dan ingezet? Welk werk zullen mensen dan doen? Hier krijg je meer informatie over technologische ontwikkelingen en medezeggenschap. Zo word jij als afgevaardigde je bewust van de effecten ervan voor je organisatie en je achterban.

  Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën 

  Deze vorming handelt over specifieke vormen van werkorganisatie zoals onregelmatige werktijden (nacht- of ploegenarbeid) en een aantal categorieën van werknemers die wegens hun bijzonder kwetsbare positie in het bedrijf een speciale bescherming dienen te genieten. De bijzondere werknemerscategorieën die zijn opgenomen in boek X van de codex zijn nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst, uitzendarbeid, jongeren op het werk, stagiairs en werkneemsters met moederschapsbescherming. De werkgever is verplicht om bij het uitvoeren van zijn risicoanalyse rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze werknemers, zoals gebrek aan ervaring, beperkt inzicht in risico’s, jeugdige leeftijd, zwangerschap en het geven van borstvoeding.

  Elektronisch stemmen (geen presentatie beschikbaar)

  Het elektronisch stemmen doet in meer en meer bedrijven zijn intrede. We gaan na wanneer elektronisch stemmen in de verkiezingskalender voorkomt en in het overleg moet worden besproken. Aan de hand van een live-testcase ervaren we hoe het elektronisch stemmen verloopt en krijgen we zicht op het (test)resultaat. De voordelen en aandachtspunten worden besproken.


   

  De data waarop deze vorming is doorgegaan:

  groep 1:  21-23.10.2019 + 15-17.01.2020 

  groep 2:  23-25.10.2019 + 13-15.01.2020

  groep 3:  04-06.11.2019 + 04-06.03.2020

  groep 4:  06-08.11.2019 + 02-04.03.2020

  groep 5:  25-27.11.2019 + 29-31.01.2020

  groep 6:  27-29.11.2019 + 27-29.01.2020

  groep 7:  02-04.12.2019 + 05-07.02.2020

  groep 8:  04-06.12.2019 + 03-05.02.2020

  groep 9:  09-11.12.2019 + 12-14.02.2020 

  groep 10:  11-13.12.2019 + 10-12.02.2020